Makale

Gençlerle Gönül Gönüle

Gençlerle Gönül Gönüle

İbrahim Özer

Prof. Dr. Mustafa Kara’nın “Gençlerle Gönül Gönüle” adlı eseri, zengin içeriğiyle sadece gençlere değil bütün Müslümanlara bir rehber olması açısından dikkate değer bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Kitap, içerik açısından baktığımızda yaşadığımız çağda gençlerin karşılaştıkları problemlere karşı bir cevap niteliğindedir. Yazar “Gençlerle Gönül Gönüle” adlı kitabında, gençleri etkileyebilecek birçok faktörün bulunduğunu ve bunlara karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bizlere bir yol haritası çizmektedir.
Ebeveynlerin ailedeki etkilerini göz önünde bulunduran yazar, kitabına “Anne Babamız” başlıklı metin ile başlıyor. Devamla, “Öğretmenimiz”, “Mesleğimiz”, “Tiryakileriklerimiz”, “Çevremiz”, “Sanayileşme Ne İşe Yarar”, “Eğitim”, “Yeyip İçtiklerimiz”, ”Medeniyetimiz ve Şehirlerimiz”, “Ömür Çabuk Geçer” gibi, başlıklarla devam ediyor. Sadece bu başlıklar bile kitap hakkında edineceğimiz izlenim konusunda ipuçları veriyor diyebiliriz.
Yazar , “Anne Babamız” bölümünde, insanoğlunun en mükemmel bir varlık olmasına karşın, doğduktan hemen sonra hayvanlar gibi hemen yürüyememesi, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve kendine bakabilmesi için zamana ihtiyacının olması, bu süre zarfında anne ve babaya ne kadar muhtaç olduğu ve incitilmemesi gereken insanların en başında onların geldiğini, ayet ve hadisler ışığında anlatmaktadır.
Yine “Öğretmenimiz” bölümünde, Hz. Ali’nin, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” sözüyle, öğretmenlerin hayatımızdaki yerlerini, “Yerin altındaki madenleri yeryüzüne çıkarmak zor ve çileli bir iştir. İşte onlar bu işin mühendisidir, çilekeş işçisidir.” sözleriyle ve birçok örnekle anlatmaktadır.
İlginç başlıklardan biri olan, “Sanayileşme Ne İşe Yarar” kısmında ise, daha fazla üretim yapalım derken tüketimin de fazlalaştığı, sanayileşme aşamasında insanın tabii hayattan uzaklaştığı, bunun sonucunda yeme içme dinlenme alışkanlıklarının değiştiği, ayrıca ailenin dağılmasına kadar giden acı örnekleri dile getirmektedir.
“Dünyevileşmek” bölümünde ise yazar, insanların gündeminden dinî değerleri, özellikle de ahiret inancını silmeye dair seküler sistemin neler hedeflediğini ve tehlikesinin ne boyutlarda olduğunu, Türkiye’deki bir araştırmada Allah’a inancın fazla, fakat ahirete inancın ona oranla az olduğunu söyleyerek dünyevileşmenin ne gibi etkileri olduğunu gözler önüne sermektedir.
“Para Mal Mülk” kısmında da hayatımızın yarınki seyrini etkileyecek olan en önemli konulardan birinin maddiyat olduğuna dikkat çekmekte, yanı sıra çeşitli konular hakkında bilgiler ve tavsiyelere yer vermektedir.
Bu bilgiler ışığında Prof. Dr. Mustafa Kara’nın “Gençlerle Gönül Gönüle” adlı eseri, bütün Müslümanlara, özellikle de gençlere çok önemli bir kaynak olacaktır. Ayrıca hayatının bundan sonraki kısmında alacağı bazı kararlar açısından ona katkı sağlayacaktır.
(Gençlerle Gönül Gönüle, Prof. Dr. Mustafa Kara,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2014.)