Makale

Yaşar Tunagör Hoca'nın Ardından

Doç. Dr. Mehmet Esat Kılıçer
Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Üyesi

Yaşar Tunagür
Hoca’nın Ardından

Rahmetli Tunagür Hocayı 30 Nisan 2006’da kaybettik. Kendisini 1956 yılında Bağdat’da tanıdım. O tarihlerde Türk-lrak kültür anlaşması gereğince iki devlet arasında öğrenci mübadelesi, daha doğrusu devlet görevlisi mübadelesi vardı. Ben, Ankara llâhiyat Fakültesince, Yaşar Tunagür de Diyanet İşleri Başkanlığınca 2 yıllığına Bağdat’a gönderilmiştik. Arapça derslerine
Üniversitede Arap Edebiyatı Bölümünde devam ettik. Ayrıca Mercan Medresesi Müderrisi Mu- hammed Fuat Alusî’nin derslerine devam ettik.
14 Temmuz 1957 Irak ihtilâlinden önce, yaz tatili için Ankara’ya gelmiştim. Yaşar Tunagür ise bu ihtilâl zamanında Bağ- dat’da imiş. Yaşar Tunagür o sırada Ezine Müftüsü idi. Irak dönüşü Balıkesir ve Edirne Müftülüklerinde de bulunmuştu. Tunagür hoca İzmir vaizi iken İstanbul Müftülüğüne atanarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başkan yardımcılığına görevlendirilmişti.
1966 Ocak ayında İngilizce bilgisini artırmak için llâhiyat Fakültesince Londra’ya gönderildim. Ingiltereye gitmeden önce Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği için müracaatta bulunmuştum. Ben yurt dışında iken bu kurula seçilerek atandım. Göreve başlamam için Yaşar Tunagür imzalı yazı bana ulaşınca Fakülteden muvafakat alarak Mart 1966 sonunda Ankara’ya dönüp Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine başladım. Yaşar Tunagür, Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden emekli oluncaya kadar kendisiyle çalışma imkânımız oldu. Yaşar Tunagür’le daha sonra da dünür olmamız gerçekleşti. 1975’de büyük kızım, Yaşar hocanın büyük oğluyla, daha sonra da ikinci kızımı hocanın ikinci oğluyla evlendirdik. Bu evliliklerden biri kız dördü erkek beş torunum oldu.
Yaşar Tunagür dinî ve yönetim çalışmalarının yanında Muhammed Kutub’un Islâm’da Sosyal Adalet adlı kitabını bir Arap öğrenci ile birlikte Türkçe’ye çevirmiştik. Günlük bir gazetede Ramazan’da dinî yazıları da yayınlanmıştır. Camilerde vaaz ve hutbe görevleri yaptığı gibi, İzmir Kestane Pazarı Cami Derneği öğrenci yurdu öğrencilerine dinî ilimleri öğrettiğini de biliyoruz.
Tunagür hocamız, kendi evinde de sevenlerine Râmuzu’l Ahâdis ve Risâletü’l-Kuşeyri’yi okuyarak dinî sohbetlerde bulunmuştur. Ölümünden birkaç hafta önce Bursa’da ve Balıkesir’de konferanslar da vermiştir. Tunagür Hoca İstanbul’daki Samanyolu Televizyonun kuruluşuna yardımda bulunduğu gibi, bu kanalda dinî sohbetleriyle de ölünceye kadar görev yapmıştır. Bu televizyonun yayın istişare kurulu üyesi idi.
Kendisine Allah Teâlâ’dan rahmet ve mağfiretler diler, cümlemizi cennetinde toplamasını niyaz ederim.