Makale

AİLEDE ÇÖZÜLME

başyazı

AİLEDE ÇÖZÜLME

Prof., Dr. Ali Bardakoğlu
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

Ferdin huzur ve saadetini temin kadar, sağlam bir toplum tesisi de İslam dininin temel gayelerinden biridir. İşte bu sebeple İslâm, birey eğitiminin ilk ocağı olan ve toplumun temel taşı sayılan aile müessesesine ayrı bir önem vermiştir.
Kadın ve erkeği, yaratıcı karşısında eşit bireyler olarak gören İslâm, aile hayatını sevgi ve rahmet üzerine bina etmekte (Rum, 21), Allah’ın insanlara olan sevgisinin, yeryüzüne yansıyan rahmetinin aile içinde de bulunması gerektiğini vurgulamaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de aile birliğinin kurulmasını sağlayan evlilik ahdi ve akdine de misak-ı galiz (sağlam bir teminat) olarak dikkat çekilmektedir. (Nisâ, 2i)
Aile, toplumun taşıdığı değerler mirasını bir sonraki kuşağa aktarması açısından son derece önemlidir. Çünkü aile; ahlâkın, edebin, iffetin ve güvenin mektebidir.
Aile bağlarında başlayan çözülme, toplumun da çözülmesine yol açar. Bu itibarla aile ocağında asi olan, tarafların hayatın bütün engebelerine karşı el ele, omuz omuza vermesi, birbirine sevgi ve sadakatle bağlanması, birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmesidir.
Yaz tatiline girdiğimiz şu günlerde, ailelere önemli bir sorumluluk düşmektedir. O da yarınların aile yuvalarını kuracak çocuklarının maddî ve manevî eğitimlerini, okul döneminde elde ettikleri eğitim çizgisini devam ettirmeleri, onların bedenî ve ruhî ihtiyaçlarını gidermeleridir.
İşte her yaz döneminde, çocuklarımızın din eğitimine katkı sağlamak amacıyla Başkanlığımızın düzenlediği yaz kurslarında vatandaşlarımıza ve çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve dinî bilgiler öğretilmektedir. Gerek çocuklarımızın kendisiyle ve toplumla barışık iyi birer insan olarak yetişmesi, gerek toplumsal birlik ve beraberliğimiz, barış ve huzurumuz açısından din konusunda doğru ve sağlıklı bilgi edinmek, gereken yaşta din eğitimi almak, din eğitimini yeterli düzeyde, sağlıklı bir yöntemle ve içerikte verebilmek fevkalâde önemlidir. Yaz kurslarımızın bu öneme denk bir başarı içinde geçmesini temenni ediyorum.