Makale

Editörden

Editörden...

Bilgi ve iletişimin etken faktör olduğu asrımızda, değişimden etkilenen kurumlardan birisi de ailedir. Sosyal bağların duygusal zeminlerden bağımsız resmi ilişkilere yerini terk ettiği bu süreçte, ailenin payına düşen olumsuzluklar önemsenmesi gereken düzeydedir.
Güçlü birliktelikler, güçlü bireylerin sağlam zemine dayanan iletişimleriyle oluşmaktadır. Toplumlar gelecek kuşaklara sağlıklı, güven içerisinde bakabilmek için, kuvvetli aile yapılarını sürdürmek zorundadırlar.
Anne-baba bugünün, çocuklar ise toplumun geleceğinin temel taşlarıdır. Ebeveynin bilgi, görgü ve karakter yapısı büyük ölçüde örneklik teşkil ettikleri çocuklarına yansımaktadır. Çocuklar ise bu yansımaların şeklini alarak büyümektedirler.
Anne-baba iki farklı kişilik olmakla birlikte, birbirlerini tamamlamakta, fıtrî bir bütünlüğün iki yarısını oluşturmaktadır. Bu birliktelikle de sükûn ve mutluluk hedeflenmektedir. Ancak son dönemlerde aile ilişkilerinde ciddî yozlaşmalar meydana gelmektedir. Bunun sonucunda, dağılan yuvalar, ortada bırakılan çocuklar ve her geçen gün dinamikleri biraz daha zayıflayan toplumsal yapı kendini bir hayli hissettirmektedir. Toplumsal anlamda ciddiye alınması gereken bu problemde belki de en önemli etkiyi bozuk veya yanlış iletişimden kaynaklı, karşılıklı yanlış anlamalara veya hiç anlaşılamamalara neden olmaktadır.
Değerler erozyonunun çok hızlı yaşandığı asrımızda karşılıklı ilişkilerimizde sevgi, saygı, hoşgörü, fedakârlık gibi temel ölçeklerden uzaklaşınca karşımıza; çıkar, bencillik ve faydacı ilişkiler çıkmaktadır. Sonuçta ise bir sevgi yumağı şeklinde gelişmesi gereken aile ilişkileri maalesef zarar görmektedir.
Dergimizin bu sayısında "Aile içi iletişim ve Boşanma" konuları ele alınmaktadır. "Sayıların Diliyle Türkiye’de Boşanma" konusu Muharrem Songür; ailenin önemi, doğru iletişimin temel ilkeleri ve empatinin işlendiği "Ailede İletişim" konusu Kadriye Avcı Erdemli’nin yazısında ele alınmaktadır.
iletişimde kusurun hep karşı tarafta görülmesi olgusunun irdelendiği "Aile içi İlişkilerde Rollerin Kusursuzluğu" F. Nevsun Duman’ın; eşleri boşanmaya götüren faktörler, onlara engel olabilecek olumlu davranışlar ve boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken davranışların ele alındığı "Evlilikte Fay Kırılması: Boşanma" konusu Doç. Dr. Halil Altuntaş’ın makalesinde; boşanmaları önlemede uzlaştırma metodunun incelendiği "Boşanma Sürecinde Eşleri Uzlaştırma" Abdurrahman Akbaş’ın; modernizmin en dehşetli armağanı ’ben’ olan benin evlerdeki etkisinin irdelendiği "Geçti..." başlıklı yazı Halise Çiftçi’nin ve Mehmed Akif’in şiirlerindeki aile anlayışının incelendiği "Mehmed Akif’in Şiirlerinde Aile" Doç. Dr. Fikret Karaman’ın makalesiyle siz değerli okurlarımızın beğenisine sunulmaktadır.
"Değerler Dünyası"nı ele alacağımız Ağustos sayısında buluşmak üzere...

Yüksel Salman