Makale

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN
Dr. Yüksel Salman


Cumhuriyetle yaşıt bir kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluşundan bu yana İslâm dininin aydınlık mesajını toplumun her kesimine ulaştırmayı, insanlara sahih bilgiyi ve güvenilir bir din hizmeti sunmayı amaç edinmiştir. Anayasal bir kuruluş olan Başkanlığımızın kanunla belirtilen görevi ise, “İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek”tir.

Başkanlığımız toplumu din konusunda aydınlatma görevini ifa ederken, dinin iki temel kaynağı olan Kur’an ve sünneti esas almaktadır. İslâm, ilim ve irfan geleneğinin ortaya koyduğu birikimi dikkate alarak, toplumun içinde bulunduğu şartları, çağdaş dünyanın karşılaştığı yeni sorunları ve ihtiyaçları göz önünde bulunduran Başkanlığımız; akıl ve modern bilimin ulaştığı verileri de kullanarak sağlıklı bir din anlayışı ortaya koymaya çalışmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı halkımıza din hizmeti sunarken, her şeyden önce toplumun birlik ve beraberliğinde, huzur ve barışın temininde önemli bir unsur olan dinin toplum içerisinde kucaklayıcı, birleştirici ve bütünleştirici rolünün farkındadır. Hizmetlerinde toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışı benimseyen Başkanlığımızın din hizmetleri, mezhep, eğitim, kültür ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın toplumun her kesimine hitap etmektedir.

Ülkemizin ve Cumhuriyetin en köklü kuruluşlarından biri olan Başkanlığımız, gerek ürettiği bilgi ve kültür birikimi, gerekse devlet yapılanmasındaki yeri ve rolü bakımından oldukça hassas ve önemli bir konumdadır. Başkanlığımız, sahip olduğu dinî, kültürel ve sosyal tecrübesiyle de diğer İslâm ülkelerine örnek teşkil edebilecek bir yapıdadır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da insanımızın din konusundaki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, sorunlarına en etkili çözümler üretmek için bütün gücüyle çalışmalarını sürdürecektir. Bunun yanı sıra, İslâm dininin barış, hoşgörü ve kardeşlik mesajlarını bütün insanlığa duyurmaya, küresel barış ve toplumsal huzura katkı sağlamaya devam edecektir.

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana en üst seviyedeki yöneticisinden en alt kademedeki personeline kadar Başkanlık hizmetlerinin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyor, ebediyete göç edenleri rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olanlara sağlık, afiyet ve hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle...