Makale

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

Cevdet Ergun/Vakit Hesaplama Şb. Md.

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

Recep ve Şaban aylarının önemi:
Hicrî takvim; Muharrem ayı ile başlar ve Zilhicce ayı ile biter. İslâm inancına-, üç aylar olarak giren Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar arasında ibadet, feyz ve mutluluk ayı olarak kutlanmaktadır.
Yüce Allah .Allah katında ayların sayısı on ikidir Bunlardan dördü haram (Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem) aylardır. İşte bu Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin..." buyurmaktadır. Peygamberimiz de üç aylar için: "Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazan’a kavuştur." diye dua ederlerdi.
Bu aylar; ibadet hayatımızın daha canlı tutulduğu feyizli, bereketli bir mevsimdir. Recep ayı kamerî ayların yedinci, üç ayların da ilk ayıdır. Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece Regaip, 26. gününü 27. güne bağlayan gece Miraç, Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece Berat Kandili ve Ramazan ayının 26. gününü 27 güne bağlayan gece de Kadir Gecesidir.
Peygamberimiz bu geceleri, çokça namaz kılarak, hamd ve şükürle geçirdiklerinden, bizler de bu geceleri Rabbimize, ailemize, milletimize ve ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımızın muhasebesini yaparak, hatalarımızdan ve günahlarımızdan tövbe ederek namaz, şükür ve hamd ile geçirmeliyiz.
Recep ayı hilâli, üç ayların başlangıcı olduğundan, bu aylar içinde tutulacak olan Üç aylar orucunda ve kutlanacak olan kandillerde İslâm ülkelerinde birlik sağlanması için bu aya ait detaylı teknik açıklamalar aşağıya alınmıştır.
Recep ayı hilâli: 05 Ağustos 2005 Cuma günü Greenwich saatiyle 03.06’da İçtima, aynı gün 18.10 da Ru’yet olacak, hilâl ilk defa Afrika kıtasının ortasından itibaren görülmeye başlayacaktır.
Recep ayının İçtiması ile Ru’yeti 05 Ağustos Cuma günü gibi aynı güne rastladığı için İçtimai esas alıp, İçtimai takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkeleri ile Peygamberimizin ha- dis-i şerifi mucibince Ru’yeti takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden Türkiye gibi diğer İslâm Ülkeleri 06 Ağustos Cumartesi günü Recep ayına beraber başlayacaklardır.
İçtima ve Ru’yetin günü olan 05 Ağustos Cuma günü ay güneşten
Ankara’da 34, Mekke’de 29 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilâl, Ankara’da 5S08’ üstünde olduğundan Ankara’dan görülebilecektir. Hilâl ilk defa Afrika kıtasının ortasından itibaren batıya doğru batı ufku açık olan yerlerde net olarak görülecek ve 6 Ağustos Cumartesi Recep ayı dolayısıyla üç aylar başlayacak, 11 Ağustos Perşembe akşamı Regaip ve 31 Ağustos Çarşamba akşamı da Miraç Kandili olacaktır.
şaban Hilâli; 03 Eylül 2005 Cumartesi günü Greenwich saatiyle 18.46’da İçtima, 4 Eylül Pazar günü 11.31 ’de Ru’yet olacak, hilâl ilk defa Endonezya ve Avustralya’nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
Şaban ayının İçtiması 03 Eylül Cumartesi, Ru’yeti ise 4 Eylül Pazar günü gibi ayrı ayrı günlere rastladığı için İçtimai esas alıp, İçtimai takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkeleri 4 Eylül Pazar, Peygamberimizin ha- dis-i şerifi mucibince Ru’yeti takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden Türkiye gibi diğer İslâm Ülkeleri ise 5 Eylül Pazartesi günü Şaban ayına başlayacak ve 18 Eylül Pazar günü de Berat Kandili kutlanacaktır.