Makale

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

Günümüzde kitle iletişim vasıtaları alanında yaşanan hızlı gelişim ve değişim, gündelik hayatın her karesinde pek çok yeniliği beraberinde getirdiği gibi, bilgi edinme ve bilgiye hızla ulaşıma da zemin hazırladı. Bugün iletişim araçlarının başında gelen medya, hayatımızın adeta ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Artık evimizde, masamızın başında dünyanın bir ucundaki olaydan anında haberdar olabiliyor, bunun bizi ve ülkemizi nasıl etkileyebileceği konusunda değerlendirmeler yapıyoruz. Kısacası dünya küçük bir köye dönüştü.

Ne var ki medya, zengin erişim ağı, çeşitliliği ve etkileme gücü ile pek çok alanda hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte, enformasyon alanında bilgi kirliliği diyebileceğimiz bir dizi problemi de beraberinde getirdi. Medyada, dinî konuların zaman zaman magazin üslûbu içerisinde ve ciddiyetten uzak bir şekilde ele alınması, toplumu dinî konularda yanlış yönlendirmekte, sağlıklı dinî bilgiye erişimi olumsuz yönde etkilemekte ve gerçekte rahmet ve barış yüklü olan din olgusunu gereksiz tartışmaların odağı haline getirmektedir. Buna, haber ve yorumda bulunanların din konusundaki bilgi eksikliği de eklendiğinde problem daha da derinleşmektedir. Tabii olarak bu durum halkın zihninde birtakım istifhamlar oluşturmakta, dinî hassasiyeti olanlar yanında sağduyu sahibi herkesi de üzmektedir.

Beklentimiz, her ne şekilde olursa olsun dinin sahih kaynaklardan ve doğru şekilde öğretilmesidir. Etkin bir güce sahip olan kitle iletişim vasıtalarının dini konuları ele alışında ve işleyiş biçiminde gösterecekleri duyarlılık ise hiç kuşkusuz hepimizi memnun edecektir. Çünkü her alanda olduğu gibi, din alanında da kamu oyunun sağlıklı bilgilendirilmesi ve gereksiz tartışmaların önlenmesi hepimizin ortak arzusudur. Çünkü din bizleri birleştiren ve bütünleştiren değerlerimizden biridir. Dine ve dinî değerlere zarar vermek sadece dinî hassasiyeti olanlara değil, bütün topluma da zarar verir. Özellikle yaklaşmakta olan rahmet ve bereket yüklü Ramazan ayında bu duyarlılığa daha fazla ihtiyacımız var.

Bu düşüncelerle hazırladığımız ve birbirinden değerli kalemlerin yer aldığı yeni sayımızı ilginize sunarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutluyorum.


Dr. Yüksel SALMAN