Makale

Gelin Uğurlama Duası

Dr. Ekrem Keleş
Din Hizmetleri Ateşesi/Mekke-i Mükerreme

Gelin
Uğurlama Duası

İnsanlar için kendi türlerinden eşler var eden ve aralarında sevgi yaratan Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Aile hayatını en güzel şekilde yaşayarak bizlere örnek olan Hz. Muhammed Aleyhisselam’a da binlerle salât ü selam… Aile efradına, ashabına ve onun yolundan gidenlere de selâm olsun.
Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl.
Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın.
Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla, şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lütfeyle. Bize vazifelerimizi göster, tövbelerimizi kabul et. şüphesiz tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin.
Ey sevginin ve rahmetin kaynağı! Sen Rasulünün diliyle, iffetini korumak için evlenenlere mutlaka yardım edeceğini vaat ettin. Sen vadinden dönmezsin ve vadini yerine getirenlerin en üstünü sensin. Hayatının belki bu en önemli gününde, bu gelinimizin dünya ve ahiret hayatına ilişkin olarak giderilmedik hiçbir sıkıntısını, görülmedik hiçbir ihtiyacını bırakma. Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine rahmet ettiğin gibi bu gelinimizi ve ailesini de rahmet alanına al.
Allahım! Eşi ile birbirlerini, Hz. Muhammed ile Hz. Hatice validemizin birbirlerini sevdikleri gibi sevmeyi nasip eyle. Kendilerine Hz. Âdem ile Havva annemiz arasına koyduğun sevgi gibi bir sevgi ver. Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma validemiz gibi birbirlerini sevdir. Birbirlerine karşı kalplerini ısındır ve onları fitneden, fesattan, nefretten ve düşmanlıktan muhafaza eyle.
Allahım! Ona takva, iffet, sıhhat, afiyet ve ihtiyaç duyduğu her alanda yeterlilik nasip eyle. Onu yardımından mahrum bırakma. Ona bol ve helâl rızık ver. Verdiğin rızkı hakkında bereketli kıl. Onu kanaatkâr eyle. İlmini artır. Faydalı şeyleri öğret. Hidayete ulaştırdıktan sonra kalbini eğriltme. Ona, öğrettiklerinden yararlanmayı nasip eyle.
Allahım! Ona anne olmayı ve anne şefkatini nasip et. Tertemiz bir nesil lütfet. fiüphesiz sen duaları işitensin. Salih evlat ihsan eyle. Rabbim! Onu ve soyundan gelecekleri, namaz kılanlardan eyle.
Allahım! Ona, iffetini muhafaza ederek yaşamayı, namazını kılan, orucunu tutan ve sana itaat eden saliha bir hanım olarak cennetine girmeyi nasip et.
Evinin; Kur’an okunan, İslâm konuşulan ve meleklerin ziyaret ettiği bir yuva olmasını nasip eyle. Onları gece ibadetinden uzak kılma.
Allahım! Onun kalbini zikrine aç. Sana ve Rasulüne itaat etmeyi ve Kitabınla amel etmeyi nasip eyle. Bütün işlerinin sonucunu güzel eyle. Onu dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru.
Allahım! Onu Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in sünneti üzere yaşat, ona İslâm üzere yaşamayı ve İslâm üzere hayata göz yummayı nasip et ve şeytanın ve fitnecilerin saptırmasından muhafaza buyur.
Sadakatten ayırma. Eşini kendine bağlı ve vefalı eyle.
Kötü arkadaş ve kötü komşudan uzak eyle. İyi komşular ver. şerlilerin şerrinden, fitnecilerin fitnesinden, iftiradan, kıskançlıktan muhafaza eyle.
Allahım! Eşiyle birlikte bugünü, İslâmî hayatlarında daha iyiye ve daha güzele doğru önemli bir değişim durağı eyle. Bir insan olarak geçmişte işlediği günahlar var ise, onları bağışlayıver, gelecekte ise onu günahlara bulaşmaktan muhafaza buyur. Eşiyle birlikte senin rızana uygun olarak hareket etmeyi nasip eyle, Ey lütuf ve ihsan sahibi!
Allahım! Bizler insanız ve senin kulunuz. Birçok kusurlarımız, açıklarımız ve eksikliklerimiz var. Bu kardeşimiz de senin kulundur. Onun eksikliklerini, kusurlarını, açıklarını kapatıver. Sağından, solundan, önünden, arakasından, yukarıdan ve aşağıdan gelecek tehlikelere karşı onu muhafaza eyle. Onu, altından kalkamayacağı sıkıntılardan ve korkulardan uzak kıl.
Rabbim! Kendisine Müslüman olmayı nasip ettiğin gibi, ölünceye kadar Müslüman kalmayı da nasip eyle. Neslini İslâm’dan koparma. Ona, verdiğin nimetlere şükretme, takdirine razı olma, sıkıntılara, musibetlere, taatlara ve dünya hayatının olumsuz çekiciliklerine karşı sabretme bilinci ver. Selim bir kalp, doğru sözlülük, daima seni anan bir zihin nasip eyle. Kalbine bir nur, gönlüne bir nur, gözüne bir nur, kulağına ve bütün uzuvlarına bir nur ver. Günahlardan uzak durma şuuru nasip eyle. Onu, dünya ve ahiret hayatı açısından hiçbir yararı olmayacak faydasız işlerle uğraşmaktan muhafaza buyur.
Allahım! Ona helâl ile yetinerek haramdan sakınmayı, sana itaat ederek günahlardan uzak kalmayı nasip et ve lütfunle onu başkalarına muhtaç etme. Helâlinden yeterince ver ki harama muhtaç olmasın. Lütfun ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına ihtiyacı kalmasın. Hayırlı ve faydalı işlerle uğraşmayı nasip et ki dünya ve ahiret hayatı açısından boş ve faydasız işlerle uğraşamasın.
Allahım! Onu, en güzel işler yapmaya muvaffak kıl ve en güzel ahlâka eriştir. Bunlara ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan koru. Bunlardan da ancak sen korursun.
Allahım, Onu kâfirlerin, imansızların, fasıkların, zalimlerin ve sana karşı sorumluluk bilinci taşımayanların baskı ve şiddetiyle karşılaştırma.
Rabbim! şeytanın yönlendirmelerine karşı onu sana emanet ediyoruz. Onu şeytanın tasallutundan uzak eyle.
Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Onun kalbini dininde sabit kıl. Kalbinde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!
Allahım! Kendisine seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi nasip et. Ona imanı sevdir ve çekici kıl. Gönlünde inkârcılığa, fasıklığı ve isyana karşı bir nefret yarat ve bunları itici kıl ki onlardan uzak kalsın.
Allahım! Sen onun Rabbisin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Onu yaratan sensin, o, senin kulun. Onu, sana verdiği söz ve ahdine bağlı kıl. İşlediği günahlar var ise, onların şerrinden kurtar. İhsan ettiğin nimetlerin kadrini bilmeyi nasip et.
Allahım! Bu gelinimize öyle bir rahmet ver ki, iki cihanda da doğruluktan hiç ayrılmasın ve mutlu olsun. Öyle içten bir tövbe nasip et ki onu bir daha ebediyen bozmasın ve öyle bir istikamet ver ki ebediyen bu doğrultudan sapmasın.
Allahım! Ona, hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi nasip et. Onu, hıyanetten, küfürden, şirkten, İslâm’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan, kötü ahlâktan faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan uzak tut.
Allahım! Onu, sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten muhafaza eyle.
Allahım! Onu zulmetmekten de, zulme uğramaktan da koru. Üzerine kul hakkı ve hayvan hakkı geçirme. Günahtan, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden muhafaza eyle.
Allahım! Çekilmez belâlardan, isyana düşmekten, görülmez kazalardan ve düşmanlarını sevindirecek musibetlerden onu muhafaza eyle.
Allahım! Kendisine sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlâk ve takdire rıza anlayışı ver.
Allahım! Bu kulunun kalbini nifaktan, amelini riyadan, dilini yalandan, gözünü hıyanetten uzak tut.
Allahım! Geçmişdeişlediği günahlar var ise onları bağışla, ömrünün geriye kalan kısmında da onu günah işlemekten muhafaza buyur.
Allahım! Verdiğin güzellikleri, nimetleri ve yetenekleri ondan çekip alma. Bundan sonraki her gününü bundan önceki günlerinden daha mutlu ve huzurlu geçirmeyi nasip eyle, geçmişi aratma. (Amin)