Makale

Bedreddin Sancar

SÖYLEŞİ

Söyleşi: Nezir Obut / Siirt Müftülüğü

Bedreddin Sancar


Siirt’imizin yakinen bildiği bir şahsiyet olarak kendinizi bir de okuyucularımıza kısaca tanıtır mısınız?

1925 yılında Siirt’in Aydınlar ilçesinde doğdum. Bölgemizin yetiştirdiği büyük âlimlerden Molla Abdulhakim’den dinî ilimlerde icazetimi aldım. Bugüne kadar, dinî ilimleri okuttum ve bu ilmî gelenek üzere birçok talebeye de ilmî icazet verdim. Siirt Ulu Camii İmam-Hatipliğinden emekliyim.

Asırlardır, farklı inanç ve kültürleri bağrında barındıran bir millet olarak huzur içinde birlikte yaşamış, birlikte sevinip birlikte üzülmüşüz. Bugün bu düşünce ve gönül birliğini asırlar öncesinde gerçekleştirmiş olmamızda İslam’ın kardeşlik ve barış yüklü mesajlarının ne gibi etkisi vardır?

İnsanlık onuruna uygun şekilde yaşamanın ve huzurlu olmanın temelinde, yüce dinimiz İslam’ın ilkelerini hayatımızın her alanında uygulamak vardır. Bu inanç güçlü olduğu ve hayata yansıdığı oranda, insanlar birlik ve dirlik içinde olabilir. Yüce dinimizin ilkelerinden uzaklaşıldığı oranda da aile huzuru, kardeşlik şuuru ile millet ve vatan sevgisi azalır ve aynı vatanın evlatları arasında ayrılık tohumları yeşerir.

Ülkemizde görülen anarşinin temelinde insanların dinî değerlerden uzaklaşmaları, dinî ilkelerin hayata yansıtılamaması, zayıf inanç veya inançsızlık bataklığına düşülmüş olması vardır.

Bugün pek çok kan davalarına şahit olmaktayız. Bunu önlemek için neler yapılabilir?

Bu sorundan kurtulmanın temel ve yegâne yolu, yüce Rabbimizin ve sevgili Rasulünün bildirdiği temel insani ilkeleri, çocuklarımıza hakkıyla okutmak, izah etmek ve hayatlarında da bunları uygulamalarını kolaylaştıracak yolları kendilerine açmaktır.

Peki hâlâ devam eden terör, şiddet ve töre cinayetlerini önlemeye yönelik neler yapmalıdır?

İnsanı topluma yararlı hâle getirecek olan hususların başında, dinî ilkelerin öğretilmesi ve hayatta uygulanması gelir. Ancak insan ne kadar bilgili olursa olsun, bu bilgiler; Allah korkusu, kardeşlik ve dayanışma ruhu, fakir ve muhtaçlara merhamet duygusu vs. gibi, Rabbimizin bize emrettiği ahlakî erdemlerle birleşmedikçe, o insanı diğer insanlara zarar vermekten alıkoyamaz.
Geleceğimizin emanetçisi olan çocuklarımızın, özellikle de kızlarımızın; eğitim ve öğretimi ile haklarının korunmasına yönelik tavsiye ve önerileriniz nelerdir?

Eğitim insanın en temel hakkıdır. Kadın ve erkek ilim öğrenmede ve eğitim almada eşittir.

Şiddet ve terörün olmadığı, kardeşçe bir dünya için düşünceleriniz nedir?
Özetle işaret edilen ilkelerin uygulanması, ailesine, çevresine, milletine ve vatanına en hayırlı olacak model insanın yetişmesini sağlayacağına, bunun da anılan sorunların çözümünü kolaylaştıracağına inanıyoru