Makale

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

3 Mart 1924’te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığımız 86 yaşında. fier’iye ve Evkâf Vekâleti’nin ilgasıyla, Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte kurulan Başkanlığımız Cumhuriyetle yaşıt bir kurum. Başkanlığın en temel görevi, “Toplumu din konusunda aydınlatmak”. Diyanet İşleri Başkanlığı, uhdesine verilen bu görevi yerine getirirken, sağlıklı dinî bilgiyi esas almakta ve doğru bilgiye dayalı din hizmetini şiar edinmektedir. Bu anlayışın bir sonucu olarak da Başkanlık, kuruluşundan itibaren yayın faaliyetlerine özel bir önem vermiştir. Öyle ki, Başkanlığın yayınladığı ilk kitap olan, merhum A. Hamdi Akseki’nin “Ahlak Dersleri” adlı eserinin baskı tarihi, 1924’tür. Sonraki yıllarda neşredilen ve Başkanlığın yayın faaliyetlerinde önemli bir yeri bulunan Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarîh Tercemesi ve fierhi ile Hak Dini Kur’an Dili adlı eserler, TBMM’nin 1925 yılında aldığı tarihi bir karar doğrultusunda hazırlanmış ve bu amaçla devlet bütçesinden 20.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Eserlerin ilk baskıları ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

1938-1950 yılları arasında, Başkanlık bütçesine yayın faaliyetleri için yıllara göre farklı miktarlarda olmak üzere toplam 118. 033 TL. ödenek ayrılmıştır. 1924 yılından 1950’ye kadar, Başkanlıkça 30 adet eser basılmış ve bunlar halka ücretsiz dağıtılmıştır. 1950’den sonra değişik 9 seride yayınlanan eserlerin sayısı 1996 yılında 344’e ulaşmıştır. 2010 yılı itibarıyla, Başkanlığın 10 ayrı seri halinde yayımladığı basılı yayın sayısı 793’e ulaşmıştır.

Süreli yayınların yayın faaliyetleri içindeki yerini göz ardı etmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, 1956 yılında “Diyanet İşleri Reisliği Mecmuası Ramazan Nüshası”nı; 22 Kasım 1968’de “Diyanet Gazetesi” adıyla bugünkü Diyanet Aylık Dergiyi; 1999 yılında yurt dışında bulunan vatandaş ve soydaşlarımızla görevlilerimiz için “Diyanet Avrupa” dergisini; 1979 yılında da “Diyanet Çocuk Dergisi”ni neşretmiştir. Başkanlığımız, kuruluşunun 86. yılında, diğer hizmet alanlarıyla birlikte yayın alanında geldiği noktayı da daha ileriye götürme çabasındadır. Başkanlığımız “2010 Kur’an Yılı” vesilesiyle de bir dizi faaliyet gerçekleştirmeyi planlamıştır. Bu kapsamda başta yayın hizmetleri olmak üzere, Başkanlığımızın bütün hizmet alanlarında alın teri, göz nuru ve emeği olan hocalarımız ve personelimizden ebediyete göçenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve hayırlı uzun ömürler diliyorum.

Bu ayki gündem konumuz “Namaz”. Namaz bir diriliştir. İlahî huzura varış ve gündelik hayatın maneviyatımızı örseleyen sıkıcılığından, benliğimizi kuşatan manevi hastalıklardan kurtuluştur. Namaz mal, mülk, şöhret, makam ve mevki gibi gönül dünyamızı esaret altına alan geçici nimetlerden sıyrılıp, sadece Yüce Yaratıcının kulu olarak O’nun önünde eğilmek ve özgürlüğe kavuşmaktır. Hayatımızı düzenleyen bir disiplin, bir nur, arınma ve ilahî huzura yöneliştir namaz. İşte bu yüzden namaz bir imtiyazdır.

Şimdi sizleri namaz konusunda birbirinden değerli yazılarla baş başa bırakıyorum.
Dr. Yüksel Salman