Makale

TAKDİM - İNSANIN ANLAM ARAYIŞI

TAKDİM

NSANIN ANLAM ARAYIŞI

Dr. Elif Arslan

İnsanoğlu ömrü boyunca hayatını ilmek ilmek örer, yaptıkları kadar yapmadıklarıyla da, sordukları kadar cevaplarıyla da kişiliğini inşa eder. Bütün bu eylemlerin, soruların ve cevapların ardında ise daha kadim, daha gerçek bir arayış yatar: Anlamlı bir hayat yaşamak. En iptidaisi dâhil olmak üzere bütün dinlerin ve düşünce sistemlerinin “Hayatın anlamı nedir?” sorusuna verdiği bir cevap yahut cevaplar dizisi vardır. Hz. Âdem’den bu yana süregelen ilahi dinlerin özünü taşıyan yüce dinimiz İslam da biz Müslümanlar için bu çetin soruya sarih bir şekilde cevap vermiş, insanın yeryüzündeki konumunu, sorumluluklarını anlatmış ve kulluk vazifesinin altını çizmiştir.

Yüce Allah, ölümü ve hayatı kimin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için yarattığını Kur’an-ı Kerim’de Mülk suresi 2. ayette dile getirirken bir başka ayet-i kerimede de “Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, /56) ikazında bulunur. O hâlde bir Müslüman için hayatın gayesi salih amellerde bulunmak ve bir kul olarak mümin vasfına yaraşır şekilde yaşamaktır. Ancak o zaman hayat, kendini dahi aşan bir anlama sahip olacaktır. Elbette hayat inişlerle çıkışlarla doludur ve Allah’ın bize ayet-i kerimede bildirdiği üzere bir imtihandır. Diyanet Aile Dergisi olarak bu ay gündemimize insanın anlam arayışını aldık ve “Hayat Kesintisiz İmtihan” dedik. Pencere köşemizde Kaan H. Süleymanoğlu, imtihanın kimi zaman varlıkla kimi zaman yoklukla gelebileceğinin altını çizerek “Bugün bizlere düşen, peygamberlerin sabrını, metanetini, mücadelesini kendimize rehber edinmek; onların rol modelliğini esas alarak modern dünyadaki hayatlarımızı tanzim etmektir. Çünkü imtihanların şekilleri değişse de aslında Hz. Âdem’den beri özleri değişmez.” dedi. Dr. Öğretim Üyesi Selam Çelem dosyamız için Bir Ayet Bir Yorum köşesinde Bakara suresi 155. ayetini ele aldı: “Her Sınav Önemlidir.”

Hadislerle Aile’de bu ay Hacer Ayaz “Nebevi Sünnette Dinî Kimlik İnşasının İlk Adımı” olan bebeklerin kulağına ezan okunması sünnetini sayfalarımıza taşıdı.

Bu ayki söyleşimizi "Prof. Dr. Şeref Ateş ile Kültür ve Medeniyet üzerine..." gerçekleştirdik. Onu Konuşalım’da yazar Cengiz Aytmatov’u, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu’na sorduk. Geçmiş Zaman Olur ki köşemizde Umut Güner zaferlerle taçlanan ağustos ayının tarihimizdeki önemine işaret ederek bizlere Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a milletimizin yazdığı destanları bir kez daha anma fırsatı sundu.

Sizleri dergimizle baş başa bırakırken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutlar, hicri yeni yılın İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim.