Makale

KUR’AN’DA AİLE ÖRNEKLERİ

KUR’AN’DA AİLE ÖRNEKLERİ

Zeynep ÇELİK

İnsanlık serüveni, Hz. Âdem ve Hz. Havva örnekliğinde aile ile başlamıştır. Kur’an-ı Kerim kıssalarında da kimi zaman hüzünlü kimi zaman ibretlik hikâyeleri anlatılan aileler geniş bir yer tutar. İlahi Kelam, farklı zaman ve mekânda yaşamış ailelerin hayatları üzerinden bizlere örnekler verdiği gibi çeşitli ikazlarda da bulunarak onların hayatlarından ibret almamızı ister. Zira İslami açıdan aile, dinî değerlerin en önemli aktarım merkezlerinden biridir. Çocuk, küçük yaşta eğitimini ebeveynlerinden alacağı gibi dinî hassasiyetleri de aile ortamında doğal yaşantı içerisinde öğrenecektir. Üstelik ailenin sorumlulukları çocuklarla da sınırlı değildir. Her bireyin, ailenin diğer üyelerine karşı onu hayra yöneltme, kötülüğe karşı uyarma, manevi açıdan destekleme gibi sorumlulukları vardır. Kur’an-ı Kerim’de aile tipolojilerine hem olumlu hem olumsuz bağlamda değinilmiş, aile özelinde İslam’ın temel mesajları aktarılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, aile kurumunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kur’an’ın aileye dair ortaya koyduğu örnekleri mezcederek Kur’an’da Aile Örnekleri eserini okurlarıyla buluşturmuştur. Mevlüt Topçu’nun kaleme aldığı eser, ilk bölümde aile kavramını inceler. İkinci bölüm ise “Kur’an Kıssalarında Aile Örnekleri”nden oluşur. Bu bölümde sadece örnek aileler üzerinden değil, olumsuz örnekler üzerinden de Kur’an’ın mesajını okurlarla buluşturmayı amaçlar. “Hz. Âdem ve Ailesi”nde kadın ve erkeğin aynı özden yaratıldığına, sorumluluk açısından eşit olduklarına dikkat çekilir. Haset ve kıskançlık duygularının insanlığa ve aileye verdiği zararlar konu edilir. “Hz. Nuh ve Ailesi” bahsinde eşi ve evlatlarına karşı Hz. Nuh’un gösterdiği sabrın altı çizilir. “Hz. İbrahim ve Ailesi” tevekkül ve teslimiyetin remzi olur. “Hz. Yakup ve Hz. Yusuf Ailesi”nde okurlar Hz. Yakup’un evlat acısı karşısında gösterdiği metaneti görürler. Kardeş kıskançlığına şahit olurlar. İffetin kadın erkek bütün müminler için ne büyük bir erdem olduğunu müşahede ederler. Hz. Musa, Hz. Lokman, Hz. Eyüp ve aileleri bu bölüm altında ele alınan diğer konulardır. Ayrıca ibretlik hikâyeleri Kur’an’da zikredilen Firavun ve Ebu Leheb ile aileleri de bu bölümde yer alınır.

Eserin son bölümünde “Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Ailesi” işlenir. Hem bir eş hem bir baba hem bir dede olarak ümmetine örnek bir aile bireyi portresi çizen Peygamberimizin ayrıca çevresindekilerle iletişimi ele alınarak onun hayatından kıymetli örnekler okurların istifadesine sunulur.