Makale

TAKDİM: TOPLUMSAL DUYARLILIK

TAKDİM

TOPLUMSAL DUYARLILIK

Yeryüzünde, ilk insan Hz. Âdemden itibaren kötülük ve iyilik terazisi kurulmuş, insanlar söz ve eylemlerinde iyiliğin safında yer almakla mükellef kılınmıştır. Sadece pasif iyilik yeterli görülmeyerek iyiliğin yayılması istenmiş ayrıca kötülüğe engel olma, kötülüğe yol açan kanalları tıkama, her türlü şerri bertaraf etme görevi de insanların sorumlulukları arasında zikredilmiştir. Ancak iyiliği emreden ve kötülükten men eden insanların yeryüzü­nü imar ve ihya edeceği hakikatinin altı çizilmiştir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de kulları için hayırlı olan istikamete “Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, ya­rışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hak­kıyla yeter.” (Bakara, 2/148) ayet-i kerimesiyle işaret eder. Medeniyetimiz, bu ayetin işaret et­tiği çizgide vakıflarla bezenmiş, geçmişten günümüze ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşan pek çok hayır kurumu tesis edilmiştir. Bilhassa savaşların, kıtlığın, zorunlu göçlerin büyük kitleleri etkisi altına aldığı, insanları yoksullaştırdığı dönemlerde bu yoksulluğu de­rinden hisseden kadınlar olmuştur. Yine merhameti iliklerine kadar hisseden Müslüman kadınlar, bizzat yaşamasalar dahi tanık oldukları acılarla kederlenmiş, toplumun yarala­rına merhem olmaya çalışmışlardır. Üstelik mücadeleleri sadece yoksullukla da olmamış, İlmî alanda cehaletle de benzer mücadele vererek medreseler yaptırmış, müderrislerin iaşelerini temin etmişlerdir.

Diyanet Aile Dergisi olarak bu ay Pencere köşemize Müslüman kadınların geçmişten bu­güne göstermiş olduğu toplumsal duyarlılığı, kurdukları vakıfları ve yürüttükleri yardım faaliyetlerini taşıdık. Dr. Fatma Bayraktar Karahan, “Toplumsal Duyarlılık ve Kadınlar” baş­lığıyla kadınları bir araya getiren yardımlaşma ve dayanışma ruhunu siz değerli okurla­rımız için kaleme aldı. Bir Ayet Bir Yorumda Dr. Öğretim Üyesi Sema Çelem, “Toplumsal Hayatın İçinde Kadının Yeri” yazısıyla katkı sundu. Hadislerle Aile köşemizde “Huzur ve Bereket Vesilesi Selam” yazısıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hacer Ayaz’ı ağırladık. Kaan H. Süleymanoğlu Biz Bize köşemiz için “Ego Hapishanesini yazdı. “İnsanın kendi çıkarlarını, konforunu, istek ve arzularını öncelemesinin sınırları ne­rede biter?” sorusuna cevap aradı.

Bu ayki söyleşimizi TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten Fatma Haral Efe ile gerçekleştirdik. Efe, Türkiye Diyanet Vakfının, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” düsturuyla bütün insanlığın hizmetinde olma gayesiyle çalışan bir iyilik hareketi olduğunun altını çizdi.

Sizleri yılın son sayısıyla baş başa bırakırken 2020 yılında yeşil gezegenimizi gölgelendi­ren salgın sebebiyle hastalananlara Rabbimizden şifa, vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyor, 2021 yılında bütün insanlığın huzur, barış ve sağlık dolu bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz.

Dr. Elif Arslan