Makale

TAKDİM

TAKDİM

Doç. Dr. Fatih KURT

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin hayatı, bütün veçheleriyle birlikte bizlere en güzel örnekleri sunar. Onun her bir günü, her bir insanla iletişimi âdeta bir sevgi, saygı ve merhamet tablosudur. Müslümanlar kıyamete kadar onun sözü, hâl ve hareketiyle billurlaşan bu tablolara bakarak kendi kimliğini, kişiliğini, toplumsal yapısını inşa ederler.

Efendimiz’in (s.a.s.) özellikle çocuklara yaklaşımı, merhameti, sevgisi ebeveynler için öğretici, yol gösterici nüanslarla doludur. Neticede Allah Resulü’nün çevresindekilerle kurduğu iletişim nebevi bir ahlakın sonucuydu. İnsanlara verdiği öğütler, öğrettiği yol ve yöntemler Cenab-ı Hakk’ın rızası doğrultusunda teşekkül etmekteydi. Bundan dolayı onun sünnetiyle ortaya koyduğu ahlak, sadece kendi zamanını değil, kıyamete kadar ümmetini de aydınlatmaya devam edecektir.

Hz. Peygamber çocukları çok sever, onlarla tıpkı yetişkinler gibi sohbet eder, selamlaşırdı. Bazen adlarıyla bazen “yavrucuğum” bazen de “kardeşimin oğlu” gibi hitaplarla seslendiği çocukları uzun uzun dinler, onların derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinirdi. Çocuklar da onun bu ilgisinden büyük memnuniyet duyardı. Çocukluğu Hz. Peygamber’in yanında geçen Enes (r.a.), Efendimizin kendisini hiçbir zaman azarlamadığını, asla incitmediğini söylemiştir. (Müslim, Fezâil 5.)

Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Onlardaki şahsiyet, hassasiyet ve ihlas, toplumun yarınlarının kıvamını belirler. Bu yüzden Efendimiz, çocuk terbiyesine de çok önem vermiş, bütün Müslümanları bu hususta dikkate davet eden şu hadis-i şerifi buyurmuşlardı: “Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz.” (Tirmizi, Birr, 33.) Ayrıca kız çocuğu yetiştirenlerin kendisiyle birlikte haşredileceğini (Tirmizi, Birr, 13.), yetimin bakımını üstlenen kimselerle cennette yan yana olacağını (Tirmizi, Birr, 14.) söyleyerek dönemin sosyal yaralarına merhem olmuştur.

İki cihan serveri Peygamberimizin çocuklarla ilgili mesajı modern dönemde gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü dijital çağın içinde doğan nesillerin ilgiye, sevgiye olan ihtiyacı eksilmemiş, aksine artmıştır. Bizler Hz. Peygamber’in çocuklarla kurduğu ilişkiden alacağımız ilhamla hem kendi çocukl arımızla hem de Ümmet-i Muhammed’in çocuklarıyla ilgili yeni gayretler, davranışlar, farkındalıklar ortaya koymalıyız. Unutmamalıyız ki biz onları eğitirken onlar da bizleri eğitir; saf ve doğal bilinçleriyle fıtri kodlarımıza davet ederler.

Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki Mevlid-i Nebi etkinliklerinin temasını “Peygamberimiz ve Çocuk” olarak belirledi. Biz de Diyanet Aylık Dergi olarak aynı başlık altında bir dosyayla huzurlarınızdayız. Dosyamıza Dr. Elif Aslan, “Peygamberimiz ve Çocuk”; Prof. Dr. Adem Apak, “Hz. Peygamber’in Terbiyesinde Yetişen Çocuklar”; Seraceddin Yıldız, “Kur’an Penceresinden Çocuk ve Çocuk Eğitimi”; Doç. Dr. Muhammed Kızılgeçit, “Modern Dünyada Z Kuşağına Hz. Peygamber’i Anlatmak”; Selva Özelbaş, “Kur’an ve Sünnet Işığında Çocuk Hakları” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundular. Ayrıca Kadir Dinç, “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları” ve Sedide Akbulut, “Diyanet İşleri Başkanlığının Çocuklara Yönelik Din Hizmetleri” yazılarıyla Başkanlığımızın çocuklara yönelik hizmetlerini masaya yatırdılar. Bu ayki söyleşi konuğumuz Din Eğitimi alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız hocamız Prof. Dr. Mehmet Emin Ay.

Tüm insanlığa barış, esenlik ve kurtuluş muştularını getiren Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) veladetini idrak ettiğimiz bu ayın hayırlara vesile olması temennisiyle Mevld-i Nebi Haftamızı tebrik ediyorum.

İyi okumalar…