Makale

GEÇMİŞİ BUGÜN VE GELECEK İÇİN OKUMAK: TARİH ŞUURU

GEÇMİŞİ BUGÜN VE GELECEK İÇİN OKUMAK: TARİH ŞUURU

Toplumların kültürden sanata, siyasetten iktisada bütün bir geçmişini inceleyen tarih, aynı zamanda yeni nesillerin geçmişleriyle irtibatını sağlar ve geleceğe yön veren değerler manzumesi ihtiva eder. Bu yönüyle tarih bir milletin hafızası, onları koruyan, diri tutan kökleri ve geleceğin üzerine inşa edildiği zemindir. Tarihi ile arasına set çekilen nesiller, hayatın inişli çıkışlı yollarında kimi zaman onları teselli edecek kimi zaman ise güçlerine güç katacak birikimden mahrum kalırlar. Bu nedenledir ki tarihin tozlu sayfalarında kalmayarak milletlerin bugünü ile irtibatlandırılan her tecrübe, kısacası geçmiş ve gelecek arasında köprü kuran tarih şuuru hayati bir öneme sahiptir. Zaman mefhumunu idrak eden, maziyi ve atiyi yaşadığı anda düşünüp tartabilme yeteneğine sahip yegâne varlık olan insan için tarih, vazgeçilmez bir kaynaktır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, geçmişle kurulan irtibata atıf yapılarak “Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır.” (Yusuf, 12/11) denilmiş, tarihin doğru okunduğu takdirde gelecek için bir mürebbi görevi üstlendiğinin altı çizilmiştir.

Diyanet Aile Dergisi olarak uzak geçmişten başlayarak geleceğe doğru akıp giden zamanın doğru anlaşılması, millî ve manevi değerlerin sağlıklı bir şekilde yeni nesillere taşınmasına katkı sağlamak amacıyla Pencere konumuzu “Tarih Şuuru”na açtık. Kaan H. Süleymanoğlu “Geçmişten Geleceğe Köprü: Tarih Şuuru” yazısında insanın, içine doğduğu tarihin, kültürün ve coğrafyanın çocuğu olduğunu vurgulayarak kendi kolektif geçmişleriyle yakından ilgilenen milletlerin medeniyet inşasında bir adım önde olduklarını dile getirdi. Dr. Sema Çelem, Zuhruf Suresi 56. ayetin ışığında “Geçmişten Hisse Almak” yazısını kaleme aldı. İnsanların geçmişte yaşananlardan, elde edilen bilgi ve tecrübelerden yola çıkarak kendilerine ve şahitlik ettikleri döneme katkı sağlayacaklarını ifade eden Çelem, geçmişte yaşananlara yönelik yapılacak doğru okumaların insanlığın geldiği noktayı daha ileri taşımaya imkân sağlayacağını dile getirdi.

Diyanet Aile Dergisi, Eylül sayısında da okurlarımızı birbirinden değerli yazılarla buluşturmaya devam ediyor. Hadislerle Aile köşemizde Arş. Gör. Hacer Ayaz, “Göz Aydınlığı Evlatlarımız Arasında Adalet” başlığıyla çok önemli bir konuya değindi. Bu ayki söyleşimizde Sibel Eraslan ile kalemine yansıyan meseleleri konuştuk. Eraslan, Müslüman duyarlılığının edebiyata yansımalarından bahsetti. Onu Konuşalım köşemizde Cemal Aydın’a 20. yüzyılın önemli fikir adamlarından Roger Garaudy’yi sorduk. Hatice Kurt, pandeminin varlığını hissettirmeye devam ettiği şu günlerde “Bir Virüsün Düşündürdükleri” yazısıyla değişen, dönüşen günlük hayatımıza mercek tuttu.

Sizleri dergimizle baş başa bırakırken bir sonraki sayıda sağlık ve huzurla buluşmayı temenni ediyoruz.

Dr. Elif Arslan