Makale

İSLAM NEDİR?

KİTAPLIK

İSLAM NEDİR?

Güllü AKSA

Prof. Dr. Huriye Martı tarafından hazırlanan İslam Nedir? adlı eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıktı. Çalışmada İslam’ın temel ibadet ve ahlak esasları anlaşılır bir dil ve kuşatıcı bir içerikle ortaya konuluyor.

İslam Nedir? sorusu İman Esasları, İbadet Esasları ve Ahlak Esasları olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Her birinin alt unsurları müstakil başlıklarla teker teker açıklanıyor. Ele alınan mesele, ilgili bir ayet yahut hadis ile başlayarak anlatılıyor. İslam’ın kaidelerinin en temelden ve mümkün olduğunca sade bir dille anlatıldığı çalışma, Hadislerle İslam, İslam İlmihali, TDV İslam Ansiklopedisi ve Kur’an Yolu Tefsiri gibi kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış.

İnsanın yaratılışı ile başlayan “İman Esasları” bölümü, dinin açıklaması ile devam ediyor. Dine ihtiyaç duymanın gerekçeleri sıralandıktan sonra İslam başlığında İslam ve Müslüman kelimelerinin tanımları veriliyor. İman etmek ve imanın altı esası; Allah’a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman ve kadere iman müstakil kısımlarda ayrı ayrı açıklanıyor.

“İbadet Esasları” adlı ikinci kısımda ilk olarak ibadet bilinci; ibadet etme ve kul olma arasındaki ilişki ele alınıyor. Ardından kelime-i şehadet inceleniyor; ne manaya geldiği ve aslında neyi ifade ettiği ortaya konuluyor. Bölümün üçüncü kısmında temizlik ve İslam’ın temizliğe verdiği kıymet konu ediliyor; maddi temizliğin yanında manevi temizliğin önemine ve yöntemine değiniliyor. Abdest ve gusül, namaz, oruç, zekât ve sadaka, hac, kurban ve dua konuları önce anlamları, sonra usulleriyle ele alınarak İslam’ın temel kaideleri hususunda kısa ve öz bilgiler veriliyor.

“Ahlak Esasları” bölümü kitabın üçüncü kısmını teşkil ediyor. Güzel ahlakın İslam düşüncesinde nereye konulduğu anlatıldıktan sonra adalet, ilim ve hikmet, nezaket ve merhamet kavramlarının dinimizde ihtiva ettiği önem açıklanıyor. Sonraki başlıklarda İslam’ın Müslüman’da bulunmasını beklediği niteliklerden, bir Müslüman’ın sahip olması gereken kişilik özelliklerinden bahsediliyor. Müslüman’ın sorumluluk sahibi, ailesine iyi davranan, çevresiyle dost, zulmetmeyen, doğru ve dürüst sözlü, şükreden, hata yaptığında af dileyen, cennete götüren yolları arayan, cehenneme götüren yollardan uzak duran biri olması beklendiği anlatılıyor.

Eserde, Allah’a iman eden ve O’nun katında tek din olan İslam’a inanan insanın, iman etmekle aslında neyi nasıl kabul ettiği açıklanıyor. Daha sonra imanın gerekliliği olan salih amel ve güzel ahlaka vurgu yapılarak Müslüman kişiliğinin çerçevesi çiziliyor.