Makale

TAKDİM

TAKDİM

Son elli yıldır dünya, radikal bir dijital değişim ve dönüşüme sahne oldu. İnsanoğlu, tarihte hiç olmadığı kadar çabuk akan, hızlı kültürel sonuçlar üreten bir sürecin içinde buldu kendini. Dijital çağ, yediden yetmişe her birimizin hayatına dokundu, alışkanlıklarını yerinden etti, yeniden yapılandırdı ve bilgiyle kurduğu ilişkinin biçimini değiştirdi. Gittikçe daha çok dijitalleşen bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Bilim insanları bu yeni durumu anlamaya, yorumlamaya, bir zemine oturtmaya çalışıyor. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan bu baş döndürücü gelişmeler zihinlerimizde nesnelerin interneti, yapay zekâ ve biyoteknoloji gibi yeni klasörlerin açılmasına sebep oldu. Etki alanını her geçen gün genişleten dijitalleşme, bilginin ve haberin hızlı yayılmasını sağladığı gibi pek çok kişi tarafından da anında değerlendirilmesini ve yorumlanmasını mümkün hâle getirdi. Ayrıca sosyal ağlar, dünyanın öbür ucundaki kardeşlerimizle tanışmamıza, onlarla bağlarımızı güçlendirmemize, durumlarından anbean haberdar olmamıza imkan sağladı.
Fakat... Bireysel ve toplumsal alışkanlıklarımızı değişip dönüştüren, büyük ölçüde konforlu hâle getiren dijital çağ birtakım açmazları da beraberinde getirdi. Özgürlük adı altında yönlendirilen tercihler, toplanıp pazarlanan kullanıcı verileri, bilgi kirliliğiyle manipüle edilen zihinler, din istismarından beslenen FETÖ ve benzeri yapıların yeni tuzakları… Liste uzayıp gidiyor.
Şu var ki maruz kaldığı etkiler değişse de insan değişmiyor. Onun arayışları, ihtiyaçları, zaafları her zaman yerli yerinde duruyor. Bu açıdan, dindarlık ve maneviyat ihtiyacı insanoğlunda dün olduğu gibi bugün de yerini korumakta, gerçeklik algısının zedelendiği sanal çağda önemini daha da artırmaktadır. Bir yerde doğal bir ihtiyaç hâsıl olduğunda orada o ihtiyacın istismarcıları ve pazarlamacıları da arzıendam etmektedir.
Diyanet Aylık Dergi olarak bu sayımızda maske değiştiren, yeni duruma ayak uyduran, hatta dijitalleşen din istismarına odaklanıyoruz. Dosyamız iki merkezden oluşuyor. Birincisi dijitalleşme, ikincisi yakın tarihte din istismarının en korkunç örneğini sergileyen FETÖ. Bu ay dosyamıza Lokman Arslan, “Sahih Bilginin Dijital Çağla İmtihanı: Bilgi Kirliliği”; Prof. Dr. Levent Eraslan, “Dijital Bir Terör Örgütü Olarak FETÖ”; Dr. Mücahit Gültekin, “Biyoteknoloji Çağında Makine ve İnsan”; Dr. Mehmet Nur Akdoğan, “Dini Tahrip Hareketi Olarak FETÖ”; Hüseyin Arı, “15 Temmuz’un Öğrettikleri” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundu. Söyleşi konuğumuz Prof. Dr. Hakan Aydın.
Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, bu ayın sonunda idrak edeceğimiz Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyoruz.
İyi okumalar.

Dr. Fatih KURT