Makale

Ailem

Zeynep Çelik

Ailem

Huzurlu ve mutlu bir ailede gözlerini açmak, insanın bu dünyada sahip olabileceği en kıymetli hazinedir. Sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir aile insana güven verir. Güçlü toplum güçlü aileler üzerinde yükselir. Aile zaman içerisinde çeşitli açılardan değişim yaşayan aktif bir yapıdır. Her çağ kendi ruhunu bireye dayatır. Yaşadığımız çağda aileler büyük oranda küçülme göstermiş, geniş ailelerin yerini çekirdek aileler almış, ayrıca bireyselliğin ön plana çıkmasıyla pek çok ailede aile içi ilişkiler maalesef zedelenmiştir. Bu değişimler karşısında sağlıklı aile yapısının devam ettirilebilmesi için aileyi oluşturan bireylerin çaba göstermesi gerekir. Zira modern çağın aile üzerindeki en olumsuz etkisi, birlik ve beraberlik duygusunu örseleyerek bireyi yalnızlık duygusuna itmesidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu saikle aileyi merkeze alan yayın faaliyetlerine her yıl yenilerini eklemektedir. Ailem kitabı bu amaç doğrultusunda neşredilmiş ve okurların istifadesine sunulmuştur. Aileyi bütün veçheleriyle ele alan kitap, alanında etkin yazarların kaleme aldığı makalelerden müteşekkildir. Prof. Dr. Huriye Martı “Ailem ve Ben” yazısında konunun çerçevesini çizer. Ailenin hem bir emanet hem de bir imtihan vesilesi olduğunu dile getirdiği yazıda sevgi ile büyüyen ailelerin zaman içerisinde olgunlaşacağının ve böylelikle nice fırtınalı günlerden sağlam çıkacağını belirtir.

Temel bileşenleri aynı olsa da her aile farklıdır. Kimimiz dede ve ninelerimizle birlikte kocaman bir ailede açarız gözlerimizi. Evin bereketi olan yaşlılarımızla aile ilişkilerimizi bir muvazeneye oturtmak emek ister. Onlar kemale erme yolculuklarına devam ederken ailenin genç bireyleri hayatın en dalgalı günlerini yaşarlar. Önlemle aile içi huzur yeniden tesis edilebilir. Kitap, tam da bu tür sorunlara cevap vermek adına “Ailemde Bir Genç Var” ve “Ailemde Bir Yaşlı Var” yazılarıyla zenginleştirilmiştir. Teknolojik gelişmelerin bireyselleşme üzerine etkileri ve aileyi nasıl etkilediği de kitapta değinilen bir başka konudur. Çocuk, genç ya da ebeveyn bütün aile bireylerini etkisi altına alan teknoloji bağımlılığı karşısında yapılması gerekenler ve çözüm önerileri “Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum” başlığı altında sıralanır. Kitapta ayrıca aile içi iletişimde kullanılan dilin önemine vurgu yapılarak bütün olumsuzluklar karşısında etkili bir iletişimin sorunları aşmada yegâne anahtar olduğu işlenir. Sevgi, merhamet ve adalet duyguları ön plana çıkarıldığında ailenin geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde varlığını sürdürebileceğine vurgu yapılır.

Mesele Varsa Eğer

Ömer Tamçözer

Çocukların dünyasına seslenebilmek emek ister. Büyüdükçe körelen hayal dünyamızla onların uçsuz bucaksız hayallerini kimi zaman yakalayamayız. Onlarla konuşmak, onlara bir şeyler öğretmek, körpe dimağlarını zenginleştirmek isteriz fakat çoğunlukla artık büyümüş ve olgunlaşmış hatta biraz da sıkıcı hitaplarımızla onların minik kalplerine bir türlü dokunamayız. Bu defa bizim de bir zamanlar çocuk olduğumuzu düşünürüz. Nelerden hoşlandığımızı hatırlamaya, bizi o dönemlerde etkileyen şeyleri yeniden keşfetmeye çalışırız. Fakat bu meşakkatli ve uzun bir yolculuktur. İşte o zaman çocuk edebiyatı imdadımıza yetişir. En çetrefilli konuların içinden kolayca çıkmamızda, miniklerin o zor sorularını cevaplamamızda bize yardımcı olur. Örneğin evlatlarımıza ibadet alışkanlığı kazandırırken hepimiz zaman zaman zorlanmışızdır. Onlara örnek olmaya çalışırız, tatlı dille namaza davet ederiz, ibadetin önemini anlatmaya çabalarız fakat kimi zaman tam bir başarı gösteremeyiz. Sonra karşımıza çıkan bir kitap en büyük yardımcımız olur. Eksiğimizi tamamlar. Çocuğumuz eğlenceli vakit geçirirken bir yandan da namazın önemini kavrar. Üstelik kitap bununla da yetinmez, namazın şartlarından abdestin farzlarına kadar pek çok dinî bilgiyi eğlendirirken öğretir. O zaman çocuklarımızı Ömer Tamçözer’le tanıştırmanın tam vakti.

Ömer Tamçözer, yazar Ayşe Gül Gürbüz’ün kaleminden çıkan bir çocuk kahraman. En yakın arkadaşı Kerem’i görerek namaz kılmaya heveslenen tabii bu arada uçan seccadeler üzerinde çeşitli maceralar yaşayan bir kahraman hem de. Ablası Zeynep ve mahalle camisinin imamı çok sevdiği Bayram Hoca’dan namaz hakkında bilgiler alırken öğrendiklerini kendi hayal dünyasında yorumlamaktan da geri kalmayan bir çocuk. Siz de çocuklarınızın bir masal havası içerisinde dinî bilgiler edinmesini, eğlenerek namaz alışkanlığını pekiştirmesini isterseniz Mesele Varsa Eğer Ömer Tamçözer tam da size göre bir kitap. Resimlerini Ümran Aşkın Aydın’ın çizdiği eser, çocuklarımıza keyifli vakit geçirmelerini vadetmekle kalmıyor, eğlendirirken faydalı bilgiler de veriyor.