Makale

NİÇİN İNANIYORUM?

NİÇİN İNANIYORUM?

Güllü AKSA

Gençliğin inanç sorunlarını ele alan “Niçin İnanıyorum?” adlı bu eser, başta gençler olmak üzere her yaş gurubundan insana hitap eden, sade ve herkesin anlayabileceği bir üslup ile okuyucu karşısına çıkıyor. Kitap, gençler tarafından Din İşleri Yüksek Kurulu’na yöneltilmiş olan sorular ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerin akıllarında yer edinen meselelere yanıtlardan oluşuyor. Dinî Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt’un editörlüğünü yaptığı “Niçin İnanıyorum?” adlı eserin metinleri donanımlı bir ekip (Ayşe Nur Özkan, Dr. Ravza Cihan, Dr. Nurhayat Haral Yalçı, Dr. Tuğba Duru, Esra Baş ve İmran Elagöz Taşkın) tarafından hazırlanmış.

“Allah’a İman”, “Meleklere İman”, “Kitaplara İman”, “Peygamberlere İman”, “Ahirete İman”, “Kader ve Kazaya İman” bölümleri ve en sonda da “Dinden Çıkaran Sözler” yer alıyor.

“Allah’a İman” başlıklı ilk bölümde “İnanmak zorunda mıyım?”, “İnanmak ve bilmek aynı mıdır?”, “Allah yaratılmadıysa nasıl var?”, “Kelime-i tevhidin hayatımızdaki önemi nedir?” gibi gençlerin kafasını meşgul eden sorular yer alıyor.

İkinci bölüm “Meleklere İman” konusuna ayrılmış. Bu bölümde “Melekler var mıdır, nasıl varlıklardır?”, “Melekleri yapay zekâ olarak düşünebilir miyiz? Melekler birer robot ya da radyo dalgası gibi varlıklar mıdır?” gibi soruların yanıtları veriliyor.

“Kitaplara İman” başlıklı üçüncü bölümde “Kitaplara iman ne demektir?”, “Kitaplar peygamberlere hangi yollarla gelmiştir?”, “Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı ayetleri kabul etmemek inancımıza zarar verir mi?”, “Kur’an-ı Kerim neden tek seferde değil parça parça indirildi?” gibi sorular ve cevapları yer alıyor.

Dördüncü bölüm “Peygamberlere İman” bölümü. Bu bölümde “Allah neden peygamberler göndermiştir?”, “Peygamberlerin görevleri nelerdir?”, “Allah’a inanıp peygamberi kabul etmeyen kişi dinden çıkar mı?”, “Allah’ın Peygamberimizi âlemlere rahmet olarak göndermesi ne demektir?”, “İlk insan peygamber ise hepimiz peygamber soyundan mı geliyoruz?” gibi sorulara cevaplar veriliyor.

“Ahirete İman” başlıklı beşinci bölüm “Ahiret nedir?”, “Yeniden dirilme nasıl olacak?”, “Cennet ve cehennem ebedî midir?”, “Müslüman olmadığı hâlde erdemli bir hayat yaşayan insanların durumu ahirette ne olacaktır?”, “Allah’ın varlığını kabul ettiği hâlde ahiretin varlığını kabul etmeyen kişi dinden çıkar mı?”, “İslam’da reenkarnasyon inancı var mıdır?” gibi sorulara verilmiş cevaplara ayrılıyor.

Altıncı bölümün konusu “Kader ve Kazaya İman”da “Kader ve kazaya inanmak ne demektir?”, “Kader ve kazaya inanmak imanın şartlarından mıdır?”, “Kaderimiz önceden belirlendiyse yaptıklarımızdan neden sorumlu tutuluyoruz?”, “Kader değişir mi?”, “Dua kaderi etkiler mi?”, “Tevekkül ile kader arasında nasıl bir ilişki vardır?” gibi sorulara yer veriliyor.

Son bölüm “Dinden Çıkaran Sözler”de “Söylediğimiz sözler dinden çıkmamıza sebep olabilir mi?”, “Kur’an’daki bazı hükümlerin geçmişte kaldığını söyleyerek hafife alan kişinin inancı zedelenir mi?” gibi sorular ele alınıyor.

Ayet, hadisler başta olmak üzere temel dini kaynaklar esas alınarak önemli sorulara tatmin edici cevaplar veren “Niçin İnanıyorum?” adlı eser bazı hususlarda dipnotlar yoluyla konu ile ilgili araştırma yapmak isteyenlere iz bırakarak okuyucuya daha geniş bilgiye giden yolu da gösteriyor.