Makale

KIRKAMBAR

KIRKAMBAR

Nazeldim

Varlıklı bir bey, yolda yalın ayak yürüyen bir adamı görünce acımış ve onu konağına almış. Giydirip kuşatmış, yedirip içirmiş ve elinin görebileceği bir iş vermiş. Bir süre geçtikten sonra bunca iyilik ettiği adamın kendi gibi bir iki adamla buluşup konuştuklarına şahitlik etmiş. Ne konuştuklarını anlamak için görünmeden yanlarına sokulduğunda adamın hâlinden dert yanıp şikâyet ettiğini duymuş. Dayanamayıp ortaya çıkmış ve “Be adam sefil bir durumda iken Allah beni senin karşına çıkardı da karnın doydu, iş sahibi oldun. Daha hâlâ ne diye sızlanıp şikâyet ediyorsun, senin hakkın şükür, değil midir?” demiş.

Adam, bunca laftan sonra pişkin pişkin beyin yüzüne bakıp şöyle cevap vermiş:

“Şimdi nazeldim (inceldim), o zaman bundan iyiydim!”

Bir Ayet

“Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!”(Ankebût 29/64)

Bir Hadis

“Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar.” (Buhârî, İlim, 49)

Bir inci

“Harekete geçmek amelde bulunmaktır. İnsan, çaresiz kaldığı bir noktaya gelip dayanınca, bazen kendisinden umulmadık şeyler başarabilir.”

Muhyiddin Şekûr

Esmâ-i Hüsnâ

Macintosh HD:Devam Eden Projeler :diyanet:2020:3. Mart 2020:Links:el mukit +.psd

el-Azîm: Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes, büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, her şeyden ulu, herkesten yüce, şanı büyük, azametli ve yücelik sahibi olan.

“Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir.” (Tevbe, 9/129)