Makale

KİTAPLIK

KİTAPLIK

Kemal Koçer

Rahman’ın Kadın Kulları Vahyin Aydınlığında Yaşanmış Hayatlar

Birçok konuda olduğu gibi kadın konusu gündeme geldiğinde de herkes kendi ön kabulleriyle olaya bakar. Geçmişten günümüze zaman ve mekân farklılıkları olsa da kadının kimliği ve yeri her toplumda sorgulanagelmiştir. Kimi inanışa göre kadın, erkeğe nazaran ikincil bir varlıktır kimi inanışa göre ilk günahın müsebbibi. İslam’a göre ise ırk, dil ve renk açısından birbirlerine herhangi bir üstünlükleri olmayan insanların Allah katında cinsiyet açısından da bir üstünlükleri yoktur. İnsan olmak paydasında buluşan kadın ve erkek birbirinin dostu/velisidir.

Bugün yaşanan tartışmalara baktığımızda genel olarak kadın konusunun çatışmacı, rekabetçi veya savunmacı bir üslup ile ele alındığını görüyoruz. Bu yöntemler, toplumsal rollerin doğru anlaşılmasından ziyade konunun çözüme ulaşmasını engeller mahiyettedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı eserlerle toplumumuzun ihtiyaç duyduğu bilgileri anlaşılır bir üslup ile okurlarla buluşturuyor. Dr. Fatma Bayraktar Karahan’ın kaleme aldığı Rahmân’ın Kadın Kulları Vahyin Aydınlığında Yaşanmış Hayatlar, örnek alınmaya değer hayatlar yaşayan onlarca kadının hikâyesini bizlere anlatıyor. Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen, yaşadıkları ayetlere konu olan; Nebi’nin (s.a.s.) yanında onunla aynı amaç uğruna mücadele eden ve örnek alınmayı, yolundan gidilmeyi en çok hak eden kadınlar, hayatlarında öne çıkan yönleriyle kitaptaki yerlerini alıyorlar.

Hz. Havva, yapılan yanlıştan dönerek tövbe edip kul ve insan olma sorumluluğunu bizlere yaşayarak öğreten ilk kadın… Hz. Hacer, Allah’a teslimiyetin timsali. Onun teslimiyeti o denli güçlü ve etkilidir ki gayreti ve say’ı hac ibadetinin menasiki arasında yerini alır. Hac ve umre yapan bütün müminler, Safa ve Merve arasında sa’y yaparken bir annenin çocuğu ile ilgili yaşadığı imtihana çaresizlikler içinde çözüm arayışını, sonrasında Allah’ın verdiği nimeti düşünürler…

Bu kitapta, yazımızda ismini zikretmediğimiz nice kadının hayat hikâyelerine şahitlik edeceksiniz.

Cemİl Dede Namaz Surelerİnİ Anlatıyor

Üç haftadadır Kur’an Kursu’na devam eden Cemil, elifbayı bitirip Kur’an’a geçer. Gayretli çalışmalarının semeresini almış olmak onu çok sevindirir. Sadece Cemil değildir sevinen, başta hocası olmak üzere çevresindeki herkes, onun bu sevincini yürekten paylaşır. Babası bir davet tertipler; Cemil’in arkadaşları, ailesi ve diğer misafirler bu önemli günde birlikte olurlar. Cemil Dede de kendi adını taşıyan torununu yalnız bırakmaz, onunla gurur duymaktadır. Yemek yendikten sonra sohbet koyulaşır ve Cemil Dede, Fatiha suresinin anlamını anlatmaya başlar…

Cemil Dede Namaz Surelerini Anlatıyor, çocukların ezberlerine aldıkları ilk sureler olan Fâtiha, Fîl, Kureyş, Maûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felak ve Nâs surelerinin anlamlarını ihtiva ediyor. Akıcı ve anlaşılır diliyle çocukların dikkatini çekecek kitap, okurları ile buluşmayı bekliyor.

KELEBEK MİSALİ

Geleneksel kadın-modern kadın, çalışan-çalışmayan kadın, doğulu-batılı kadın, ezilen kadın gibi “kadın”ı niteleyen, kategorilere ayıran birçok sıfat kullanabiliyoruz. Her bir sıfat zıttı ile var oluyor ve maalesef birbirinin karşısına konumlandırılıyor. Hâlbuki bu tür nitelendirmeler ayrıştırmak için değil tamamlamak için kullanılmalıdır.

TDV yayınlarından çıkan Kelebek Misali kitabında Belgin Konarılı, kendi hayat hikâyesini kaleme almış. Lise yıllarındaki kendi iç müşahedesi, büyük bir özlem ve umutla başladığı Selçuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde verdiği mücadeleler, Diyanet İşleri Başkanlığında görev basamaklarını tırmanırken alın teriyle beraber yaşadığı acılar, kayıplar, ayrılıklar ve bütün bunların yanında umut vadeden yeni başlangıçlar…

Bahanelere sığınmadan, tembelliği tercih etmeden mücadeleye sarılan Belgin Konarılı’nın bu eseri, binlerce kadına ilham verecek nitelikte…