Makale

Hadislerle Çocuk

KİTAPLIK

Kemal Koçer

Hadislerle Çocuk

Aile, eşlerin birbirini tamamlayarak kol kanat gerdiği, yuvaların kıymetli misafiri çocukların korunup kollandığı, sahip olunan değerlerin yeni nesillere aktarılarak geleceğin inşa ve ihya edildiği yegâne kurumdur. Evlilikle birlikte vücut bulan ailenin varoluş sebeplerinin başında neslin meşru yoldan devamı arzusu bulunmaktadır. Bir evlat sahibi olup günbegün onun büyüdüğüne şahitlik etmek, tecrübelerini ona aktararak biricik emaneti hayata hazırlamak birçok insanın hayalidir. Ancak evlenip yuva kurmak ve ebeveyn olmakla çok ciddi sorumluluklar da üstlenmiş oluruz. Dünyaya gözlerini açan minik bireye isim verilmesi, korunup kollanması bu sorumlulukların başında gelir. Bireyin öncelikle ailesi olmak üzere yaşadığı topluma aidiyet duygusunu kazanacağı yer de baba ocağıdır ve bu da ebeveyne oldukça önemli bir görev yüklemiş olur. Zira çocuk, yaşadığı toplumun kurallarına, düzenine ilk önce aile ortamında şahitlik eder. Ailesinin tutum ve davranışını örnek alarak kendi hâl ve hareketlerini ortaya koyar. Bu sebeple çocuğun nasıl terbiye edileceği ve eğitiminde yapılması gerekenler, deneme yanılma yoluyla tecrübe edilemeyecek kadar hassas konulardır. Asırlar öncesinden güzel ahlakı ile bize rehberlik eden Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hikmetli davranışlarını örnek almak, özellikle aile yapısının muhafazasında önemli bir adım olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı eserlerle toplumumuzun ihtiyacı olan bilgileri anlaşılır bir üslup ile okurlarla buluşturuyor. Hz. Peygamber’in (s.a.s.), aile içi ilişkilerde nasıl bir tutum izlediğini, çocuklarına ve torunlarına davranışlarında dikkat çeken hususları, onların eğitimine ne kadar özen gösterdiğini öğrenebileceğimiz Hadislerle Çocuk kitabı, Hadislerle İslam külliyatından derlenerek yayımlandı. Kitap, on başlıktan oluşuyor. “Bir Bebeğin İlk Hediyeleri”, “Çocuk Hakları: Küçüklerin de Hakları Vardır”, “Peygamberimizin Çocuk ve Gençlerle İletişimi”, “Yetim: Toplumun En Hassas Emaneti” bu başlıklardan sadece bir kaçı. Güçlü toplumların huzurlu ailelerden neşet ettiğinin ve aile olmanın ince bir muvazeneyi gerektirdiğinin bilinciyle hazırlanan bu kitap, geleceğimizin emanetçisi çocuklarımıza karşı sergileyeceğimiz tutum ve davranışlarda yol gösterici olma özelliğini haiz.

BENİM GÜZEL KELİMELERİM

Çocuklar, dünyaya gelmelerinin üzerinden çok geçmeden yaşadıkları çevreyi gözlemleyerek hayatı öğrenmeye başlarlar. İletişimde bulundukları büyüklerin davranışlarını taklit etmek suretiyle kendilerine özgü hâl ve hareket sergilerler. Özellikle konuşulan kelimeler çocuklarda karşılığını hemen bulur. Ne anlama geldiğini bilmeden duydukları her kelimeyi yerli yersiz kullanırlar. Bu sebeple çocuklarımızın dünyasına katacağımız sözcükleri özenle seçmemiz gerekir. Çünkü üzüntümüzü, heyecanımızı, şaşkınlığımızı ifade ederken kullandığımız kelimeler, hangi değerlerle hayata baktığımızı gösterir. Diyanet İşleri Başkanlığı, çocuklarımızın hayal dünyalarına katkı sağlamak amacıyla bir kitap seti hazırladı. Dr. Sema Çelem’in kaleminden okuyucularla buluşan Benim Güzel Kelimelerim altı kitaptan oluşuyor. Maşallah, İnşallah, Bismillah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber farklı hikâyelerle günlük hayatta kullandığımız dinî terimleri çocuklarımızla buluşturuyor. Kitaplar, öğretici içeriği ve eğlenceli etkinlikleriyle özellikle 4-6 yaş çocuklar için hazırlansa da ilkokul çağındaki çocukların da ilgisini çekeceğe benziyor.

FUAT SEZGİN BİLİM TARİHİ SOHBETLERİ

Bilenle bilmeyenin bir olmayacağını açıklayan İslam’ın, bilime ve ilme verdiği önem herkesin malumudur. Tefsir, fıkıh, kelam gibi disiplin ve usul gerektiren ilimlerle astronomi, tıp, cebir, kimya ve optik gibi alanlarda çığır açıcı birikimler ortaya koyan Müslümanların, yaşadıkları coğrafyalarda hâkimiyetlerini kaybetmesiyle bilimsel çalışmalarda da bir gerileme söz konusu olmuştur. Bununla birlikte özgüven eksikliği baş göstermiştir. Müslümanların kaybettikleri özgüveni yeniden tesis etmeleri, ancak yitirdikleri miraslarına kavuşmaları ile mümkün olacaktır. Fuat Sezgin, bu uğurda vaktinin tamamını başta İslam Bilim Tarihi olmak üzere ilme adamış, yaptığı çalışmalarla arkasında muazzam bir miras bırakmıştır. İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılması ve yeni nesillere en doğru şekilde aktarılması için ömrünü hasreden bir bilim adamının yaşam serüveni ve çalışmalarının arka planı, Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sohbetleri adıyla yayımlandı. Sefer Turan’ın, Prof. Dr. Fuat Sezgin ile gerçekleştirdiği söyleşilerden derlenen kitabını okurken bireysel olarak yapılan ufak çalışmaların ne kadar büyük hizmetlere dönüşebildiğine şahitlik edeceksiniz.