Makale

HADİSLERLE AİLE

KİTAPLIK

HADİSLERLE AİLE

KEMAL KOÇER

Yüce Allah, varlıkların en değerlisi olan insanı, erkek ve kadın olarak farklı cinsiyetlerde yaratmış; birbirlerine eş olmaları, huzurlu bir yuva kurmaları için de aralarında kuvvetli bir muhabbet ve merhamet bağı var etmiştir. İyilikte yardımlaşacakları ve kendilerini güvende hissedecekleri bir aile ortamı lütfetmiştir. Eşlerin birbirini tamamlayarak kol kanat germesi, yuvaların kıymetli misafiri çocukların korunup kollanması, sahip olunan değerlerin yeni nesillere aktarılarak geleceğin inşa ve ihya edilmesi bu kurumun kıymetini pekiştirir. Zamanla gelişen teknoloji ve bunun sağladığı imkânlar birçok değeri önemsiz hâle getirse de aileye duyulan ihtiyaç her daim canlıdır. İnsan sosyal bir varlıktır ve bu sosyalliği sağladığı ilk yer aile ortamıdır. Sevgi ve saygı temeli üzerine bina edilen, karşılıklı güvenin sağlandığı, mutlulukların paylaşıldığı, sıkıntıların el birliği ile üstesinden gelindiği bir aileye sahip olmayı herkes arzu eder. Ancak aynı çatı altında birlikte yaşamak, aile olmak için yeterli değildir.

Allah’ın tavsiyesi doğrultusunda yuva kuran kadın ve erkeğe bir takım sorumluluklar yüklenmiş aynı zamanda da çeşitli haklar tanınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) “Sizin en hayırlınız ailesine en güzel şekilde davranandır. Ben, aranızda ailesine en güzel davranan kişiyim.” (Tirmizî, Menâkıb, 63) buyurmaktadır. Müminler her konuda olduğu gibi evlilik ve aile ilişkileri hususunda da Hz. Peygamber’in örnekliğine fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) aile ile ilgili tavsiye ve uygulamalarını bizlere sunan Hadislerle Aile kitabı, Hadislerle İslam külliyatından derlenerek yayımlandı. Kitap, dokuz başlıktan oluşuyor. “Aile, İnsana Sunulan En Değerli Hediye” ; “Aile Huzuru: Merhamete Açılırken Şiddete Kapanan Kapı” ; “Sıla-i Rahim: İhmale Gelmez Akrabalık Bağları” bu başlıklardan sadece bir kaçı. Güçlü toplumların mutlu ailelerden neşet ettiğinin ve aile olmanın ince bir muvazeneyi gerektirdiğinin bilinciyle hazırlanan bu kitap, günümüz insanının aile olabilmek adına attığı adımlarda yol gösterici olma özelliğini haiz.

SÜrprİz!

Tatİlde kÖydeyİZ

Yaz tatili yaklaşır, hayaller kurulur, planlar yapılır ama bazen evdeki hesap çarşıya uymaz. Hasan, karne hediyesi olarak babasının yeni bir bilgisayar almasını beklemektedir. Ancak karnesindeki kırık not, babasının radikal bir karar almasına sebep olur. Hasan, yaz tatilini köyde dedesinin yanında geçirecek, bağ bahçe işlerinde ona yardımcı olacak böylece alın teri dökerek çalışmanın zorluğunu öğrenip ders çalışmayı ihmal etmenin yanlışlığını fark edecektir.

Ömer, Hasan’ın yakın arkadaşıdır. Annesi, Ömer’in şehrin yorucu atmosferinden bir nebze de olsa kurtulup doğal hayat ile karşılaşmasını ister. Böylece Hasan’ın köyde geçireceği tatile Ömer de dâhil olur.

Çocuklar, Hz. Ömer’in ismini aldığından onun gibi olmaya gayret eden Ömer ile Hasan’ın tatil maceralarını okurken satır aralarında da Hz. Ömer’in hayatından kesitlere şahitlik edecekler. Örnek şahsiyetlerin hayatlarını, anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde çocuklarla buluşturan Fatma Çağdaş Börekçi’nin Sürpriz! Tatilde Köydeyiz“Hz. Ömer’in Hayatı” kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yerini aldı ve okurlarla buluşmayı bekliyor.

Fincanımda Cola Var

Şehir hayatının ekonomik, sosyal, kurumsal ve entelektüel düzeyde görünür hâl almasını medeniyet olarak ifade ediyoruz. Medeniyet; bir birikim, nesilden nesile aktarılan kıymetli bir miras. Sofra serilişinden giyim kuşama, konuşmadaki edamızdan koltuktaki oturuşumuza kadar hepsi bu mirasın bir parçası. Medeniyet, şehir (medine) ve din arasında köklü bir bağ mevcut. Dinin tecessümü medeniyet, medeniyetin yaşandığı yer şehirler. Durum buyken son zamanlarda, başta yaşadığımız mekânlar olmak üzere birçok tercihimizde bize bırakılan mirasın izleri görünmez oldu. Bizi biz yapan değerlerdeki yozlaşmaları fark eden birçok insan, hemfikir olduğu yazarların eserleriyle buluşmayı murat ediyor. Sadettin Ökten’in Fincanımda Cola Var! kitabı bu arzuya cevap veren eserlerden.

Sadettin Ökten, mühendislik ve mimarlığın teknik bilgisi dışında medeniyet tasavvuru üzerine de yoğunlaşan bir entelektüel. Onunla yapılan söyleşilerin deşifre edilmesiyle yayımlanan Fincanımda Cola Var, ilk olarak 2014 yılında basıldı. Ne tam doğulu kalabilmiş ne de tam batılı olabilmiş, iki arada kalmış insanımızın hâlini anlatan kitap, medeniyet sohbeti tadında.