Makale

HADİSLERLE AİLE

HADİSLERLE AİLE

Mehmet Feyzi KILINÇ

Aile bir toplumun temel çekirdeği ve dinamiğidir. Anne, baba ve çocuklardan oluşan ve Allah’ın (c.c.) insana ikram ettiği dünya üzerindeki mutluluğun, huzurun yegâne temsilidir. Diyanet İşleri Başkanlığı ailenin tesisi, birlikteliği ve huzuru adına birçok çalışma yapmaktadır. “Hadislerle Aile” adlı eseriyle de bu çalışmalarına yayın olarak da katkı sunmayı amaçlamaktadır. Başkanlığımız tarafından hazırlanan “Hadislerle İslam” külliyatından derlenerek oluşturulmuş bu eser, hem Kur’an hem de hadis perspektifinde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hayatından sunduğu kesitlerle İslam dininin aileye bakışını ve ona yüklediği değeri, aileyi ayakta tutan temel dinamikleri anlatmaktadır.

Eserde “Aile: İnsana sunulan en değerli hazine.” olarak tarif edilmiş ve aile içerisindeki huzursuzlukların giderilmesinde Hz. Peygamber’in çözümleri işlenmiştir. “Anne-Baba-Çocuk Olmak: Bir Yuvada Buluşmak” başlığında merhamet bağlarıyla örülü ailenin her bir ferdini koruyan, acısıyla tatlısıyla emek mahsulü bir yuvaya dönüşmesinden söz edilmiştir. “Aileye Emanet Edilen Umut” başlığında ise çocuğun dünyaya gelişinden itibaren ona nasıl davranmamız ve nelerle yükümlü olduğumuza yönelik sorular Hz. Peygamber’in (s.a.s) yaşamından kesitlerle cevap bulmuştur. Ayrıca eser, “Zahmet, rahmet ve cennet yolu” anne babalarımıza gönülden bağlılığın, onların kalplerini kırmamanın ve ihtiyarladıklarında da onlara kol kanat germenin Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için önemli olduğu ayet ve hadislerle açıklanmıştır. Kitap, huzurlu bir ailenin “Merhamete açılan ve şiddete kapanan kapı” ile mümkün olduğunu Hz. Peygamber’e (s.a.s) gelen şikâyetlere karşı onun kayıtsız kalmamasından hareketle bizlere anlatmıştır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) aile içi şiddet karşısında buyurduğu “Allah’ın hanım kullarına vurmayın.” kutlu sözü ile “Kadını kocasına karşı kışkırtan bizden değildir.” uyarıları da eserde işlenen önemli hususlardan ikisidir.

“Hadislerle Aile”, günümüz dünyasında önemli bir sorun olan “aile mahremiyeti ve özel hayatın dokunulmazlığı” konusunda okuyucuyu ayet ve hadislerle aydınlatmaktadır. Mahremiyet bağlamında İslami prensiplere riayet etmenin hem birey hem de ailelerin özel hayatını güvence altına almak olduğuna kitapta önemle dikkat çekilmektedir. Modern zamanların Müslümanlara unutturduğu bir yükümlülük olan sılayırahimin bizim için “ihmale gelmez akrabalık” olarak anlatan eser, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sevabı dünyadayken verileceklerden biri olarak akrabayla ilgilenmeyi akrabalık bağının kuvvetlenmesiyle Allah’ın rahmetinin de kişinin üzerine ineceği ifade edilerek ciddi müjdeler ve uyarılara yer vermiştir. “Hadislerle Aile”, ilk adımından itibaren eşlerin mutluluk ve huzuru yakalayabilmelerine Hz. Peygamber’in (s.a.s.) söz ve fiilleri ile katkı sağlamaktadır.