Makale

MÜSLÜMANIN EDİNMESİ GEREKEN AHLÂKİ ERDEMLER

KİTAPLIK
MÜSLÜMANIN EDİNMESİ GEREKEN AHLÂKİ ERDEMLER
Cümle mahlûkatı ve tüm mevcudatı, yalnızca kendine has bir mükemmellikle yaratan Cenab-ı Allah; Kur’an-ı Kerim’de Efendimiz’den hareketle tüm insanlığa İslamın esasını teşkil eden şu ilkeyi emretmiştir: “…dosdoğru ol!” (Hûd, 11/112.) Gönderiliş amacını “Ahlaki güzellikleri tamamlamak” sözleri ile açıklayan (Buharî, Edebu’l-Mufred, 104.) Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) ise “Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlakı en güzel olandır.” (Buharî, Edeb, 39.) buyurarak doğruluğun ve kâmil bir imana sahip olmanın ancak ahlaklı olmaktan geçtiğini vurgulamıştır biz Müslümanlara.
Günümüzde ne yazık ki açlık, kıtlık, savaşlar, bireyselleşme gibi pek çok problemle karşı karşıyayız. Ve maalesef bu problemlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Gitgide kesifleşen bu ortamda özde her insan genelde ise tüm dünya bir çıkış yolu arıyor. Bundan dolayıdır ki insanlık, ahlaki erdemlere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor.
Hem nazari ahlak hem de ameli ahlak alanında sürekli görüş ve bilgi üretme ihtiyacını karşılamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun koordinasyonunda ise bu iki alana ilişkin yeni eserlerin kaleme alınması çalışmaları başlatıldı. “Bir Arada Yaşama” ahlakından tutun “Medya” ve “Bilim” ahlakına, “Siyaset”ten “Çevre” ve “Sanat” ahlakına ve insanı ilgilendiren hemen her alana uzanan çok geniş bir yelpazede hazırlanan bu eserler bir bir okurla buluşuyor.
Yazarlığını Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran’ın yaptığı Müslümanın Edinmesi Gereken Ahlaki Erdemler kitabı, yukarıda bahsi geçen gerekliliklerin ve çalışmaların bir ürünü. Eser; Editörün Notu, Önsöz, Giriş, toplamda 52 hasletin anlatıldığı 26 yazı ve Sonuç bölümlerinden mürekkep. Kitap, içeriğinden mütevellit oldukça kapsamlı ve hacimli bir formda. “Temiz Kalplilik ve İyi Niyetlilik” ile başlayan bir Müslümanda olması gereken ahlaki erdemler, “Hakkaniyet”, “İffet”, “Düzenlilik”, “Arabuluculuk”, “Vefakârlık”, “Bilgelik”, “Zarafet” gibi insanı insan yapan değerleri içeriyor. Son derece açık ve akıcı bir üslupla kaleme alınan her yazı hem kendi içinde dersler veriyor hem de eseri tekmil eden diğer yazılarla birlikte külli bir kimliğin oluşmasına katkı sağlıyor.
Unutulmamalıdır ki ahlaklı olmak bir melekedir. Melekeler ise hiçbir zorlama olmaksızın kendiliğinden ortaya çıkan davranışlardır. Yaratılmışların en şereflisi olan insanoğluna yakışan ise ahlaki erdemleri kuşanmak ve içinde bulunduğu imkân ve şerait ne olursa olsun “…dosdoğru ol!”maktan asla şaşmamak olmalıdır.
SON SAYFA
Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışma ile yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. (Şûra, 42/38.)