Makale

TAKDİM

TAKDİM
İstişare, toplumsal barışın ve başarının temel dinamiğidir. Herhangi bir işin veya davranışın öncesinde başkalarının düşüncelerine başvurmak, yapılacak işin daha sağlıklı hâle gelmesini sağlar. İş, aile, eğitim ve toplum hayatının diğer bütün alanlarında istişare kabiliyeti, gelişmişliğin ve olgunluğun bir göstergesidir. İnsanın görme, işitme duyuları nasıl sınırlıysa düşünme ve değerlendirme yetisi de kendi bilgi ve tecrübeleriyle sınırlıdır. Bu açıdan her insan düşünce, karar ve eylemlerinde hata yapabilir. Burada asıl mesele, başka akılları da devreye sokmak suretiyle hatayı asgariye indirmek, böylece doğru olana daha çok yaklaşmaktır. Çünkü bir insanın dikkatinden kaçan diğerininkinden kaçmayabilir.
İstişare, İslami kaynaklarda emredilmiş, geçmiş peygamberler ve Hz. Muhammed (s.a.s.) örnekliğinde bir ahlaki seciye olarak ortaya konmuştur. Hz. Peygamber, istişareyi bir müessese titizliğiyle pek çok işinde egemen kılmış, sahabeye ve kendisinden sonraki Müslümanlara temel bir prensip olarak miras bırakmıştır. Bu açıdan istişare bir peygamber mirasıdır.
İstişare sadece başarı için değil, barış ve huzur içinde bir arada yaşamanın ön şartıdır. İstişare sayesinde insanlar arasındaki mesafeler kapanır ve birlikte yaşamanın anlamı pekişir. Bir mümin özelliği olarak istişare, Kur’an’da üç yerde zikredilir. Bunlardan birinde Cenab-ı Hak, Hz. Peygamber’e ashabıyla istişare etmesini buyurur. (Âl-i İmran, 3/159.) Bir diğer ayette müminlerin özellikleri sıralanırken, onların işlerinin aralarında istişare ile yürüdüğü kaydı düşülür. (Şûra, 42/37-38.) İstişarenin yer aldığı üçüncü ayet ise özelde anne babanın genelde ailenin kendi aralarında yapması gereken istişareye dikkat çeker. (Bakara, 2/233.) Böylece istişarenin sadece sosyal veya siyasi değil ailevi bir boyutunun da olduğuna dair güçlü bir gönderme içerir.
Bu sayımızda “İslam’ın Ortak Aklı: İstişare” konulu dosyayla siz değerli okurlarımızın huzurundayız. Dr. Bayram Köseoğlu, Kur’an’ın Işığında Ortak Akıl: İstişare; Doç. Dr. Recep Aslan, Hz. Peygamber’in Hayatında İstişare Örnekleri; Prof. Dr. Ejder Okumuş, İstişarenin Toplumsal Anlamı; Prof. Dr. Ali Galip Gezgin, Türk-İslam Devlet Geleneğinde Şûra; Dr. Lamia Levent Abul, Başka Bir Akılla Dost Olmak başlıklı yazılarıyla dosyamıza katkıda bulundular. Bu ayki söyleşi konuğumuz İslam Hukuku alanındaki önemli çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Hayrettin Karaman.
Üç ayların manevi bereketini yaşadığımız şu günlerde, Yeni Zelanda’dan gelen acı haberle yüreklerimiz yandı. İslam düşmanlığını ve şiddeti kendisine amaç edinen zalimler, savunmasız müminleri Rabbleriyle buluşma makamında, mabette hunharca katletti. Saldırıyı en şiddetli biçimde lanetliyor, şehitlerimize rahmet diliyorum.
İçinde bulunduğumuz üç ayların ve mübarek gecelerin ülkemize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere.
İyi okumalar.
DR, Fatih KURT