Makale

Takdim

TAKDİM

Hayatın her evresi kendine has nimetleri ve külfetleri beraberinde getirir. Çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık dönemleri insanın iç dünyasında dalgalanmalara, zaman zaman da sarsıntılara yol açan imtihanları ihtiva eder. Modern dünya, içerdiği büyük iletişim imkânlarına karşın bireyin yalnızlığını artırdı. Şehirler milyonlarca insanın hem iç içe hem de birbirinden çok uzak yaşam deneyimlerine sahne oldu. Toplumsal bağlarda meydana gelen tahrifat, geleneksel dayanışma yöntemlerinin ihmali, hız kültürünün ruhlarda yol açtığı huzursuzluk ve bireyin yalnızlığı gibi konular, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini tarihte hiç olmadığı kadar bu yüzyılda gerekli kıldı. Batı’da takriben yarım asır önce, II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan büyük yıkımın akabinde şekillenen manevi danışmanlık hizmetleri, Türkiye’de son yıllarda ivme kazandı.

İnsan doğumundan ölümüne kadar bir rehberliğe, yarenliğe ihtiyaç duyar. Duygu ve düşüncelerini, davranış ve şahsiyetini toplum içinde inşa eden birey, yaşamı boyunca maruz kalacağı etkiler karşısında kimi zaman çaresiz kalır. Din, insanların manevi boşluklarına, ruhsal sarsıntılarına bir merhem olarak tarih boyunca önemli bir yer tutmuş, kıyamete kadar da tutmaya devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Teşkilat Yasasının kendisine verdiği yetki ve sorumluluğunun gereği olarak, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde iş birliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunmaktadır. Yetkin ve donanımlı personeliyle toplumun her kesimine, göçmenlere, engellilere, bağımlılar gibi desteğe muhtaçlara, statü ve yaş aralığı gözetmeden manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktadır.
Diyanet Aylık Dergi olarak bu ay, gittikçe daha da önem kazanan Manevi Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerini dosya konusu yaparak siz değerli okurlarımızın ilgisine sunduk.
Prof. Dr. Huriye Martı, “Din ve Maneviyat Desteğiyle Hayatı Yaşanılır Kılmak” yazısıyla dosyamızın çerçeve yazısını kaleme aldı. Dr. Bayram Demirtaş, “Diyanet İşleri Başkanlığının Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri”; Sedide Akbulut, “Aileye Dinî ve Manevi Rehber: Aile Büroları”; Sevde Düzgüner, “Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Arka Planı: Din ve Maneviyat”; Tuba Kevser Şahin, “Anlam Arayışı Bağlamında Batı’da Manevi Danışmanlık Hizmetleri” yazılarıyla dosyamıza katkıda bulundu.
Bu ayki söyleşi konuğumuz Dr. Arslan Karagül’le dünyada ve Türkiye’de manevi rehberlik faaliyetlerini konuştuk.
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere.
İyi okumalar.
Dr. Fatih Kurt