Makale

EDİTÖRDEN

Editörden

Dr. Fatih Kurt

Kur’an-ı Kerim, Müslümanların hayat rehberidir. Hz. Peygamber’den (s.a.s.) günümüze kadar tahrif olmadan gelen ve kıyamete kadar Cenab-ı Allah (c.c.) tarafından muhafaza edileceği açıkça beyan edilmiş Kitabımızdır. (Hicr, 15/9.) Bununla birlikte nüzulünden itibaren Müslümanlar onun korunmasına, hıfzedilmesine ehemmiyet vermiş ve bu doğrultuda müesseseler geliştirmişlerdir.
Müminler için her zaman temel başvuru kaynağı olan Kur’an, hem lafzı hem de manasıyla el üstünde tutulmuş, Hz. Peygamber’in vefatının ardından Hz. Ebubekir devrinde Mushaf hâline getirilmiştir. Hz. Ömer döneminde ise bugünkü Kur’an eğitim faaliyetlerine kaynaklık edecek eğitim seferberliği başlatılmış, bütün İslam beldelerine Kur’an öğreticileri tayin edilmiştir. Hafızlık da o gün bugündür İslam dünyasında nebevi bir gelenek olarak var olmuş, Hz. Peygamber’in, “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” (Buhari, Fedailü’l-Kur’an, 21.) müjdesinin tezahürü olarak devam etmiştir.
Ülkemizde de din hizmetlerinin temini ve tesisi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın asli görevidir. Din hizmetlerinde öncelikli bir yere sahip olan Kur’an eğitimi, geçmişten bugüne Başkanlığımız tarafından yürütülmüş ve her geçen gün artan bir ivme kazanmıştır. Bugün başta Kur’an kurslarımız olmak üzere cami içi ve cami dışında, cezaevlerinde, hastanelerde, sevgi evlerinde, kadın sığınma evlerinde, KYK’larda, gençlik merkezlerinde ve daha pek çok alanda bir seferberlik bilinciyle yürütülmekte olup bu faaliyetlerde toplumun her kesiminin Kur’an’la buluşturulması esas alınmaktadır.
Diyanet Aylık Dergi’de bu ay “Kur’an Eğitimi” konusunu gündemimize taşıdık. Kadir Dinç, “Geçmişten Günümüze Kur’an Eğitimi”; Dr. Yaşar Akaslan, “İslam Eğitim Tarihinde Kur’an Eğitim ve Öğretimi”; Prof. Dr. Suat Cebeci, “Hafızlık Eğitiminde Yenilik İhtiyacı ve Bir Öneri”; Saliha Bilgiç, “Kur’an Eğitimi ve Günümüz Yaygın Din Eğitimi Kur’an Kursları”; Meryem Dalğıç, “Yaz Kursunda Açan Çiçekler Yıl Boyunca Solmasın” yazılarıyla gündem bölümümüze katkıda bulundular. Söyleşi konuğumuz Prof. Dr. Halis Ayhan, Türkiye’de din eğitiminin serencamını anlattı.
Bu ay Azerbaycan tarihinde hayati bir öneme sahip Kafkas İslam Ordusu’nun kuruluşunun 100. yıldönümü. Nermin Taylan, “Bir Gardaşlık Destanı: Kafkas İslam Ordusu” yazısıyla “iki devlet bir millet” deyişine de kaynaklık eden millî dayanışmayı kaleme aldı.
Ayrıca İslam tarihinde hüzün ve matem ayı olarak bilinen muharremi idrak edeceğiz. Hicret, aşure ve Kerbela, dünyanın her yerinde Müslümanlar nezdinde aynı duygularla karşılanır. Bu vesile ile 10 Muharrem’de şehit edilen Hz. Hüseyin ve ehlibeyti başta olmak üzere bütün şehitlere ve mazlumlara Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyoruz.
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere. İyi okumalar.