Makale

Emekli Müftü Halit AYDIN'ın Ardından

Doç. Dr. Fikret Karaman
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Emekli Müftü
Halit Aydın’ın Ardından

Yüce Allah, insanı en kıymetli ve şerefli bir varlık olarak yaratmıştır. Şüphesiz ki onun doğumu, hayatı, rızkı, yapacağı iyilikler veya kötülükler Ce- nab-ı Hakk’ın iradesi, ilmi ve takdiri dahilinde cereyan etmektedir. Ancak bu süreç içinde kişinin niyeti, gayreti, iradesi, tercihi ve çalışması da önem arz etmektedir. Kaldı ki Allah kullarının iman etmeleri, ibadet yapmaları, iyilik ve hayır işlemeleri için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Hal böyle olunca O’nun rızası ve rahmeti insanın itikat, ibadet, ahlâk ve diğer sosyal davranışlara bağlı olmasından yanadır. Fakat buna rağmen hayat ve ölüm bizim için bir imtihandır. Kimileri bu sınavı başarır ve kubbenin altında hoş bir seda bırakarak ayrılır. Bunlar rahmet ve saygıyla anılır. Kimilerinin de hayatları sıkıntılı hatta zindan gibi olur. Hizmetlerinden ve yaptıklarından geriye bir şey kalmaz. Kalsa bile kimseye faydası olmaz.
Ölüm ve kaza gibi acı haberleri duyurmak ve yazmak zordur. Fakat mecbur kalınınca başka bir seçenek de olmuyor. İşte emekli müftülerimizden merhum Halit Aydın’ın vefat haberi de bu tür olaylardan biridir. Vefatını 19 Kasım 2005 tarihinde oğlu Erzurum A.Ü. ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Aydın vasıtasıyla öğrendim. Aradan birkaç gün geçince merhumun Başkanlığımızdaki dosyasını istedim. Dosyasına şöyle bir göz gezdirdiğimizde bile onun ne kadar çalışkan ve dolu bir insan olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık 41 yıl teşkilâtımızda çalıştığını ve başarılı bir hizmet verdiğini gördüm. 1980 yılından itibaren kendisini tanırdım. Toplantı ve seminerlerde beraber oluyorduk. Onun katıldığı toplantılar daha renkli ve başarılı geçerdi. Herkes onun hayat tecrübesinden yararlanmaya çalışırdı. Çünkü o, halkın içinden yetişmiş ve tekrar halkına hizmet aşkıyla dolu bir insandı. Pratiği bilen, yaşayan ve bu hayat tecrübesiyle karşılaştığı problemleri kolayca çözen bir yapıya sahipti. Hem özel hayatında hem resmî mesaisinde hizmet ve disiplini severdi. Bunun en büyük delili, çocuklarının eğitimine verdiği önem ile kamu ve meslekî alandaki başarısıdır. Zamanı iyi değerlendirirdi. Diğer bir ifade ile bugünün işini yarına bırakmazdı. Katıldığı toplantı, seminer ve meclislerde hem dinlemesini hem de dinletmesini bilirdi. Güven dolu bir dosttu. Hizmet verdiği kurumu çok severdi. Emekli olduktan sonra yine bulunduğu yerlerde mutlaka müftülüklere uğrar, verilen görev ve hizmeti yerine getirirdi. Cemaat, toplum ve meslektaşları arasında tam bir hoca efendi olarak tanınırdı.
Az önce ifade ettiğim gibi, rahmetlinin özlük dosyasını incelediğimde, çok dolu ve başarılı bir hizmet verdiği hemen anlaşılmaktadır. Hoca efendi 1930 yılında Trabzon ili Maçka ilçesinde doğmuştur. Günün şartlarına göre başarılı bir eğitim gördü. Çevredeki hocalardan Arapça, Kur’an, Fıkıh ve Tefsir başta olmak üzere çeşitli alanlarda dersler almıştır. Medrese eğitiminden sonra ilkokul, imam -Hatip Okulu birinci ve ikinci devrelerini dışardan sınavlara girerek bitirmiştir, ilk göreve 21/02/ 1954 tarihinde Saimbeyli vaizi olarak 15 lira maaşla göreve başlamıştır. Bu arada Diyanet işleri Başkanlığınca İstanbul’da 1962 yılında "Müftü ve Vaizler Kursu" düzenleniyor. Rahmetli Halit Aydın da bu kursa katılıyor ve pekiyi derece ile bitiriyor. Bu belgeyi alınca önce Tonya müftülüğüne atanıyor daha sonra sıra ile; Akçaabat, Maçka, Sürmene ve tekrar Maçka müftülüğü görevlerinde bulunmuştur. En son Maçka müftülüğü görevini yürütürken 18/07/1995 tarihinde emekli olmuştur.
Ben Diyanet işleri Başkan Yardımcılığı görevine başladıktan sonra beni birkaç kez arama nezaketinde bulunmuş ve her defasında samimi ve duygu yüklü tavsiye ve hatırlatmalarda bulunmuştur. Tek amacı ve heyecanı Başkanlığımıza daha iyi bir hizmet vermemiz için katkıda bulunmaktı. Çünkü o, din hizmetlerinin dününü ve bugününü çok iyi biliyordu. Daha az imkânlı ve sıkıntılı günlerden bugüne ulaşmıştı. Dolayısıyla bu heyecanını fırsat buldukça benimle paylaşmak istiyordu. Bu yüzden kendisine çok minnettarız. Onu bir kez daha rahmetle anıyoruz.
Nihayet Halit Aydın hocamız da; Cumhuriyet dönemi boyunca Başkanlığımızın kurulmasına, gelişmesine ve bugünlere ulaşmasına emeği geçen diğer birçok hocamız gibi o da 19.11.2005 günü ebedî âleme intikal etmiştir. Kendilerinden sonra iz ve eser bırakan bu hocalarımızın tamamını bir kez daha rahmetle anıyoruz. Başta aile fertleri olmak üzere bütün akraba, arkadaş ve teşkilâtımız mensuplarına baş sağlığı diliyoruz. Kendisine de Yüce Allah’tan af ve mağfiret diliyor, dua ve rahmetle anıyoruz.