Makale

BÜYÜK HADİS ÂLİMİ ŞUAYP ARNAVUT HOCAMIZIN ARDINDAN…

BÜYÜK HADİS ÂLİMİ ŞUAYP ARNAVUT HOCAMIZIN ARDINDAN…

Mehmet Ali AYTEKİN Diyanet İşleri Uzmanı

Efendimiz (s.a.s.) âlimleri yıldızlara teşbih eder bir hadis-i şeriflerinde. (Ahmed b. Hanbel, Müsned) Onların vefatını da toplum için, onarılamayan bir musibet, kapatılamayan bir gedik olarak değerlendirir ve “Bir topluluğun ölmesi bir âlimin ölmesinden daha hafiftir. Onun ölümü, sönen bir yıldız gibidir.” (Taberâni, Ebu Yala) buyurur.
27 Ekim 2016 Perşembe günü yeryüzünün yıldızlarından biri daha söndü, sönmesi ile de büyük bir boşluk oluştu. İlmî açıdan son derece bereketli uzun bir hayattan sonra Hakk’ın rahmetine kavuştu büyük hadis âlimi Şuayp Arnavut hocamız.
Öğrencilik yıllarımda sıkça duyduğum Arnavut hocayı, Amman’daki görevim dolayısı ile yakinen tanıma ve az da olsa kendisine talebe olma fırsatını buldum hamdolsun.
Arnavut asıllı olan Şuayp hocamız, babasının ilme olan merakı sebebiyle hicret ettiği Şam’da 1928 yılında dünyaya gelir. Arapçaya olan merakından dolayı küçük yaşta Arapçanın tüm inceliklerini öğrenir Şam’ın önde gelen hocalarından. Sarfı, nahvi, cahiliye şiirini, meani, beyan ve bedii… Parlak ve keskin zekâsı ile hemen dikkatleri çeker. Arap diline dair o kadar çok şiir ezberlemiş olmalı ki Buhari’yi, Kurtubi’yi okuturken hadis-i şeriflerde, ibarelerde geçen bir kelime ile alakalı bir şiiri ya da metinlerde kısaca yazılan bir şiirin kalan bölümlerini kolayca okuyuverirdi. Sadece şiirleri değil, sorulan bir hadisin metnini, ravisini ve sıhhat derecesini bir çırpıda söyleyiverirdi. 86 yaşındaki bir kişinin, bu hafızası ve zekâsı karşısında hayranlık duymamak mümkün değil. Bendeki hayret ve hayranlığı gören dersin müdavimi bir dostun “Şeyh yaşlandığı için ancak bu kadar okuyabiliyor. Sen beş yıl öncesini bir görmeliydin…” sözü bendeki hayranlığı daha da artırdı.
Arap Dili ve Belağatında üst düzey bir ilim tahsil eden Şuayp Arnavut hoca fıkıh, tefsir, hadis gibi ilimlere yönelir. Şam’da, bu ilimlerde temayüz eden âlimlerin ders verdiği cami ve medreselerin yollarını aşındırır yedi sene. Fıkıh, usul-i fıkıh, tefsir, hadis, kelam ve ahlak gibi ilimlerde de epey mesafe almıştır. Hatta fıkıh ve usulü fıkıh ilminden, Hanefi fıkhında dönemin otoritesi olan meşhur allame Salih el-Farfur’dan icazet alır. Bu esnada yaşı otuz civarındadır. İlim tahsili esnasında görmüş olduğu lüzum üzerine, 1958 tarihi itibarıyla vakitlerini hadis ilmine; özellikle de hadisle ilgili temel eserlerin tahkikine, tashihine ve hadislerin tahricine vakfeder. 1982 yılında zorunlu olarak göç ettiği Amman’da devam eder ilmi çalışmalarına.
56 senede, hepsi de birbirinden kıymetli 300’ün üzerinde eseri, tahkik ederek ilim dünyasının hizmetine sunar Şuayp hoca. Dile kolay, 300’ün üzerinde eserin tahkikli neşri! Acaba bir ilim sevdalısı, ömrünün tamamını sadece bu eserleri okumaya tahsis etse ne kadarını okuyabilir? Okumakta zorlanacağımız, belki de okuyamayacağımız bu kadar eserin, farklı el yazması nüshalarını karşılaştırarak bilgisayar ortamında yazmak. Ne zahmetli bir iş… Günümüz akademi dünyasında bir kişinin, bunlardan sadece bir tanesi ile “doktor” unvanını alabildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu kadar eserin tahkikli neşrinin önemi daha iyi anlaşılır. Bu işin önemini de, mahtuta hâlinde olan eserlerin tahkikinin ne kadar zor ve zahmetli olduğunu da işin erbabı olanlar çok iyi bilir. Sadece tahkik değildir allame Şuayp hocamızın yaptığı, bir taraftan da hadislerin tahricini yaparak bu alandaki boşluğu doldurur ve zamanla hadis tahricinin otoritelerinden olur. Tahkikin yanında binlerce hadisin tahrici… Şamilenin, internetin olmadığı şartlarda hadis tahrici âdeta iğne ile kuyu kazmak gibidir.
Hoca, kendini tamamen ilme adamıştır. Bir taraftan kitap tahkiki yaparken diğer taraftan ilim öğretmeye devam eder; kapısına gelen talebelere tefsir, hadis okutur, tahkik ve tahricin inceliklerini öğretir. Kapısına geleni geri çevirmez ve gelenden de asla bir kuruş almaz, üstelik tahkik ettiği kitaplardan onlara hediye eder. Maaşı da yoktur merhum hocamızın. Tek geliri, tahkik ettiği kitaplar karşılığında yayınevlerinden aldığıdır. Yaşının ilerlemesine aldırış etmez. Gündüzleri evine gelen talebelere, akşamları da haftada üç gün farklı kesimlerden insanların katıldığı gruplara ders verir. Her pazar akşamı kendi evinde Kurtubi tefsirini okutur, çarşamba akşamları, sırayla derse katılanların evlerini dolaşır ve farklı tefsir kitaplarından harmanlayarak tefsir dersi yapar, cuma akşamları ise başka bir evde Buhari’yi okutur. Yaşına rağmen oldukça dinçtir ve derslerin en müdavimlerindendir.
İlk gördüğümde “Âlim dediğin böyle olur.” demiştim Şuayp Arnavut hocamız için. Zamanla kendisindeki üstün hasletleri gördükçe bu düşüncem perçinleşti zihnimde. O kadar mütevazı idi, hayatı da bir o kadar sade… Müstağni idi, dünya metaına tenezzül etmez, kimseden bir şey beklemezdi. Yüksek bir geliri falan olduğundan değildi onun müstağniliği. Ne bir maaşı vardı ne de sabit bir geliri; ama hiç bitmeyen bir hazinesi vardı. Kapısının sağ üst kısmında yazan “Kanaat tükenmeyen bir hazinedir.” yazısı her şeyi özetliyordu. Evet, onun hiç bitmeyen hazinesi, serveti “kanaati” idi.
Osmanlı ve Türkiye hayranı idi. Balkanları kastederek, “Bizim halkın Müslümanlığı Osmanlılar sayesinde oldu.” der, özellikle Fatih Sultan Mehmet’i hep hayırla yad ederdi. “Asr-ı saadetten sonra Osmanlıdan daha üstün bir İslam devleti gelmedi.” sözü hâlâ kulaklarımda çınlar. Her ne zaman Türkiye’den söz açılırsa derse ara verir, Türkiye’den övgüyle bahseder ve Türkiye’nin tekrar İslam dünyasının lideri olacağını ifade eder, bunun için dualar yapardı. “Eğer yeniden bir vatan edinecek olsaydım Türkiye’yi vatan edinirdim.” derdi zaman zaman derslerinde.
Şuayp Arnavut Hoca, bunca hizmetlerine rağmen İslam ülkelerinde onure edilmemiş, hak ettiği değer kendisine verilmemişti. Ürdün’de dahi gizli bir hazine durumundaydı. İsminin önünde akademik titrinin bulunmamasından mıdır acaba gizli bir hazine olarak kalması? Kim bilir...? Belki hak etmediği hâlde yüzlerce kişi onure edilmiş; ama ilim dünyasına bu kadar hizmet eden bir kişi ihmal edilmişti. İslami ilimlere katkısından dolayı 2000’li yıllarda “Kral Faysal” ödülüne layık görüldüğü hâlde, birilerinin engeli sonucu bu ödül de verilmemişti hocaya. Derslerde bazen üzülerek ifade ederdi bunu.
Bir gün yine bu ödülün engel olunmasına sitem etmişti derslerden birinde. Ülkemiz ve Başkanlık olarak Hoca Efendi’yi onure etmemiz gerektiğini düşündüm. Bir istişare toplantısı vesilesi ile durumu Sayın Başkanımıza arz ettiğimde bunu memnuniyetle kabul etti. Kısa bir zaman sonra Şuayb hoca konferans vermek üzere Türkiye’ye geldi. Başkanlığımızda “Hadis Yolculuğunu” anlatan bir konferans sonrasında bizzat Başkanımız, Şuayp Arnavut hocaya, hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. Takip eden günlerde de altı yüksek ihtisas eğitim merkezimizi ziyaret ederek buradaki kursiyerlere konferans verdi. İlk andan itibaren çok sıcak ve yoğun bir ilgi ile karşılaşmıştı Türkiye’de. Kendi ifadesi ile ahir ömründe, müstesna bir seyahat olmuştu.
İspanya’da yaşayan ve on yedi yıldır hiç görmediği oğlu ile buluşması, yedi gün de olsa birlikte olması bu programı müstesna kılan diğer bir husus olmuştur Şuayp hocamız için. Oğlunu en son görmesinin üzerinden o kadar uzun süre geçmiştir ki karşılaştıklarında oğlunu tanıyamaz. Ayrıca bu buluşma oğlunu dünya gözü ile son kez görmesine de vesile olur. Nitekim bundan sonra bir daha oğlunu göremeden veda eder bu âleme. İnşallah sonraki buluşma cennette olur.
Bir hafta sonra Ürdün’e döndüğünde havalimanında bizzat karşıladım Şeyh Şuayp’ı. Yoğun bir program sonrası idi ve üstelik gece yarısı olmuştu. Yorgunluğuna rağmen havalimanından eve varıncaya kadar hiç ara vermeksizin, memnuniyetini, takdir ve teşekkürlerini ifade etmiş; ülkemizden, Sayın Başkanımızdan, Başkanlığımızdan, eğitim merkezlerimizden, hoca ve kursiyerlerimizden övgü dolu cümlelerle bahsetmişti hep. Ertesi günün akşamı evinde ders vardı. Derse başlar başlamaz “Şu ana kadar bana, hiçbir kimsenin yapmadığını yaptılar. Büyük bir hürmet, saygı, izzet ve ikram ile mukabelede bulundular…” şeklinde konuşmasına başlayarak yine övgü dolu cümleler ile iki saate yakın Türkiye programını anlatır allame Şeyh Şuayp.
Böylelikle bu aciz de, ahir ömründe de olsa bir âlimin, hak ettiği değer ve itibarı görmesine vesile olma bahtiyarlığını elde eder.
Sen hizmetlerinle ilim dünyasını aydınlattığın gibi Rabbim de (c.c.) kabrini nuruyla aydınlatsın Şeyh Şuayp. Hakkını bizlere helal et. Sana hak ettiğin değeri verememenin ve senden yeterince istifade edememenin üzüntüsü içerisindeyim. Rabbim seni, bizleri ve sevdiklerimizi, Efendimizle (s.a.s.), peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla Firdevs cennetlerinde buluştursun.