Makale

MEHMET FATİH TUNÇ: “Doğru din eğitimi almış, ahlaki normlarla donanmış faydalı bir gençlik için yola çıktık.”

SÖYLEŞİ

MEHMET FATİH TUNÇ:
“Doğru din eğitimi almış, ahlaki normlarla donanmış faydalı bir gençlik için yola çıktık.”

Söyleşi: Ali AYGÜN

Sayın Hocam, Antalya İl Müftülüğümüz bünyesinde oluşturulan “Gençlik Koordinatörlüğü”nün başındasınız. Hangi niyetle yola çıktınız, anlatır mısınız?
Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez: “Nice camilerimiz var ki içerisi cemaatten yoksun olduğu için duvarları soluk, şerefeleri mahzun, safları insansızdır. Bu yüzden caminin deruni maneviyatı ile gençliğin enerjisini buluşturmak, gençliğin camiye aktif katılımını sağlamak hedeflenmelidir.” diyerek bizlere hedef gösterdiler. Biz de bir yola çıktık. Yol yolculuk gerektirir. Mutlu bir vuslat gerektirir. Musa’nın yolculuğunda onu destekleyen emin bir feta (genç) gerektirir. Hicret eden Rasulüllah’ın yatağında yatacak ve emanetlerini teslim edecek Ali gibi genç gerektirir.
Arzu ettiğimiz imanlı, emanet sahibi gence ulaşmak için metodu ötelerde değil şanlı tarihimizde aradık. Anadolu’nun İslamlaşmasında Feteyan-ı Rum teşkilatı ve atabeylik gibi sistemler ilham kaynağımız oldu.
Bir organizasyon ve bir sisteme ihtiyacımız olduğuna inandık. Böylelikle “Cami ve Gençlik” algısını ve olgusunu toplumun geneline yerleştirmek, bu sayede doğru din eğitimi almış bir gençliğe, ahlaki normlarla donanmış bir gençliğe, kendisine, ailesine, dinine, vatanına, milletine faydalı gençliğe sahip bir toplumun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla 21 Kasım 2014 tarihinde Gençlik Koordinatörlüğü İl Müftümüz Osman Artan hocamızın teklifiyle kuruldu.
“Gençlik Koordinatörlüğü” kimlerden oluşuyor?
Antalya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bir topluluktur. Koordinatörlüğümüz il müftümüz ve ilçe müftülerimizin destekleri ile fedakâr, idealist görevlilerimizden oluşmaktadır.
Hangi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Koordinatörlük faaliyetleri üç seviyeden oluşmaktadır. İki seviye programlardan, üçüncü seviye Atabey projemizden oluşmaktadır. Ortak akıl ve istişare faaliyetlerimizin en önemli özelliğidir. Faaliyetlerimizi şöyle sıralayabiliriz:
Birinci seviye faaliyetler; gençlerin camiye ve hocalarımıza kalbi ve duygusal bağlılığını sağlayan ve birlikteliği daha da renkli havaya sokmak için uygulanan sosyal aktivitelerdir; piknik, oyunlar, futbol vb.
İkinci seviyedeki faaliyetlerimiz; seminer, konferans ve cami gençlik halkalarını içermektedir. Akademisyen ve alanında uzman kişilerin, camilerimizde, ilgili alanlarda seminer ve konferanslar vermesini sağlıyoruz.
2015, 2016 yılları Kutlu Doğum ve Camiler Haftası’nda, ilçelerimizdeki gençlik gruplarımızın katılımı ile şehrin çeşitli merkezlerinde toplanarak mehter takımı eşliğinde marşlar, salavat ve tekbirlerle Cumhuriyet Meydanı’na yürüdük. Bununla birlikte özgün müzik konseriyle, görme engelli kardeşlerimizin solo ve koro sunumlarıyla faaliyetimiz sona erdi. Bu faaliyet, il müftülüğümüzün Antalya tarihindeki binlerce kişiyle yaptığı unutulmaz ilklerdendir.
Merkez ilçelerin cami gençliğini, ülkemizin değerli hafızlarıyla Muratpaşa Camii’nde ayda bir, sabah namazında bir program yaparak buluşturuyoruz.
Ramazan ayına münhasır gençlik iftarları, itikâf programları ve kutsal emanetler fotoğraf sergisiyle ilçe programlarına ilginin artmasını sağlıyoruz.
Kış döneminde futbol turnuvaları, yaz döneminde de camiler arası çeşitli spor müsabakaları düzenleyerek faaliyetlerimizi her dönem canlı ve renkli tutmaya çalışıyoruz.
Kamp programlarımızla gençlik temsilcilerimize “kitle psikolojisi, motivasyon, etkili iletişim, hitabet, sahne duruşu, sunum ve diksiyon” eğitimleri vererek onların daha etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlıyoruz.
Antalya merkez ve ilçelerimizde bulunan ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilere olumlu tutum ve davranış kazandırma amacıyla yapılan çalışmalarda, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 11.01.2016 tarihinde, “Değerler Eğitiminde İş Birliği Protokolü” imzalandı. İmzalanan bu protokol çerçevesinde belirlenen okullarımızda gençlik temsilcilerimiz “Alternatif Sunum”la öğrencilerle buluşmaktadır.
Alternatif Sunum programları 2016-2017 bahar döneminde 20 bin, 2016-2017 sonbahar döneminde 24 bin 350 gencimize ulaşılmıştır.
Sunumlarımızda; bilgi, zaman ve arkadaşlık kavramlarının önemi, 15 Temmuz bilinci ve bir milletin yeniden dirilişi konuları, bir paket olarak aynı zamanda iki arkadaşımızın sunumuyla gerçekleşmektedir. Görsel materyaller kullanılmaktadır. Kum sanatı ile konularımız özetlenmektedir.
Üçüncü seviye faaliyetlerimiz atabeylik sistemi. Bu sistem Türk devletlerinde özellikle de Selçuklu devletinde uygulanmıştır. Atabeyler başarılı, bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından seçilir. Atabeyler 10–12 yaşlarında şehzadelere rehberlik için bir sancakta görevlendirilirdi. Şehzadeler atabeyden hem ilim tahsil eder hem de devlet yönetimini öğrenirdi. Bu şekilde başarılı padişahlar yetişmiştir.
İmam-Hatip 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden atabey olabilecek kişiler belirlenerek ilkokul 3. ve 4. sınıf kardeşlerine ağabeylik ve rehberlik yapmak üzere bir proje hazırlandı. Bu programla gerek atabey ağabeylerin gerek ilköğretim öğrencilerinin, camileri ve Kur’an kurslarını sevmeleri amaçlanmaktadır. Bu sebeple öğrenciler haftanın belirlenen gün ve saatinde kendilerine yakın Kur’an kursunda ya da camide eğitimlerini almaktadırlar.
Atabey, rehberlik yapacakları öğrencilerin derse olan ilgilerini arttırır ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunur. Atabeyler 5’er kişiden oluşan ilkokul 3 ve 4.sınıflara rehberlik yapar. Kız gruplarına kız, erkek gruplarına erkek atabey gönderilmektedir. Atabeylerimizin eğitim bursları müftülüğümüzce karşılanmaktadır.
Atabeyler, bu programda kendilerini geliştirmek zorundadır. Gençlerimiz sahip olduğu enerjiyi harekete geçirmek, vizyonlarını geliştirmek, mesleki alt yapılarını kuvvetlendirmek için din görevlilerimizle program yapmaktadırlar. Haftalık ezber ve kıraatlerini din görevlilerine sunmaktadırlar.
Dergimiz vasıtasıyla okuyucularımıza, din gönüllülerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Söyleşimizin başında “emanet” ve “sistem” kavramlarından bahsettik. Bu kavramları tekrar vurgulamak isterim. Bizler “emanet-gençlik” ve “sistem” anlayışını ilk kez Kepez ilçemizdeki camilerimizde hayata geçirdik. Gençlerle olan faaliyetlerimiz bizleri mutlu edince Koordinatörlük aracılığı ile tüm şehrimize yayma imkânı bulduk.
İl Müftülüğümüzün bünyesinde hayata geçirilen koordinatörlük bizlere geniş bir bakış açısı kazandırdı. Müftülüklerimizde birbirinden bağımsız ve birbirinden habersiz gençlik çalışmalarının yürütüldüğüne şahit olduk. İstişare ve ortak akıl ile oluşturulan koordinasyon ile birlikte daha faal olmayı sağladık. Kısa bir sürede birçok yerde benzer faaliyetleri yapma imkânına ulaştık. Örneğin “gençlik ve iftar” faaliyetimizi merkez ve ilçelerimizde aynı anda ve benzer temalarla daha hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirdik. Gençlik temsilcisi arkadaşlarımızla 20 çocuk oyununu, tüm camilerimizde uygulayarak Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’nın kamp havasını bölgemize taşımış olduk. Okullarımızda “Alternatif Sunum” ile sistematik bir çalışma yaptık. Antalya’mızda binlerce gencimize ulaşmada hiç zorlanmadık.
Sonuç olarak, muhterem Başkanımızın bizlere belirlediği hedefler bellidir. Bunlara ulaşmak için planlı, sistematik ve üretken olarak çalışmak zorundayız. Faaliyetlerin takibinde ve netice almada “Gençlik Koordinatörlüğü” din görevlisi arkadaşlarımız için güzel bir sistemdir.
Bizlere gençlik faaliyetlerimizi, din görevlisi arkadaşlarımızla paylaşma imkânı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.