Makale

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ ( Öz Geçmişleri )

Din İşleri Yüksek Kurulu Uyeleri’nin atamalarının yapılarak göreve başladıklarını Mayıs sayımızda duyurmuştuk. Bu sayımızda da Kurul Uyeleri’nin özgeçmişlerini yayımlıyoruz

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. Şamil DAĞCI (Kurul Başkanı)

1955 yılında Muş’ta doğdu.
1968’de İlkokulu,
1974 yılında Muş İmam-Hatip Lisesi’ni; 1975 yılında Ankara Keçiören Lisesi’ni bitirdi.
1976-1981 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra, 1983-1986 yılları arasında Denizli- Tavas İlçesi’nde Müftü olarak görev yaptı.
1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde; 1992 yılında ise An-kara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, İslâm Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı "İslâm Hukuku’nda Şahıslara Karşı Müessir Fiiller ve Cezaları” isimli tez ile doktor oldu. 1997 tarihinde İslâm hukuku Anabilim Dalında Doçent ünvanını kazandı.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kazakistan Osh Üniversitesi İlâhiyat Faktültesi Öğrencilerine alanı ile ilgili dersler verdi ve tez danışmanlığı yaptı.
1998-2000 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Proğram Geliştirme ve Kitap Yazım Komisyonu’nda görev aldı.
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Şamil Dağcı’nın yayımlanmış, "İslâm Ceza Flukukunda Şahıslara Karşı Müessir Fiiller" isimli eseri ile yayına hazır, "İslâm hukukunda Suç ve Cezalara İlişkin Özel Hükümler” adlı eserleri bulunuyor.
Ayrıca, Diyanet İlmî Dergi’de; “İmam Şafiî’nin Fıkıh Usûlü İlmindeki Yeri"; Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi’nde de “İslâm Aile Hukukunda Sürekli Evlenme Engelleri” ve "İslâm Hukukunda Geçici Evlenme Engelleri" adlı iki makalesi yayınlandı. Türk Aile Ansiklopedisinde, “İslâm’da Çocuğun Bakımı, Eğitimi ve Korunması (Hidane)" ve “Ve-layet”, maddelerini; TDV İslâm Ansiklopedisinde ise, "Hükûmet-i Adi (İslâm ceza hu-kukunda müessir fiilin mağduruna ödenmek üzere miktarı hakim tarafından belirlenen tazminat)”, “İhsan (zina suçunda recm, zina iftirasında hadd, cezasının uygulanabilmesi için ilgili tarafta aranan niteliği ifade eden fıkıh terimi)’’ ve “işkence” maddelerini yazdı.
Yabancı dergilerde de çeşitli makaleleri yayınlanan Doç, Dr. Şamil Dağcı’nın ayrıca Gönenli Alimler Sempozyumu’na “Mehmet Gönenli ve Türk Hukukuna Katkıları"; Ölümünün 50. Yıldönümünde I. Uluslararası Musa Carullah Sempozyumu’na, “Musa Carullah’ın Fıkıhçılığı"; I. Uluslararası Avrupa Birliği Şûrası’na da "Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması” tebliğlerini sundu.
Evli ve 5 çocuk babası olan Doç. Dr. Şamil Dağcı, Arapça ve İngilizce biliyor.

Mehmet Kaya KURT (Kurul Başkan Vekili)
1949 yılında Tokat-Artova İlçesi’nde doğdu. İlkokulu 1960 yılında Artova’da, İmam-Hatip Okulu’nu 1968 yılında Tokat’ta bitirdi.1972 yılında İstanbul Yüksek İslâm Ensti- tüsü’nden mezun oldu. Aynı yıl KIrklareli İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliğine atandı.
1973 yılından itibaren sırasıyla çeşitli okullarda Müdür Yardımcılığı,
Müdür Başyardımcılığı, Müdürlük,
İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretmenliği yaptı.
1980 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi kursuna katıldı. Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdikten sonra din görevlisi olarak yurtdışı görevinde bulundu.
1988 yılında Başkanlık Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı Eğitim Uzmanlığı kadrosuna atandı. 1989 yılında Personel Dairesi Başkanlığı Atama 1 Şubesi Müdürlüğüne, 1998 yılında da Personel Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.13.04.2001 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilliği’ne atandı.
Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Kaya Kurt, Arapça ve Fransızca biliyor.

M. Zeki KARAKAYA (Üye)
1947 yılında Erzurum’da doğdu. 1954’te hıfzını tamamladı.
1962’de ilkokulu, 1966 yılında İmam-Hatip Okulu’nun 1. devresini dışardan bitirdi. İlk görevine imam- hatip olarak 1967 yılında Bayburt’ta başladı. 1968-1970 yılları arasında askerlik görevini ifa etti.
1971 yılında Erzurum İmam-Hatip Okulu ikinci devresini dışardan bitirdikten sonra, Erzurum Gümrük Camii İmam-Hatipliğine tayin edildi. 1979 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinden mezun oldu. Erzurum Müftülüğü Murakıbı iken, Erzurum Müftü Yardımcılığı’nda görevlendirilerek Merkez Bucak Vaizliği yaptı. Daha sonra Erzurum Müftü Vekilliği, Kars il Müftülüğü ve Bursa İl Müftülüğü görevlerinde bulundu.
Erzurum Eski Müftülerinden merhum M. Sakıp Danışman başta olmak üzere, bazı hoca-lardan İslâmî İlimler, Arapça ve Farsça dersler okuyarak icazet aldı.
Evli ve 5 çoçuk babası olan Karakaya Arapça ve Farsça biliyor.

Yusuf ALTAŞ (Üye)
1942 yılında Erzurum-Oltu İlçesi Tutmaç Köyü’nde doğdu. Aynı köyde İlkokulu bitirdi. Oltu Merkez Kur’an Kursu’nda hıfzını tamamladıktan sonra 1960 yılında Erzurum İmam-Hatip Lisesi’ne girdi. 4. sınıftan itibaren devlet yatılısı olarak Konya İmam-Hatip Lisesi’ne devam etti ve 1967-1968 öğretim yılında mezun oldu.
1968 yılında Oltu Vaizliğine atandı. Aynı yıl Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’ne girdi ve görevini Konya’ya İmam-Hatip olarak nakletti. 1970-1971 yılında Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Aynı yıl Kars Müftü Yardımcılığfna atandı.
1974’de askerliğini müteakip Muş Bulanık İlçe Müftülüğü’ne atandı. 1975 yılında Kars-Artvin-Rize Bölge Vaizliği yaptı. Bu görevde iken Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi İhtisas Kursu’na devam etti. Kursu 1978 yılında bitirdi. Aynı yıl Zonguldak İl Müftülüğü’ne atandı. 1982 yılında Belçika’ya Öğretmen Din Görevlisi olarak gönderildi.
1984 yılı yurtdışı dönüşü Antalya Eğitim Merkezi’nde Öğretmen olarak görev yaptı. 1986 yılında Amasya İl Müftülüğü’ne, 1992 yılında İzmir il Müftülüğü’ne, 1995 yılında da Çorum İl Müftülüğü’ne atandı.
Evli ve 4 çocuk babası olan Altaş, Arapça ve Fransızca biliyor.

Ahmet ARPA (Üye)
1943 yılında Kastamonu-Tosya İlçesi Çallı Köyü’nde doğdu. İlkokul ve Kur’an Kursu’nu bitirdikten sonra Arapça ve dini ilimlerde özel dersler aldı. 1963-1964 yılları arasında askerlik görevini ifa etti. 1966 yılında ilk göreve başladı. Çeşitli şehir ve camilerde imam hatiplik yaptı. Bu arada Ortaokulu, İmam Hatip Okulu’nun 1. devresini ve liseyi dışardan bitirdi. 1978 yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1978-1980 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ikinci dönem ihtisas kursunu bitirdi. Aynı eğitim merkezinde Fıkıh Öğretmeni olarak görevlendirildi. 1983 yılından itibaren çeşitli eğitim merkezlerinde Müftü, vaiz ve kursiyerlere fıkıh Öğretmeni olarak görevlendirildi ve ders verdi. 1985-1988 yılları arasında Münih Din Hizmetleri Ataşeliği görevinde bulundu. Yurda döndükten sonra sırasıyla; Ankara Merkez Vaizi, Çankırı Müftü Yardımcılığı ve Van İl Müftülüğü görevlerinde çalıştı.1994 tarihinde emekli oldu.
Arapça ve Almanca bilen Arpa, evli ve üç çocuk babası.

Abdullah AYAN (Üye)
1948 yılında Sivas-Şuşehri İlçesi A. Sarıca Köyü’nde doğdu. İlk tahsilini ve hıfzını tamamladıktan sonra,
1968-1969 öğretim yılında Tokat İmam Hatip Okulu’nu, 1972-1973 öğretim yılında da Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. Aynı yıl Ankara Müftülüğü’nde Stajyer Müftü Yardımcılığına atandı. Stajyerliğini tamamladıktan sonra, 1974-1975 yılları arasında Gümüşhane Kelkit
Vaizliği, 1976-1978 tarihleri arasında da Amasya İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmenliği görevinde bulundu.
1978 tarihinde İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Müftü ve Vaizlik İhtisas Kursu’na katıldı ve bu kursu 1980 yılında bitirdikten sonra, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına atandı. 19891992 yılları arasında Hac Dairesi Başkanlığı Hac İşleri Şubesi Müdürü olarak görev yaptı. Bu görevde iken 4 yıl süre ile Berlin Başkonsolosluğuna Din Hizmetleri Ataşesi olarak gönderildi. Yurda dönünce yeniden Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına atandı.
Evli ve 4 çocuk babası olan Abdullah Ayan, Arapça ve Fransızca biliyor.

Dr. Muzaffer ŞAHİN (Üye)
1950 yılında Bayburt-Karşıgeçit Köyü’nde dünyaya geldi. 1973 yılında Erzurum İmam-Hatip Okulu’ndan mezun oldu. Bu arada Erzurum’un ileri gelen alimlerinden temel İslâm bilimleri alanında özel dersler aldı. Askerlik görevinden sonra 1975 yılında Bayburt Eymur Köyü İmam-Hatipliği’ne atandı. Bu arada Erzurum Yüksek İslâm Ensti- tüsü’ne devam ederek 1982’de mezun oldu. 1983’de Muş-Bulanık İlçesine Müftü olarak tayin edildi. Aynı yıl başladığı 4. Dönem Müftü ve Vaizler İhtisas Kursu’nu 1986’da tamamladıktan sonra Din işleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı’na getirildi.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri (İslâm Hukuku) Anabilim dalında başladığı yüksek lisans çalışmasını “İslâm Hukukunda Borcun Nakli" adlı teziyle 1991’de tamamladı. Bunun ardından doktora çalışmasına başladı. “İslâm Hukukunda Sebepsiz Zenginleşme” adlı doktora teziyle 25.02.2000 tarihinde İlahiyat Doktoru unvanını aldı.
Arapça ve Fransızca bilen Dr. Muzaffer Şahin, evli ve sekiz çocuk babasıdır.

Dr. Halil ALTUNTAŞ (Üye)
1952 yılında Trabzon’un Araklı İlçesi’nde doğdu. İlkokulunu ve İmam-Hatip Okulu’nu Bursa’da tamamladıktan sonra,
1975 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi.
Bir süre Giresun İmam-Hatip Lisesi ve Bitlis Ortaokulu’nda öğretmenlik görevlerinde bulundu. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatında görev aldı. Bu teşkilata bağlı olarak, Bursa ve Çanakkale- Biga öğrenci yurtlarında müdürlük görevlerinde bulundu. 1983 yılında Manisa-Gör- des vaizliğine atandı. Bu görevde iken, Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi’ndeki kursa devam etti. Buradaki eğitim döneminden sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı’na atandı. Halil Altuntaş, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “el-Bâgânfye Ait Kitabu Vücûhi İ’rabi’l-Kur’an” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını ve “Necrî ve Tefsirdeki Metodu’’ adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.
“Kur’an İşığında Din Hürriyetinin Temelleri” ile “Kur’an’ın Tercümesi ve Tercüme ile Namaz Meselesi” adlı iki eseri bulunan Altuntaş’ın çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı.
İngilizce ve Arapça bilen Dr. Altuntaş, evli ve üç çoçuk babasıdır.

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR (Üye)
1952 yılında Konya’nın Beyşehir İlçesi’nde doğdu. İlkokul ve Lise tahsilinden sonra, 1973 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-1978 yılları arasında Paris Sarbonne Üniversitesi Felsefe ve İslâm Bölümü’nde Islâm Felsefesi dalında mastır ve doktorasını tamamladı. 1985-1986 yılları arasında Georgetovvne Üniversitesi’nde misafir Profesör olarak görev yaptı. 1986-1990 yılları arasında Ankara İlahiyat Fakültesi’nde Doçentlik yaptı. 1991-1993 yılları arasında Kualalumpur’da Uluslararası İslâm Düşüncesi Medeniyeti Enstitüsü’nde, 1995-1996 yılları arasında da Roma, Gregoiana Üinversitesi’nde İslâm Felfesi Profesörü olarak görev yaptı.
Prof.Dr. Bayraktar’ın Türkçe yayınlanmış eserleri şunlar: İslâm Felsefesi’ne Giriş, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, İslâm’da İbadet Fenomonolojisi, Tasavvuf ve Modern Bilim, İslâm ve Ekoloji, İslâm’da Evrimci Yaratılış Teorisi, Kayserili Davut, İdris-i Bitlisi, İslâm’da Düşünce Özgürlüğü, Yunus Emre’de Aşk Felsefesi, Din Felsefesine Giriş, İslâm Düşünce Tarihi.
Prof. Dr. Bayraktar’ın, Fransızca, Arapça ve İngilizce dillerinde de yayınlanmış eserleri bulunuyor.
Arapça, Farsça, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, İngilizce, Latince ve Yunanca bilen Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şükrü ÖZBUĞDAY (Üye)
1953 yılında Konya’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra, Konya Kapu Camii İmam-Hatibi Cemil Efendi"den hıfzını ikmal etti ve kıraat dersleri aldı. 1974 yılında Konya İmam-Hatip Okulu’ndan mezun oldu. 1975 yılında Konya’da ¡mam-Hatip olarak göreve başladı. 1976 yılında Okul dışından fark derslerini vererek Konya Gazi Lisesi ni bitirdi. İmam-Hatiplik görevine devam ederken 1978 yılında Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu.
Daha sonra 1979 yılında Konya-Cihanbeyli Müftlüğü’ne atandı. 1981-1983 yılları arasında İstanbul-Haseki Eğitim Merkezinde açılan III. Dönem Müftü ve Vaizler İhtisas Kursunu bitirdi. Aynı Eğitim Merkezinde 1983-1985 yılları arasında Halil Gönenç ve Mehmet Savaş hocaların Asistanı olarak çalıştı. 1985-1988 yıllarında Avustralya Sidney Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği’ne atandı.
Yurtdışı dönüşü kısa bir süre Haseki Eğitim Merkezinde Öğretmen olarak görev yaptı.
1989 yılında Konya Meram Müftülüğü’ne atandı. 1990 yılında Din işleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. 1992 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine atandı. 1996 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nin 42’nci dönem öğrenimini bitirdi. Din işleri Yüksek Kurulu’nun görev süresinin dolması üzerine Nisan 1999 da Başkanlık Vaizliğine, Ekim 1999’da da Din işleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı’na atandı. 15.5.2000 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğ’ne ikinci defa seçildi.
Diyanet Aylık, Diyanet İlmî ve Diyanet Avrupa Dergileri’nin muhtelif sayılarında çeşitli konularda makaleleri yayınlandı. Ayrıca bir komisyon tarafından hazırlanan, “Hac Rehberi" ve "Diyanet Hac Duaları" adlı eserlerin hazırlanmasında yer aldı.
Arapça, İngilizce ve Fransızca bilen Özbuğday, evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet KESKİN (Üye)
1953 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve orta tahsilini, hafızlığını doğduğu ilde ta-mamladı. 1971 yılında Müezzin-Kayyım olarak göreve başladı. Kısa bir süre sonra aynı ilde İmam-Hatip olarak göreve atandı. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsün’e kayıt yaptırdı. 1976 yılında mezun oldu ve Şanlıurfa Müftü Yardımcılığına atandı. Daha sonra muhtelif ilçelerde vaizlik, müftülük yaptı. Son olarak Bingöl İl Müftüsü iken, 15 Mayıs 2001 tarihinde yapılan seçimle Din İşleri Yüksek Kurulu’na Üye seçildi. Keskinin:
Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı, Büyük İslâm Tarihi (Elbidaye ve’n-Nihaye), Muhtasar Taberi Tefsiri, El-İhtiyar, Furkan Tefsiri (Tefsirül Vazıh), Son Peygamber Hz. Muhammed, İslâm Ekonomi Doktrini, adlı terceme eserleri bulunuyor.
Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Keskin, Arapça ve İngilizce biliyor.

Prof. Dr. Mualla SELÇUK (Üye)
1956 Yılında Mardin’de doğdu. Mardin Dumlupınar İlko- kulu’nu, Ankara Cumhuriyet Lisesi’ni bitirdi. Bir süre Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümii’ne devam etti. 1980 yılında Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakülte- si’nden mezun oldu. T.E.D. Ankara Koleji’nde öğretmenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. 1989 yılında "Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuğunun Eğitiminde Dini Motifler” konulu teziyle Doktor unvanını aldı.
Araştırma Görevlisi olduğu tarihten itibaren Din Eğitimi Anabilim Dalının eğitim ve öğretim faaliyetlerine yardımcı oldu. Mukayeseli Eğitim, Genel Öğretim Metotları, Eğitim Bilimine Giriş, Araştırma Teknikleri, Öğretmenlik Mesleğine Giriş derslerim okuttu. Fakülte son sınıf öğrencilerinin öğ retmenlık uygulamalarını yürüttü. 1992 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. Aynı yıl Doçent unvanını aldı, ı 1999’da Profesör oldu. A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Selçuk, 1998 yılından beri M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Mualla Selçuk’un yayınlanmış eserleri şunlar: Çocuk Eğitiminde Dini Motifler, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Dini Hitabet Uygulamalarımız, Din Eğitimi Özgürleştiren Bir Süreç Olabilir mi?
İngilizce yayınlanmış çeşitli eserleri de bulunan Prof. Dr. Mualla Selçuk, evli ve iki çocuk annesi olup, İngilizce ve Arapça biliyor.

Dr. Sadık ERASLAN (Üye)
1953 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde doğan Sadık Eraslan, ilk, orta ve lise tahsilini Gaziantep’te yaptı. Bu arada bir müddet özel olarak Arapça tahsili gördü.
1974-1976 yıllarında Gaziantep’te İmam- Hatiplik görevinde bulundu. 1976’da İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne giren Eraslan, 1976-1977 yıllarında İstanbul Beyoğlu Müftülük Murakıplığı, 1977-1980 yılları arasında Üsküdar Müftülük Murakipliği ve Müftü Vekilliği görevlerinde bulundu 1980 yılında İstanbul Yüksek İslam enstitüsü Fıkıh Kelâm bölümünden
Mezun oldu. 1980-1983 yıllarında katıldığı Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Müftü ve Vaizler İhtisas Kursu’nu bitirerek, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uz-manlığına atandı.
Eraslan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne bağlı olarak Osmanlı Tarihi sahasında “Meşihat Makamı (Fetva Teşkilatı) ve Ceride-i İlmiye" konulu tezi ile yüksek lisans, İslâm Tarihi sahasında "Sosyal ve Politik Sonuçları İtibariyle Hz. Ömer Devri Fetih Hareketleri" konulu tezi ile de doktora yaptı. 1984-1985 öğretim yılı Ankara Devlet Lisan Okulu İngilizce Bölümü’nü bitirdi. 1990-1994 yıllarında Avustralya-Sidney Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinde bulundu. İngilizce ve Arapça bilen Eraslan’ın, İslâm ve Osmanlı Tarihi sahalarında çeşitli makaleleri yayınlandı.
Dr. Eraslan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ (Üye)
1954 yılında Bolu-Gerede İlçesi Hasanlar Köyü’nde doğdu. İlkokulu Çukurca Köyü’nde bitirdikten sonra, Kadıköy İskele Camii Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamladı.
1973 yılında Ankara İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde fark derslerini verip lise diploması aldı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1983 yılında Diyanet işleri Başkanlığı İstanbul/Haseki Eğitim Merkezi 3. Dönem Müftü ve Vaizler İhtisas Kursu’nu bitirdi. 1994 yılında “Kur’an’da Zulüm Kavramı" adlı çalışması Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültes’nde kabul edildi ve “Tefsir Doktoru" oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapılan sınav sonunda “Tefsir Doçenti" oldu. 1973 yılında Ankara Merkez Hasköy Camii’nde imam-hatip olarak göreve atanan Karagöz, sırasıyla; Bartın-Ulus İlçesi ile Samsun-Havza ilçesinde Müftü olarak görev yaptı. 1984 yılında Almanya’ya görevli olarak gönderildi. Yurtdışı dönüşü, 1988 yılında Müfettiş Yardımcılığına atandı. 1991 yılında Müfettiş oldu.
“Kur’an’a Göre Zulüm Açısından Allah ve İnsan”, "Kur’an’a Göre Musibetler Açısından İnsan ve Toplum”, "Kur’an’a Göre İnsana Verilen Değer ve Görev”, "Kur’an’da İbadet Kavramı", “Kur’an’da Dört Kavram: Adalet, İhsan, Birr ve Takva", "Namazların Kısaltılarak ve Birleştirilerek Kılınması (Seferilik ve Hükümleri)" ve “İnsanın Dine Olan İhtiyacı ve İslâm" adlı basılmış eserleri bulunan Karagöz’ün, Çeşitli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı.
Evli ve beş çocuk babası olan Karagöz, Arapça ve Almanca biliyor.

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL (Üye)
1957 yılında Ankara’da doğdu. 1968’de Ankara Ulus İlkokulu’nu, 1975’de Ankara İmam-Hatip Okulu’nu, 1976’da Ankara Aydınlıkevler Lisesi’ni bitirdi. 1981’ de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal İlimler Bölümü’nden, 1982’de de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1975-1983 yılları arasında Ankara’da imam-hatiplik görevinde bulundu. 1983 de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. 1987-1989 yılları arasında Suudi Arabistan’ın Melik Suud Üniversitesi’nde alanıyla ilgili çalışmalarda bulundu ve aynı üniversiteye bağlı Arap Dili Enstitüsü’nü bitirdi.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak hazırladığı, “İmam Ebu Hanîfe’nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebi’nin Hadis Metodu” konulu doktora tezini 1990 yılında tamamladı. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 1993 yılında Doçent oldu. Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerine, alanıyla ilgili dersler verdi ve tez danışmanlığı yaptı.
1998-1999 Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Program Geliştirme ve Kitap Yazım Komisyonu’nda görev aldı.
12.12.2000 tarihinde Profesör olan İsmail Hakkı Ünal; evli ve üç çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce biliyor.

Dr. İbrahim PAÇACI (Üye)
1962 yılında Ankara’da doğdu. Gülveren İlkokulu ve Demirlibahçe Ortaokulu’nu bitirdikten sonra, 1980 yılında Ankara İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. Öğrenimine devam ederken Altındağ Müftülüğü’nde imam-hatip olarak memuriyete başladı. 1986 yılında İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra vaizlik ve müftülük sınavını kazanarak 1987’de Boyabat Vaizliği’ne atandı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 3- dönem Müftüler ve Vaizler İhtisas Kursunu tamamladıktan sonra, Başkanlık Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına memur olarak atandı. Başkanlıkça açılan müfettişlik sınavını kazanarak, müfettiş yardımcılığına atandı. 1998 yılında da müfettiş oldu.
Haseki Eğitim Merkezi’nde kursiyer iken, 1991 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Hukuku Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başladı ve 1998 yılında “İslâm Hukukunda Medenî Müeyyideler" isimli teziyle Doktor oldu.
Çeşitli dergilerde birçok makalesi yayınlanan Dr. Paçacı evli ve üç çoçuk babası olup, iyi derecede Arapça biliyor.