Makale

İslâm Tarihçiliği Üzerine


KİTAP

Prof. Dr.
Sabri HİZMETLİ

"İslâm Tarihçiliği Üzerine" Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını Genel Yayın No: 295, İlmî Eserler Serisi: 57, Dizgi ve Baskı: Sevinç Matbaası, Ankara-1991,191 -t- XVI
Sayfa, Fiyatı: 15.000 TL.

BU eser, bir önsöz ve üç bölümden meydana gelmektedir. Eserin sonunda bibliyografya ve karma dizin yer almaktadır. 1. Bölümde Tarih ve Tarihçilik, 2. Bölümde
Müslümanlarda Tarihçilik, 3. Bölümde ise İslâm Tarihinin Kaynaklarından Olması Bakımından Kur’an ve Hadis konuları işleniyor.
Müslümanlar hem kendi ilim ve kültür değerlerini, düşünürlerini, hem de birlikte yaşadıkları milletlerin kültür ve medeniyetlerini tanıyıp, tanıtmak istediler. Bu anlayış onları
devletler ve milletler tarihi, peygamberler tarihi, kültür ve medeniyet tarihi vb. ilmî disiplinlerle meşgul olmaya; Tabakat ve Fütuhat türünden kitaplar yazmaya yöneltti. Kitabın yazarı Sayın Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ, bu eseri yazmasının gayesini şöyle açıklıyor: "Gerçek şu ki: On dört yüzyıllık İslâm kültür mirasının gerçek kimliği ve temel özellikleriyle bilinip tanınması; öncelikle hem ilâhî hem de beşerî kaynaklı bu mirasın gerçekçi ve eleştirel bir yaklaşımla taranıp değerlendirilmesi, ilmî yöntemle irdelenip yabancı unsurlardan ve gerçek yüzünü örten, aslî görünmesine engel olan ve berraklığını gölgeleyen şeylerden temizlenmesi, kendi öz varlığına döndürülmesiyle mümkün olacaktır. Bunun yapılmasıyla, "Ey iman edenleri Eğer bir fâsık size bir haber getirirse, hallerini bilmediğiniz kimselere kötülük etmekten korkarak haberin aslını araştırın; aksi halde yaptığına pişmanlık duyanlardan olursunuz." (Hucurat, 6) ayetinin gösterdiği hedefe varılabilecektir."
Tarih ve bilhassa İslâm Tarihine ilgi duyanların zevkle okuyabilecekleri bu eser, birinci hamur kağıda basılmış ve güzel bir kapak içinde okuyucuya sunulmuştur.
Said ŞAN