Makale

ARAYIŞ HEYECANINI YİTİRMEMEK

MERHABA

ARAYIŞ HEYECANINI YİTİRMEMEK

Yaşar ÇOLAK
Dini Yayınlar Dairesi Başkanı

Sevgili okurlar!
Muhammed İkbal’in bir dizesiyle sizlere merhaba demek istiyorum: Özgürlük tutkunu ve benlik düşünürü büyük şair der ki;
Her an yeniler meydana getirmek ve yenileşmek hür insanın işidir,
Onun telinden dökülen hayat cümbüşüdür.
İkbal’in de işaret ettiği gibi, yeniliklere açık olmak, daha ziyade özgürlük tutkunu insanların işidir. Yenilik denen şey ise, sonsuz tecelliler zemini olan varlık dünyasının zenginliğine farklı renkler katmak, hayat cümbüşüne dahil olmaktır.
İnsanlar için olduğu gibi, kurumlar ve toplumlar için de değişim, dönüşüm ve yenilenme kaçınılmaz realitedir. Biz fâniler dahil, her şey tıpkı nehirler gibi her dem akıp gidiyor, giderken bazen tazeleniyor, bazen başkalaşıyor bazen de yozlaşıyor. Değişimin yozlaşma ve başkalaşmadan gelişme ve zenginleşme biçiminde tezahür edebilmesi, birey ve toplum hayatının ideal dengeler içinde korunarak gelişebilmesi için, bunu sağlayacak olan temel sabitelerin titizlikle muhafazası ve topluma hakim çizgi ve esintilerin ileriye doğru taşınabilmesi şarttır.
Bu cümlelere yer vermemin sebebi. kısa bir süre önce elinizdeki dergimizin ve diğer yayınlarımızın mutfağı konumundaki Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığının yönetiminde gerçekleşen ve şahsımı da içine alan görev değişikliğini doğru tahlil edebilmemizi kolaylaştırmaktır.
Zannımca değişimin özneleri ile değişime konu olanların bu tasarrufla amaçladıkları, insanlara ufuk ve ışık olma çabaları içinde çok özel bir yeri olan yayın faaliyetini, biraz daha ileriye götürmekten başka bir şey değildir. Bu aynı zamanda Kitaba ve onunla ilgili enstrümanlara vurgu ile başlayan İslam vahyinin ortaya koyduğu sürekli arayış sorumluluğunun bir sonucu olarak da değerlendirilebilir.
Arayış heyecanını yitirmek, hem bireyler hem de kurumlar için ziyandır. Yayın faaliyetlerindeki arayış geleneğinin sürekliliğini temenni etmek istiyorum.
Geçmiş dönemde mutfaktaki bir avuç insanın heyecanlı arayışı, beş mevkûte, dilimizde ve yabancı dillerde çıkmış yüzlerce orijinal kitap, onlarca sesli ve görüntülü yayın ve tv programları şeklinde somutlaşmıştır. Bunun bedelinin cüzi bir kısmını geceleri seher oluşturmaktadır. Bu fedakârlık ve heyecanı canlı tutmak kolay gözükmemektedir.
Burada öncelikli olarak bu teveccüh ve güvenlerinden dolayı değerli Başkanımız Mehmet Nuri Yılmaz Hocamıza minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca Dairemizin bugünlere gelmesinde geceli gündüzlü olarak yoğun çalışmalarına yakından tanıklık ettiğim değerli meslekdaşım Harun Özdemirci’ye de kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle kendileri tükenmez enerjisiyle hizmetlerine Başkanlığımızın başka bir dairesinde devam edecektir. Biz de onun ve daha öncekilerin oluşturduğu sağlam gelenekten güç ve ilham alarak, bu hizmet bayrağım biraz daha ileriye götürmeye çalışacağız.
Bu sorumluluğu naçiz şahsıma tevdi edenlere ve toplumun tümüne karşı yüklendiğimiz bu ağır sorumluluğun üstesinden gelebilmek için hepinizin içten yakarışına ihtiyacımın olduğunu vurgulamak istiyorum.
Modem zamanlarda varlığın sathında gezinen beşeriyetin, kalbini ihmal etmek tehlikesi ile karşı karşıya kalmasından endişe duyduğumuzdan, yayınlarımızın tümünde aklı ve kalbi uzlaştıran bir anlayış içinde olmaya çalışacağız.
Selim akıl, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da bize rehberlik edecektir. Arayış ve tecdit ise parolamız olacaktır.
Yayınlarımızı bizden ışık bekleyen insanımıza hayatî yardım yapacak niteliğe kavuşturmak, müşterek çalışmamıza bağlıdır.
Yayınlarımızın, özellikle elinizdeki derginin muhtevasını daha da zenginleştirmek için birikimlerinizi bizimle paylaşmanızı diliyor, hepinizi düşünce çilesi çekmeye davet ediyorum.
Hayatın aktif özneleri olmak ümidiyle...
Bayramınız kutlu olsun.