Makale

ŞÜKRÜ ÖZTÜRK: Kuran kurslarımız, eğitim ve sağlık açısından standartların üzerine çıkartılacaktır

RÖPORTAJ:

Mustafa Yeşilyurt

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz tatili münasebetiyle yurt genelinde açtığı yaz Kur’an kursları için hazırlıklarını tamamladı.

ŞÜKRÜ ÖZTÜRK:

"Kuran kurslarımız, eğitim ve sağlık açısından standartların üzerine çıkartılacaktır."

Sayın Hocam! Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kursları hakkında bir genel değerlendirme yapar mısınız?
Din, toplum için zaruri bir ihtiyaç ve vazgeçilmez bir gerçektir. Çocuklarımızın dinî bilgilerinin sağlam kaymaklardan öğrenilmesinde ve pekiştirilmesinde Kur’an Kursları müstesna bir yere sahiptir. Vatandaşlarımızın kendilerinin ve çocuklarının ibadetlerini yapabilecek seviyede dinî bilgiler edinme, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okuma, ayrıca hafızlık yapma istekleri kurslarımıza olan teveccühü artırmaktadır.
Kur’an Kursları denilince de akla ilk gelenler şüphesiz kurs binaları ve öğreticilerdir. Günden güne büyüyen ve gelişen toplumumuz içerisinde kurs binalarımız eğitim ve sağlık açısından standartların üzerine çıkarılmaya çalışılmaktadır. Yurdumuzda 14.05.1992 tarihi itibariyle 2176 erkek, 2697 bayan olmak üzere toplam 4873 Kur’an Kursu öğreticisi görev yapmaktadır. Bu sayı yeterli değildir. Türkiye’de 5274 kursumuzun faaliyet gösterdiği ay-rıca, 1991-1992 öğretim yılında 164.367 öğrencinin öğrenim gördüğü dikkate alınırsa bu sayının yetersizliği kendiliğinden ortaya çıkar.
Yaz dönemi Kur’an Kurslarının faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?
Yaz aylarında Müftünün teklifi ve Mülki amirin onayı ile kurs binalarında açılan kurslara "Yaz Kursları" denilmektedir. Kısa süreli Yaz Kurslarında Başkanlıkça hazırlanan ve hali hazırda Din İşleri Yüksek Kurulu’nun incelemesinde bulunan "Yaz Kursları Müfredat Programı" uygulanır. Ancak, dersler yeni müfredat programı gelinceye kadar Haziran ayının ilk pazartesi günü başlatılır ve 10 hafta sürer. Dersler haftada 5 gün ve 3’er saat olmak üzere uygulanır. Haftalık 15 saat dersin 10’u Kur’an-ı Kerim, l’i İtikad, 3’ü İbadet ve l’i de Siyer ve Ahlâk dersi olarak uygulanır.
’ İlgili programlar çerçevesinde orta ve yüksek öğrenim gören hafız öğrenciler için yurt, bura ve diğer bazı sosyal imkânlar mevcut mu? Bu konu ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
Kurslarımızda hafızlığını ikmal edip orta ve yüksek öğretime kaydını yaptıran öğ-rencilerimize burs verilme İmkânı bu güne kadar bulunamamıştır. Ancak, bu öğrencilerimiz İmam-Hatlp Liselerine gitmek İstedikleri takdirde, kayıtları İmtihansız olarak ya-pılmaktadır. Ayrıca, kursun durumu müsait olduğu takdirde, mahalli imkânlarla ve özellikle Türkiye Diyanet Vakfı Şubelerince iaşe-ibâteleri karşılanmaktadır.
Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın çocuklarının dinî eğilimleriyle İlgili olarak neler söylemek istersiniz? Yurtdışındaki gurbetçilerimizin çocuklarının Kuran ve din eğitimleriyle ilgili bir mevzuat gerekli midir?
Yurtdışındaki işçi kardeşlerimizin çocuklarının dini eğitimleri yurtdışına Başkanlı-ğımızca gönderilen pedagojik formasyona sahip din görevlilerimiz tarafından ve Ramazan ayı münasebetiyle işçilerimizin bulunduğu meskûn mahallere kısa süreli olarak giden din görevlilerimizce karşılanmaya çalışılmaktadır.