Makale

Çocuklarımız ve Din Eğitimi

BASYAZI

Mehmet Nuri YILMAZ
Diyanet İşleri Başkan Vekili
Çocuklarımız ve Din Eğitimi

MİLLETLER, çocukları madden ve manen ne kadar güçlü ise, halde ve istikbalde o kadar güçlü olurlar. Aksi takdirde o nisbette güçsüz ve zayıf olurlar.
BÜTÜN dünya devletleri bu gerçeğin farkında olduğundan müsbet yaklaşımlar da menfi yaklaşımlar da çocuklar ve gençler üzerinde teksif edilmiştir. Menfi yaklaşımları bertaraf etmek ve gençlerimize müsbet yaklaşmak hepimizin görevidir. Şurası muhakkak, ne kadar kazanırsak kazanalım, evlatlarımızı kazanamazsak maalesef kaybetmişiz demektir. Böyle bir durumda, Allah korusun, yediden yetmişe hepimiz sorumlu oluruz.
DİYANET İşleri Başkanlığı olarak bu konuda üzerimize düşeni yapabilmek için yıl boyu eğitim-öğretim yapan Kur’an kurslarına ilaveten, yazın tatile çıkan çocuklarımızın dinî eğitimi için ayrıca yaz kursları açmaktayız. Bu kurslarda çocuklarımıza dinî ve moral de-ğerler kazandırılmaktadır. Böylece çocuklarımız, bir taraftan bir takım yerlerde kötü alışkanlıklara mübtela olmaktan kurtulurken, diğer taraftan bu tür zehirlerin panzehiri olan manevi değerleri kazanmaktadır.
ÇOCUKLARINA maddî her şeyi verip de maneviyat veremeyen dünyanın süper devletlerinin, çocuklarını düştükleri bataklıktan kurtarmak için çırpınışlarına ibret gözü ile bakalım. Bakalım da aynı elim duruma düşmemek için gerekli manevî tedbirleri hepbirlikte alalım.
BİZİ biz yapan değerlere sahip çıkalım. Onları çocuklarımıza öğretelim. Güzel hasletlerimizi ve meziyetlerimizi yaşatalım. Bu konuda yaşantımızla çocuklarımıza örnek olalım. Örnek olan insanlarımızı, değerlerimizi onlara tanıtalım. Onları, özbenliğine ve maziye dayanan ve buradan aldığı güçle atiye sür’atle ve güvenle yol alan nesiller olarak yetiştirelim.
BAŞKANLIĞIMIZIN her kademedeki değerli mensuplarının bu konuda velileri ve çocukları teşvik etmelerini, kendilerine gelen çocuklara öz evlatları gibi sahip çıkmalarını ve onları en iyi şekilde yetiştirmek için cansiperane gayret sarfetmelerini bekliyor ve Sevgili Peygamberimizin "Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğreteninizdir." hadis-i şeriflerini hatırlatıyorum.
DERGİMİZİN bu sayısıda "Gündem" ağırlıklı olarak çocuklarımızın eğitimi konusuna ayrılmıştır.
GÜNDEMİN amacına ulaşmasını diliyorum.