Makale

KİTAP ve OKUMA

BAŞYAZI

KİTAP ve OKUMA

Mehmet Nuri YILMAZ
Diyanet İşleri Başkanı

İnsanı diğer yaratıklardan farklı kılan üstün özellikleri vardır. Bunların başında öğrenme ve öğrendiklerini depolayarak gerektiği zaman yararlanma kabiliyeti gelir.
Gerçekten de hadiseler karşısında hayvanlar içgüdüleri ile hareket edip tepki gösterirken, insan daha ziyade tecrübe diye ifade edilen bilgi birikiminden istifade ederek tavır sergiler.
İnsan tabiatı gereği her zaman bilme ve öğrenme ihtiyacı içindedir. Bu ihtiyacı gidermenin en etkili ve kolay yolu ise okumaktır.
Okumak; Yüce Allah’ın son Peygamberine yönelttiği ilk emirdir. Ayrıca, Allah’ın yeryüzündeki halifesine bahşettiği müstesna bir kabiliyetidir ki, insan zihni ancak okumakla kemale ulaşır.
Bir toplumun her yönüyle inkişafı, o toplumda yaşayan aydın sayısının artmasına bağlı olduğuna göre, okuma alışkanlığının her ferde kazandırılmasına olan ihtiyaç ortadadır. Çünkü aydınlanmanın bundan başka yolu yoktur.
Bu noktada okuma aracı olan kitabın önemi de ortaya çıkmaktadır.
İnsanoğlu beyninde düşünce kıvılcımının parladığı günden bu yana, düşündüğünü, duyduğunu ve hissettiğini çeşitli malzemelerin üzerine aktarmıştır. Yazılı metin olarak bilebildiğimiz en eski örnekler, bundan beşbin yıl önce Sümerler tarafından kil tabakasına yazıldıktan sonra fırınlanarak sertleştirilen levhalardır. Dünyanın en eski destanı olan Gılgamış Destanı böyle yazılmıştır.
O zamandan günümüze geliştirilen tekniklerle kitapların yazılması ve geniş kitlelere ulaştırılmasında çok büyük mesafeler katedilmiştir. Teknolojide bugün ulaşılan seviye koskoca bir kitaplığın küçücük bir çantada taşınmasını mümkün kılmaktadır.
Ancak, bütün bunlar okuyan ama devamlı okuyan insanlar için bir mana ifade etmektedir. Zira okuma alışkanlığına sahip kişi hiç bir dostu kendisine kitaptan daha yakın görmez. Kitabı can yoldaşı olarak görür. Onun için kitapsız bir dünyada yaşamak güçleşir, çekilmez bir ağırlık haline gelir. Böyle bir insanı kitapsız düşünmek mümkün değildir.
Maalasef ülkemizde kitap okuma oranı oldukça düşüktür. Her sene konu ile ilgili çok sayıda toplantılar yapılmasına, pek çok yerde kitap fuarları ve hatta gazetelerimiz tarafından kampanyalar açılmasına rağmen bu seviye istenilen yüksekliğe getirilememiştir.
Halbuki "Oku" ilahi bir emirdir. Ayrıca Cenab-ı Hak, yazı aleti olan kaleme yemin etmekle ve bileni bilmeyenin üzerinde bir mevkiye koymakla okumanın önemini açık bir şekilde bizlere bildirmektedir. O halde bize düşen, okuyan bir toplum olmaktır.
Dergimizin bu ayki sayısında ağırlıklı olarak bu konu işlenecektir. Hayra vesile olması dileklerimle.