Makale

EĞİTİM VE İNSAN

Merhaba

EĞİTİM VE İNSAN

Harun ÖZDEMİRCİ
Dini Yayınlar Dairesi Başkanı

İnsanlar huzur istiyor. Hayatlarını daha da güzelleştirerek yaşayabilmeleri için buna ihtiyaçları var.
İyi bir gelecek istiyor insanlar-, iyi yetişmiş genç nesiller topiumların hayallerini süslüyor.
İnsanlar mutlu yarınlar istiyor ve yarınların daha aydınlık olabilmesi için bu günden yapılması gerekli çok şeyin var olduğunu görüyorlar.
Geçmişte olduğu gibi bugün de bir arayışın içerisinde insanlar.
Çağlar boyu süregelen bir özlemi gerçekleştirebilmenin arayışı bu.
Bilgi ve eğitim olmadan hiçbir yere varılamayacağını, dinden uzak yaşamanın yaratılışa ters olduğunu biliyorlar.
İnsanlar geçmişin neler ifade ettiğini kavrıyorlar artık.
Tarih boyunca-, mabetleri yıkarak, dini afyon kabul edip insanların akıllarından, fikirlerinden, kalplerinden atma gayreti içerisinde olan ideolojilerin yıkılışına şahit oldular.
Milletleri için, dinleri için, kutsal saydıkları değerleri için canlarını, mallarını feda etmek zorunda kaldılar.
Bazen kazandılar, bazen kaybettiler.
Yıllar boyu devam eden var olma mücadelesinin bir sonucuydu bu.
Kazandıklarında ellerinde olana sıkıca sarıldılar, onu korumaya çalıştılar.
Hayatta kalabilmeleri için yapmaları gereken de buydu.
Kaybettiklerinde ise her açıdan daha kârlı olmanın kapılarını zorladılar. Güçlerine güç katmanın hesaplarını yaptılar.
Toplumlar ayakta kalabilmenin ve güçlü olabilmenin ilk şartının insanlarını eğitmek olduğunu bugün çok iyi biliyorlar.
Birlik istiyor insanlar, dayanışma, hoşgörü istiyorlar ve bunun da ancak eğitimle olabileceğini anlıyorlar.
Birlik ve beraberliklerini oluşturan değerlerin sarsılması, milli ideallerin yerini maddi çıkar ve zevklere bırakması, insanları ürkütüyor ve bir o kadar da umursamaz kılıyor.
Bir yanda günümüz gençliği içine düştüğü buhran ve bunalımlarla ait oldukları toplumları tehlikeli çıkmazlara sürüklüyor; bir yanda da toplumlar ahlaklı, inançlı ve ideal sahibi insan yetiştirme gayreti içerisine girip, umursamazlığı ortadan kaldırmayı düşlüyorlar.
Bir yanda eğitim seviyesi düşük toplumlar, bir felakete doğru sürüklendiklerini görüyorlar. Bir yanda da bu felaketi önleyebilecek, doğru ile yanlışı ayırt edebilecek nesiller yetiştirmenin yollarını arıyorlar.
İyi ile kötüyü ayırt edebilme ve ikisinden birini tercih edebilme gücüne sahip insan, bu kaabiliyetini olumlu yönde kullanmadıktan sonra huzuru nasıl bulacak, ayakta kalabilmeyi nasıl başaracak, güçlü olabilmeyi nasıl gerçekleştirebilecek?
Yaratılmışların en şereflisi olan insana okumayı emreden, onu öğrenmeye, incelemeye sevk ve teşvik eden yüce dinimiz İslam’ın bu emirleri, mutlu insan ve mutlu toplum oluşturmak için yegâne evrensel prensiplerdir.
Herşey gönlünüzce olsun, hoşça kalınız.