Makale

Nesilleri Tehdit Eden Felaket : ALKOLİZM

Nesilleri tehdit eden felâket :
ALKOLİZM

İyice şeffaflaşan çağımızda, ilimle varılan noktada bugün insanlık, kendini ve çevresiyle birlikte gelecek nesileri de kuşatan birçok meselelerle karşı karşıya bulunmaktadır.
Gün geçmiyor ki gazetelerde alkolün sebep olduğu felaketler manşet olmasın. İşte birkaçı: "Gençler kiralık otoyla ölüme gittiler". ’İçki ile gelen felaket; 3 ölü 2 ağır yaralı.’ ’Hafif yaralarla kurtulan bir genç kızımız ise "çığlıkları unutamıyorum" diyerek arkadaşlarının haline tercüman oluyor." Alkol ölüm getirdi." "Kadınların içki aleminde cinayet". "Sarhoş kocanın çılgınlığı; karısını doğradı. "Alkolik genç babasını öldürdü.’ ‘İçki aleminde iki arkadaş birbirini vurdu."
İnsanların alkole verdikleri kıymet giderek artmakta ve yoğunluk kazanmaktadır. Buna paralel olarak alkolün ortaya koyduğu ferdi ve sosyal problemler de artarak, yalnız yaşayanları değil, gelecek nesilleri dahi tehdit edecek boyutlara ulaşmaktadır. Son araştırmalara bakıldığında alkole bağlı zehirlenme, bunama, trafik kazaları, cinayet, intihar ve ahlâkî suçların korkunç rakamlara vardığını ortaya koyuyor. Alkollü içki kullananlarda suç işleme riskinin arttığı, hukuk ve ahlâk kaidelerinin rahatlıkla çiğnendiği görülmektedir. İçki bağımlılarında ruh sağlığı bozukluğu ile aile huzursuzluklarının çokluğu dikkati çeker. Her türlü hastalığın sebepleri arasında baş sırada olan alkole karşı, tüm devlet güçleri medyayı en iyi şekilde kullanarak men’etme çabasına girmelidir. Ülkenin çalışma, gelişme ve kalkınma potansiyeline indirdiği darbeyi de göz ardı edemeyiz.
Hz. Peygamber (s.a.s.) efendimizin "bütün kötülüklerin anasıdır" diyerek uyardığı "içki" belâsı, anne kamındaki ceninin gelişmesine dahi etki eden bir felaket saçıyorsa, buna dur denmelidir. Eskiden bizim toplumumuzda değer yargıları açısından kötüye, şerre, ahlâka ve sağlığa aykırı tutum ve davranışlara karşı haklı bir tepki oluşurdu. Şimdilerde akl-ı selim ile düşünemeyen ve dinî bilgilerden de yoksun bulunanlarca tehlike boyutuna gelmiş yanlışların önemsenmediği acı bir gerçektir.
Televizyon ve magazin basının teşvikiyle modem gözükme özentisi içine itilen gençlerimize beden ve ruh sağlığı açısından kötü örnekler sunulmaktadır. Oysa medya günümüzde en etkili bir vasıta olarak televizyonumuzun, geleceğimizi oluşturan gençliğimize hem millet olma vasfına ilişkin moral değerlerimizi öğretme veya telkin etme veya deklare etme vecibesinin yanısıra kötü alışkanlıklardan koruma ve kaçınmayı önermesi asli görevi olduğu malumunuzdur.
Maide Suresinin 90. ayetinde "-Ey iman edenler, içki, kumar, tapınmağa mahsus dikili taşlar, fal (şans) okları, şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçınınız ki kurtuluşa erişesiniz." buyrularak dinimiz bütün kötülüklere set çekmiştir.
Zararları açık seçik olarak ortada olan ve hiçbir derde deva olmadığı ilmen ispatlanmış alkolü, kişinin kendini ve gelecek nesilleri hem vücut, hem ruh, hem akıl sağlığı ve ahiret saadeti bakımından hiçe sayarak kullanması anlaşılmaz bir mantıksızlıktır.