Makale

MÜBAREK RAMAZAN

MÜBAREK RAMAZAN
Arınmış gönüller durdu secdeye,
İndi kuşlar gökyüzünden müjdeye,
Bu sabah hüzzamdan okundu ezan,
Aksetti İlâhî sesler, derinde,
Bir bitmez bereket beraberinde
Yurda burcu burcu geldi Ramazan...
Gözler kilit vurur uykusuzluğa,
Çeşmeler yetişmez bu susuzluğa,
Bu o gündür derman bulunur derde,
Bugün artık bütün şüpheler yalan,
Bu o gündür şavkır can-evimde can,
Bugün mahya benim, minarelerde.
Tertemiz, dolaşsam hangi mabedi,
Melekler kıskanır bu ibâdeti.
Düşler, kubbelerde kucak kucaktır,
Bana madde kadar mâna da lâzım,
Gürül gürül Kur’an oku, hâfız’ım,
Bu aşk içerimde salkım saçaktır.
İnancın eriştim saltanatına,
Dilekçem var bugün Tanrı katına.
Huzurdan bahseder, görürsem kimi,
Yalın duygularım çoğalır daha,
Bugün kalbim daha yakın Allah’a,
Bugün tekmil aşk donatır içimi...
Sular gümüş gümüş akar sebilden,
Ay-aydm âyetler süzülür dilden.
Hakk’ın avuçlara sığmaz nasibi,
Cümle saadetler gelir yalana,
Peygamberler peygamberi aşkına,
Doğruluk ver kullarına Yâ Rabbî.
Feyzi HALICI