Makale

Editörden...

Editörden.

Şüphesiz bilgi başlı başına bir değerdir. Bilginin hayata yansıması ise artı bir erdemdir. Bu açıdan salt, kuru bir bilgi yeterli değildir. Önemli olan bilginin söylem olarak kalmaması, bilinenlerin hayata yansıtılması, sözlerin içselleşmesi ve davranış ahlâkına dönüşmesidir.
Yüce dinimiz İslam bilginin, hikmete ve sahibini bilgeliğe sevk etmesini ister. Birey ve topluma fayda sağlamayan, işlevsiz, kuru bir bilgi, amacını gerçekleştirmeyen bilgi olarak nitelendirilir. Diğer taraftan bilgisini özümseme- yen, hayat pratiğine dönüştürmeyen, akıl ve gönül bağını kurmayanlar kınanır. Bu yüzden Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) kişiye ve insanlığa fayda vermeyen bilgiden Yüce Allah’a sığındığını dile getirir.
Ahlâk elçisi olan peygamberin yolundan giden bizle- rin, iyi bir birey, iyi bir komşu, iyi bir aile ferdi; hâsılı iyi bir insan olmamız, ahlâkî değerleri davranış bilincine dönüştürmemiz, bilgiyi ahlâk ve sorumluluk olarak görüp, onu ahlâki değerler ekseninde yoğurmamızı gerektirmektedir.
İslam’ın evrensel mesajı da ahlak eksenli bir yaşantı ve dindarlık anlayışını benimser. Bu bağlamda güzel ahlaka vurgu yapılır, bilginin davranışlara yansıması istenir, güzel ahlakın dindeki yerine dikkat çekilir. Çünkü güzel ahlâk, dindarlığın kemal noktasıdır. Son yıllarda dini alanda yaşanan bilgi kirliliği ve dini konuların ciddiyetten uzak bir tartışma üslûbu ile ele alınır olmasının yarattığı bilgi karmaşası da bilgi ahlakının ve dindarlık için ahlakın vazgeçilmezliğinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
Unutulmamalıdır ki, ahlâkî değerlere sadece Müslümanların değil bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Sevgi, huzur, barış ve adalet arayan insanlığın, ahlâk ve maneviyat eğitimi almadan, ahlâkı baş tacı etmeden salt bilgi ve teknoloji ile huzur bulması mümkün değildir.
Bu sayımızda; ahlakın dindeki ve dindarlık ölçüsündeki yerini ön plana çıkarmak, bu konuda yeniden bir farkındalık oluşturmak istedik.
Sizleri dergimizin yeni sayısıyla baş başa bırakırken, rahmet ve bereket mevsimi üç ayların, manevî hayatımızda yeni ve güzel ufuklar açmasını ve kazandığımız ahlakî erdemleri daha da zenginleştirmeye vesile olmasını diliyor, ayrıca zafer haftanızı ve 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum.
Yüksel Salman