Makale

VATAN HASRETİ YE MİLLET SEVGİSİ.. NESİRDE VE ŞİİRDE NASIL DİLE GELİYOR?..

VATAN HASRETİ YE MİLLET SEVGİSİ..
NESİRDE VE ŞİİRDE NASIL DİLE GELİYOR?..

Rızâ AKDEMİR
Merkez Valisi

BU sayımızda size Azerbaycan edebiyatının değerli şâiri Memmet Araz’ın, ana sevgisinin yüceliğini, ana kalbinin sonsuz şefkatini anlatan bir şiirini takdim ediyoruz.
Memmet Araz, Nahcivan Muhtar Cumhuriyetinin şahbuz kasabasında, 1933 yılında hayata gözlerini açmış, yüksek tahsilini ikmal ettikten sonra. Türk dilinin güzelliğini işleyen şiirler yazmaya başlamıştır. Değerli şâir, dilin millet hayatında ne kadar önemli bir gönül bağı olduğunu pek genç yaşta idrak ederek vatan hasreti, millet sevgisi ile dolu neşideler yazmış, hâtıraları uyandırmaya, kalpleri tutuşturmaya, tarihi konuşturmaya çalışmıştır.
Rusya’da vatan diyen, millet diyen ağızların hışımla ve dehşetle susturulduğu bir devirde, ezilen, yıkılan, yakılan, sömürülen anayurdunun ıstırabını şiirine mevzu yapmış, zâlimlere kafa tutmuş, mazlumları bağrına basmış, herkesi birliğe çağırmıştır.
O Böylece vatanının dağlarını, ırmaklarını, bağlarını, bahçelerini, yazlarını, güzlerini anlatmıştır. 0-nun anne kalbinin sonsuz sevgisini anlatan güzel şiirini sunarken, okuyucularımıza, Türk dünyasının sadece vatanımızın hudutlarından ibaret olmadığını, Türk dilinin, Hazar denizinin ötesinde, Tanrıdağı’nın eteklerinde, Pamir yaylalarında konuşulduğunu hatırlatmak istiyorum.
DEĞERLİ edibimiz Süleyman Nazif in "Anneme" adlı yazısı ayrı bir san’at şaheseridir. Vatanın başına gelen felâketler yüzünden, annesinin kabrini ziyaret edemeyişinin kırıklığını dile getirmektedir. Kurtuluş Savaşı esnasında İstanbul’un ve aziz vatan topraklarının düşman ayaklan altında çiğnenişinin ıstırabını haykırmakta ve gelecek nesillere bir vefa dersi vermektedir.
Bütün anneler güzel, bütün anneler değerlidir. Yalnız bir tek şey var ki, o, sadece o, analardan üstün, analardan azizdir. ANAVATANDIR 0...
İmânından güç, târihinden ilham alan yüce milletimiz Kurtuluş Savaşını ortaya koyarak vatanın ve târihin yetimi olmaktan kurtulmuştur.
HEM şiirin ve hemde yazının alana açıklanması gerekli bazı kelimeler koyarak bu iki eserin daha kolay anlaşılmasını temine çalıştık