Makale

SAMİ USLU DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI

SAMİ USLU DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI

Münhal bulunan Başkan Yardımcılığı kadrosuna Başmüfettiş
Sami USLU atandı.
USLU, 1941 yılında Bursa’da doğdu. İlköğrenimini köyü
olan Fethiye’de tamamladı. Halen Kur’an Kursu olarak faaliyet
göstermekte olan İsmail Hakkı Tekkesinde hafızlığını ikmal
etti. 1956 yılında başladığı İstanbul Imam-Hatip Lisesi’ni
bitirdikten sonra bir süre imam-hatiplik görevinde bulundu.
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsüne girdikten sonra da
imam-hatipliğe devam etti.
Askerliğini bitirdikten sonra Bolu Müftü yardımcılığı, Diyanet
İşleri Başkanlığı Özel Kalem Şefliği,
Özlük İşleri Müdür Yardımcılığı, Müfettiş
yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Derleme yayın ve Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüklerini yürüttü.
Daha sonra Başkanlık Vaizliği ve
tekrar Müfettişlik görevlerinde bulundu.
4 seneye yakın Din Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı yaptı. Bu görevde iken Cidde
Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine
atandı. Ardından tekrar Başkanlık
Vaizliğine, oradan da Başmüfettişlik
görevine getirildi.
Başkanlığın hemen hemen bütün
kademelerinde ve Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyetinde uzun süre
çalıştı.
Çeşitli mecmua ve dergilerde şiir,
makale, hutbe türünden yazıları bulunan
Sami USLU, evli ve üç çocuk babası.
Arapça biliyor.
Kendisine bu yeni görevinde de başarılar
diliyoruz.