Makale

KİTAP - İSLAM VE EKOLOJİ

KİTAP

İSLAM
VE
EKOLOJİ

Yazan, Doç. Dr. Mehmet DA YRAKDAR, Diyanet İşleri BaşkanlığıYayını, Genel Yayın No: 319, Halk Kitapları Serisi No: 88, Ankara 1992, 158 sayfa.
YURDUMUZDA bu alanda yazılan İT ilk kitap diyebiliriz. Yazar, konunun ilk araştırıcılarından olduğu halde, etraflı inceleme yapabilmiş, sadece ten-kid ile kalmayarak yol da göstermiştir. Eserde Doğu ve Batı kaynakları güzel bir şekilde kullanılmıştır. Bibliyografya ve indeks konulmuştur.
Kitap, Giriş (s.9-15), üç ana bölüm (s.23-139), Değerlendirme ve Öneriler (s.141-150)’den oluşmaktadır. Üçüncü bölüm, "Türkiye ve İslâm Ülkelerinin Genel Ekolojik Sorunları" başlığını taşımaktadır ki, birkaç defa okumaya değer. Bozulan ekolojik yapının ıslâhı, şe-hircilik sorunları, göç sorunu, şehiriçi ulaşım sorunu, ısınma sorunu, genel ulaşım sorunu, çevre kanununda yer alması gereken hususlar, alt başlıklardır.
Yazar, tıpkı "İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi" adlı eseri (Ankara 1985-1992) gibi bu eserinde de konuya vâkıf olduğunu isbât etmiştir. Bu eser göstermektedir ki, bu çalışma dirayet mahsûlü bir eserdir. Müellif Malezya’nın Kuala Lumpur şehrinde, "Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü"nde (International Instute of Islâmic Thought and Cıvılı-zatıon) öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

FERMAN