Makale

Hizmet sevinci Veya Mevsim Bayramı

Hizmet Sevinci Veya Mevsim Bayramı

Cihat AKINCI

Yılın bu aylarında Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinde yurt çapında bir canlılık görülür. Sanki mevsim bayramıymış gibi bir hizmet sevinci yaşanır. Diyanet hizmetleriyle ilgili yatırımların neticelen sanki bu günlerde alınır.
Önceden temelleri atılan camilerin, Kur’an kurslarının, müftülük hizmet binalarının ve imam lojmanlarının bu mevsimde açılışları yapılır ve yenilerinin de temelleri atılır.
Çeşitli Kur’an kurslarımızda hafızlığı tamamlayan binlerce hafızın imtihanları, duaları bu günlerde yapılır ve hafızlık belgeleri verilir.
Yaz aylarında tatil edilmiş olan dini konferans, panel, açık oturum ve seminerler bu günlerde tekrar programlanır.
İlahiyat fakültelerine kayıtlarını yaptırmış gençler yurtlarda kalabilmek, din görevlileri memuriyetlerini, kayıtlarını yaptırdıkları fakültenin bulunduğu ile nakledebilmek veya burs temin edebilmek için hep bu mevsimde sağa sola başvururlar.
Bu ve benzeri sebeplerle biz bu günlerde çok dolu oluruz, yurdun şurasından burasından bol davetiye alırız. Bunların büyük bir kısmı gönderdiği davetiyeyi yeterli bulmaz, bizim mutlaka merasime katılmamızı sağlamak için Ankara’ya kadar gelirler. Bir kısmına mutlaka katılırız, katılamadıklarımızı da telgraf veya telefonla kutlarız. Merasim mahallerine gidemesek te gitmişçesine seviniriz ve heyecanlanırız. Taşrada bir hizmeti tamamlamanın ve kapısını besmele ile açmanın mutluluğunu defalarca tatmışızdır.
Bu gelişmelerden dolayı Allah’a şükrediyoruz. İşte bir teşkilat bu şekilde oturur, varlığını korur ve kendisini böyle kabul ettirir diye düşünüyoruz.
Ne mutlu bu hizmete gönül verenlere ve koşturanlara. İşte bu gayretin meyvelerinden yurt içinden ve yurtdı- şından bir kaç örnek:

MEZUNİYET MERASİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mensuplarını üst seviyede dini eğitime tabi tutan kurumlarından birisi de; Konya Selçuk Eğitim Merkezi’dir. 1990 yılı başında hizmete açılan Selçuk Eğitim Merkezi bu günlerde 3. mezunlarını vermiştir. Bütün derslerin Arapça olarak takrir edildiği eğitim süresi 30 aydır.
Üçüncü dönem kursiyerlerin mezuniyet merasimleri 28 Ekim 1995 Cumartesi günü saat 14.00’de Konya Ticaret Odası Konferans Salonu’nda seçkin bir davetli kitlesinin katılımları ile yapılmıştır.
Mezuniyet merasimine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Halit GÜLER, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Şerafettin GÖLCÜK, Mustafa ATEŞ ve Şükrü ÖZBUĞDAY, Konya Valisi Atilla Vural, Anakent Belediye Başkan Vekili Mustafa ÖZKAN, Merkez Komutanı Tümgeneral Cihan FAYDALI, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI, Dekan Yard. Prof. Dr. Ali Osman KOÇKUZU, Mushafları Tetkik Kurulu Üyesi Nevzat BÜYÜKSARIKULAK, Malzeme Şubesi Müdürü Mehmet ERK- MEN, TDV Hayır İşleri Müdürü Abdülka- dir HACIİSMAİLOĞLÜ, İmam Hatip Lisesi Müdürü Bekir YİĞİT, İlçe Müftüleri ve kalabalık bir dinleyici kitlesi katılmıştır,
Kursiyerlerden Muzaffer DERELİ’nin okuduğu Kur’an-ı Kerim’le başlayan merasim İstiklal Marşı ile devam etmiştir.
Selçuk Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Ahmet BALTACI’nın eğitim merkezinin çalışma tarzını anlatan ve ihtiyaçlarını dile getiren konuşmasından sonra, kursiyerler adına dönem birincisi Hüseyin ÇETİN kürsüye gelmiştir. Halit GÜLER’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitim anlayışını ve hizmetlerini anlatan konuşmasından sonra Konya Valisi Atilla VURAL davetlilere hitabetmiştir.
Eğitim Merkezi hocalarından Dr. Nurettin BOYACILAR’ın Arapça olarak takrir ettiği dersle merasim sona ermiştir. Merasime katılanlar gördüklerinden ve dinlediklerinden memnun kalmışlardır.
NUR CAMİİ KÜLLİYESİ
Kırıkkale’de dini bir merkez yükseliyor, çarşısıyla, otoparkıyla müftülük hizmet binasıyla, Nur Camii Külliyesi inşa ediliyor.
Kırıkkale’nin çehresini değiştirecek ve manevi havasını zenginleştirecek olan bu külliyenin temeli, 3 Kasım 1995 Cuma günü Cuma namazını müteakip Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Halit GÜLER tarafından atıldı.
Temel atma törenine Halit GÜLER’in dışında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Mustafa ATEŞ, Şükrü ÖZBUG- DAY, Kırıkkale Valisi Şahabettin HAR- PUT, Belediye Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beşir ATALAY, İl müftüsü Tacettin SEVİNÇ, daire amirleri ve şehrin ileri gelenleri katıldılar. Bu seçkin zevatın yanında halkın ilgisi de büyüktü.
Cuma namazından sonra tören meydanını dolduran Kırıkkale halkı bir imam-hatip lisesi öğrencisinin gür sesiyle okuduğu Kur’an-ı Kerim’i coşku ile dinledi. Kur’an-ı Kerim’i huşu ile dinleyen mü’minlerin dudaklarından dökülen dualar, Kur’an-i Kerim’in feyz ve bereketiyle gönülleri ferahlattı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftüsü Tacettin SEVİNÇ, külliyenin maksadı ve özellikleri hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanının bu inşaata bütün imkanlarıyla yardımcı olacağını açıklaması halk tarafından sevinçle, alkışla karşılandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Halit GÜLER; ibadetin lüzumundan, ilim ve kardeşliğin öneminden ve bunların kaynağının cami olduğundan bahseder bir konuşma yaptı. Kırıkkale Valisi Şahabettin HARPUT’un konuşmasından sonra Mustafa ATEŞ’in dualarıyla külliyenin ilk ünitesi olan çarşının ve otoparkın temeli atıldı.
Merasime katılanların kendi üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacakları ilgilerinden belli idi.
Bu külliyenin kısa zamanda bitirilmesi büyük bir ihtiyaca cevap verecek ve Kırıkkale’nin görüntüsünü göklere yükselen minareleriyle değiştirecektir.

DİTİB’IN GENEL KURULU
Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DlTİB)’nin 5. Olağan Kurul Toplantısı 30 Eylül 1995 Cumartesi günü saat H.OO’de birliğin konferans salonunda yapıldı.
Bu toplantıya Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri YILMAZ’ı temsilen Başkan Yardımcısı Halit GÜLER katıldı.
Yapılan yoklamada 51 genel kurul üyesinden 28’inin salonda hazır oldukları anlaşıldı.
Kongre Başkanlığını T.C. Denhag Din Hizmetleri Müşaviri Hamdi MERT, katipliklere de işçi Mehmet DOĞAN ile din görevlisi Abdurrahim DURMUŞ seçildiler.
Faaliyet raporu ile hesap bilançosu ve gelir-gider hasabı DİTİB Başkanı Rıdvan NİZAMOĞLU tarafından okundu. Rapor üzerinde söz almak isteyen çıkmayınca raporlar ve çalışmalar genel kurulun tasvibine sunuldu. DİTİB’in 21.11.1993 - 30.09.1995 dönemi faaliyetleri ekseriyetle ibra edildi.
Bundan sonra tüzükte bazı değişiklik teklifleri yapıldı. Bu teklifler genel kurulca uygun bulunduktan sonra seçimlere geçildi.
Yönetim kuruluna teklif edilen isimlerden aşağıda isimleri bulunanlar seçildiler. Aldıkları oy sırasına göre;
1. Rıdvan NİZAMOĞLU, 2. Selahattin ÇINARCI, 3. Mustafa UYSAL, 4. Yusuf ŞİMŞEK, 5. Mehmet ÖZEN
Önceki yönetimde görevli olan Mevlüt BALTAŞ seçilememiş ve onun yerine din görevlisi Mustafa UYSAL seçilmiş oldu.
T.C. Paris Başkonsolosu Vural ÖZ- KOÇAK ile yardımcısının da başından sonuna kadar takip ettikleri genel kurul, olgun bir hava içerisinde geçti.
Ayrıca genel kurulda T.C. Bonn Bü- yükelçiliği’nin Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet AKSOY, T.C. Denhag Din Hizmetleri Müşaviri Hamdi MERT, T.C. Brüksel Din Hizmetleri Müşaviri M. Emin BAYER, T.C. Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet PAMUK ve T.C. Taşkent Din Hizmetleri Müşaviri Rıza Selim BAŞOĞLU da bulundu.
Gündemin dilek ve temenniler maddesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Halit GÜLER, T.C. Paris Başkonsolosu Vural ÖZKOÇAK ve T.C. Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Rıza Selim BAŞOĞLU birlik beraberliğin sağlanması, hizmetlerin daha ileri götürülmesi, DİTİB’in gelirlerinin artırılması, dini eğitim ve öğretime önem verilmesi konularında birer konuşma yaptılar,
Genel Kurul, üyelerin sıcak ilgisi, uyumlu davranışları ve başarı dilekleriyle olgun bir hava içerisinde sona erdi.
T.C. Paris Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nin hizmetleri ve DİTİB’in faaliyetleri ümit verici görülmektedir, ♦