Makale

MİHAL GAZİ KİTABESİ

MİHAL GAZİ KİTABESİ

Tahsin YAPRAK

Mihal Gazi kabridir burası ey kardaş!
Oku, bil Harmankaya Beyini arkadaş....
Hz. Muhammed’i gördü rüyasında
Baş akıncı oldu Türk-İslam davasında
Koştu Söğüt’te Osman Gazi’yle buluştu,
Peygamberin gösterdiği Nura kavuştu...
Bizans, Türk’le İslâm’ı söndürmek isterken,
Mihal de onlan gözlerdi kimse bilmezken...
Osman Gazi’yi Bizans’tan dostça korudu,
ömrünce Osmanlı’ya hizmetle yoruldu...
İslam’a gönül verip koştu seferlerde,
Tekfur’ken (Gazi) oldu nice fetihlerde.
Osmanlı Devleti’ne verdi büyük hizmet
Haçlı’dan Hilal’e uçmak ne büyük devlet!
Bütün Rum Tekfurlan Türk’e diş bilerken
Yalnız Mihal Gazi Dosttu düşman içinden...
Her ne kadar Bizanslı ise de zahirde,
Aslı Türk’tür, ruhu İslâm’dır iç halinde...
Kılavuz oldu Osman’la Orhan Gazi’ye
Mihaloğullannı bıraktı maziye...
Bozdu düşman fendini, Bilecik alındı,
Sakarya boylan Osmanlı’ya katıldı...
İlk Osmanlı Sancak beyidir Köse Mihal
Harmanköy’de etmiştir beka’ya irtihal
Orhan Gaziyle gitmişti Bursa fethine,
Fetihten sonra kavuştu yüce Rabbine...
Harmankaya’dadır Mihal Gazi’nin sarayı,
Buradadır Türbesi-Nur olsun toprağı
Bin üç yüz yirmi yedi yılı baharında
Göçtü dünyadan,ruhuna bizden Fatiha!
Cennet mekân olsun ecdada bu toprak,
Gerçek yazdı bu kitabeyi Tahsin Yaprak