Makale

Terörizm ve Üzerimize Düşenler

Başyazı

Prof. Dr. M. Said YAZICIOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı

TERÖRİZM VE ÜZERİMİZE DÜŞENLER

Terör, dünya gündeminde bulunan çirkin bir kavram. Anarşi klâsik tarifindeki boyutları aşarak yeni bir mana kazanmış, terörizm ile adeta bütünleşmiştir.
Anarşi artık ferdî hürriyetleri aşırı derecede kısan devlet otoritesine karşı başkaldırma manasında anlaşılmıyor. Devletleri yıkmak ve zayıflatmak için terörizme takviye bir unsur, bir soğuk harp vasıtası haline gelmiş bulunuyor.
O halde anarşi ve terör ne demektir? Mevcut görüntüsü ile terör ve terörle adeta eş anlamlı hale gelen anarşi, öncelikle organize hareketlerdir. Bir yerlerden plânlanıyor ve o plân dahilinde uygulamaya konuluyor. Hedefi ise, plânda gösteriliyor. Bu beynelmilel fesat hareketinin nerede, ne zaman, ne yapacağı onun için belli olmuyor ve bilinemiyor.
Stratejik konumda bulunan, istismara müsait zaafları olan ülkemiz de bir süreden buyana anarşi ve terörün hedefidir. 12 Eylül harekâtının gerekçeleri arasında ilk sırayı, "Terörün önlenmesi" alıyordu. Birçok da tedbirler alındı. Terörün hızının kesildiği söylenebilir. Büyük şehirlerin sokaklarında, üniversitelerde, iş yerlerinde artık terör eski hızında değil. Fakat yine de önü tamamen alınamadı.
Diyanet-aylık dergi, bu sayısında kamuoyunun dikkatini bu konu üzerine çekmeyi amaçlıyor. Terörün kaynağı nedir, neyi hedefliyor, nasıl önlenebilir?.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, üzerinde durmak istediğimiz asıl husus, millî bünyenin güçlendirilmesidir. Ayrı milletler, ayrı devletler, menfaat çatışmaları ve ülkelerarası rekabetler bulunduğu müddetçe, dışarıdan kaynaklı fesat hareketleri her zaman olacaktır, önemli olan, kendimize ait zaaflarımız varsa onları ortadan kaldırmaktır. Asıl önemlisi ise millî bünyemizi tutmak ve güçlendirmektir.
Organize anarşi ve terör, içtimaî-millî bünyeyi hedef almıştır. Maksatları birbirine düşürülmüş, hayata küstürülmüş, istikbalden ümitsiz, bıkkın ve yılgın bir sosyal yapı imal etmektir.
O halde teröre karşı alınması gerekli tedbirleri araştırırken millî bünyenin güçlendirilmesi konusu asla göz ardı edilmemelidir. Din hizmetlerini Türkiye’de organize edip yürüten ve yaygın din eğitimi faaliyetleri bulunan Diyanet İşleri Başkanlığımın terör konusu ile asıl ilgisi de buradan gelmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, dinî yayınları, hutbe, va’z ve irşad hizmetleri, iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmeye yönelik Kur’an kursu hizmetleri ile daima sos-yal-millî bünyenin güçlü kılınması yönünde faaliyet göstermiştir. Aynı amaca yönelik olarak, daha dinamik hizmet plânları yapmaktadır. Bu cümleden olarak, basılı sesli görüntülü dinî yayıncılıkta yeni bir hamlenin içerisindedir. Halkımızın büyük rağbet ettiği Kur’an kursu hizmetlerinin geliştirilmesi için, kamuoyunda bilinen çalışmalar müspet yönde sürdürülmektedir.
Hedef, dinî konularda her türlü imkânı kullanarak, insanımızı en doğru bilgilerle teçhiz etmek, böylece sosyal bünyemizi güçlü kılmaktır.