Makale

NAZAR DEĞMESİ

İN İŞLERİ YÜKSEK KURULU FETVALARINDAN...

NAZAR DEĞMESİ

Mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, nazar veya gözdeğmesi, yani bazı kimselerin bakışlarıyla bazı etkiler meydana getirebildikleri, dinen de kabul edilmektedir, nitekim Kur’an-ı Kerim de (Kalem Sûresi, Âyet: 51-52) : "... inkâr edenler, Kur’an-ı dinlediklerinde, nerdeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. “ buyrulmaktadır.
Hz. Aişe (r.a.)’nin naklettiği bir hadis-i şerifte de tiz. Peygamber (s.a.s.) : "/Nazardan Allah ’a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır." buyurmuştur. (Ibn Mâce, 2/1159, Hadis no: 3508)
Rasûlullah (s.a.s.)’in nazar (göz değmesi) ne karşı, Âyetü’l-kürsî, ile Ihlas ve Muavvizeteyn (yani Felâk ve Hâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye buyurduğu (Tec- rid Tercemesi, 12/90 Hadis No : 1932) rivayet edilmektedir.