Makale

40. YILINDA İMAM-HATİP LİSELERİ "İMAM-HATİP LİSESİ’NE İLGİ- "İMAM HATİPLİ "YE SEVGİ

Halil KAYA

40. YILINDA İMAM-HATİP LİSELERİ
"İMAM-HATİP LİSESİ’NE İLGİ- "İMAM HATİPLİ "YE SEVGİ

40 YIL… Erenlerce "Kırklar Yediler" diye dillerde teşbih olup gönüllere taht kurmuş mübarek rakamlar. Ve bu rakamlar içerisinde 40 ve 40. yıl... 40 yaş, insanın kemâl yaşı, Peygamberlik yaşı. İmam-Hatip Liselerinin kuruluşunun 40. ncı yılı, bu müesseselerin olgunluk ve verimli olduğu bir yaş.
Doğumundan günümüze kadar gelen bir öğretimin, din öğretmeninin dünü, bugünü ve yarını. Diğer bir deyişle, bir neslin mazisi, hali ve geleceği...
17.10.1951 tarihinde Adana, Ankara, İsparta, İstanbul, Kayseri, Konya ve Maraş’ta açılan 7 İmam-Hatip okulu 40. hizmet yılını geride bıraktılar. Bu okullardan ve daha sonra sayıları 383’e ulaşan İmam-Hatip Liselerinin 2. devresinden 185.932 öğrenci mezun oldu. Bunlardan 100.435’i yüksekokula gitmiş, 46.935’i Diyanet İşleri Başkanlığında, n.690’1 da Din öğretiminde görev almışlar.
1985-1986 öğretim yılında İstanbul’da müstakil olarak açılan Anadolu İmam-Hatip Lisesi ile yeni bir uygulama başlatıldı. Bu denemenin ardından bugün 15 İmam-Hatip Lisesi bünyesinde Anadolu İmam-Hatip Lisesi açıldı.
Millete mal olan ve milletin büyük desteğiyle hizmetlerini sürdüren 383 İmam-Hatip Lisesi binasının 37’si devlet tarafından, 76’sı Devlet-Millet işbirliği ile, 248’i dernek, vakıf ve diğer kuruluşlar tarafından yaptırılmıştır. Görüldüğü gibi binaların büyük bir kısmı hamiyet perver ve hayırsever milletimizin eseridir.
İmam-Hatip Liselerinin öğrencilerinin durumuna Hamdi MERT’ in "İmam-Hatip Liseleri, devlet ile millet arasında bir buluşma çizgisi... İşlevi ise aşırılıklar karşısında bü-tünleştirici olmak Olumsuz bakışlara aldırmadan" sözleri tercüman olmuş...
Artık Devlet yapımızın bütün kurum ve kuruluşlarında İmam-Hatip Lisesi mezunu bulunmaktadır. Geçen 40 yıl içinde devlet kademelerine, üst düzey sorumlular ve ilim adamları yetiştirmeyi başarmış bu müesseseler. Kanuni haklarını kullanarak milletimizin bir ferdi olarak girebildikleri her kurum ve kuruluşta çalışkanlıkları ve dürüstlüklerimle kendilerini kabul ettirmişlerdir.
Başlangıçta İmam-Hatip okulları dinî ihtiyaçları sebebiyle halkımızın sisteme kabul ettirdiği okullardır. Temelinde milletimizin ihtiyacı, samimiyeti ve özverisi yatmaktadır. Hatta şu anda bile İmam-Hatipliye bazı kapıları kapatmanın bu kuruluş mensuplarını iyi tanımamaktan ileri geldiğini sanıyoruz. Askerde en değerli, en gizli ve güven isteyen görevlerin verildiği İmam-Hatipliler buna da layıktırlar. Anarşi devrinde bunu ispat ettiler.
İmam-Hatip Liseleri var oldukça ve geliştikçe daha niceleri yetişecek, hizmette yarış için...
Daha nice 40 yıl sevgisi, 40 yıl ümidi ile...