Makale

Gençlerin eğitimi, ihmale tahammülü olmayan bir konudur.

Eğitimci Gözüyle

İlhami AYRANCI:

"Gençlerin eğitimi, ihmale tahammülü olmayan bir konudur."
İNSAN hayatında eğitimin yeri ve hayatın kalitesi bakımından önemi, sanırım kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Genç bir nüfusa sahip ülkemizde gençlerin eğitimi ise hayatî bir değer taşıyor.
Şimdi şunu düşünüyorum; bu satırların okuyucusu kaç kişi, ülkemiz nüfusunun çoğunluğunu teşkil eden gençlerin durumunun iç açıcı, verilen eğitimin yeterli olduğunu, yarınlarımızın sahiplerine karşı görevlerimizi yerine getirdiğimizi savunabilecektir... Çözüm bekleyen birçok problem ortada dururken, işin kolayına kaçarak sırf kuru nasihat yolunu seçmemizin faydalı olmayacağına, bu davranışımızın çocuklarımızın tamamen umudunu keserek bizden uzaklaşmalarına yol açacağına dikkatleri çekmek isterim.
"Bizim zamanımızda..." diye başlayan yakınmaların söz konusu problemlere çözüm olmadığı, ayrıca onların şimdiki zamanda yaşadıkları unutulmamalıdır. Hz Ali’ye atfedilen bir sözde de belirtildiği gibi; "Çocuklarımızı kendi yaşadığımız zamana göre değil, onların zamanına göre yetiştirmeliyiz." Biraz düşündüğümüzde bu sözün vermek istediği mesajı hemen anlayabiliriz.
Söz konusu olan gençliğin eğitimi olunca yelpazeyi hayli geniş tutmamız; okul, aile ve çevre faktörünü hep birlikte ele almamız, bunları birbiriyle uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Okul çağındaki gençlerin eğitiminde en önemli faktör hiç kuşkusuz öğretmendir. Öğretmenin kendi gençliğinde (öğrenciliğinde) öğrendiklerini zaman, mekan, şahıs unsurunu gözetmeksizin aynen aktarmasının sakıncaları bilinen şeyler. Bunun faturasını da topluca ödemek zorunda kalıyoruz.
Genci eğitirken işe onu araştırıcı, icad edici yolda yönlendirerek; bilgiye baktırarak değil, yaptırarak (uygulamalı) ulaşmasını sağlamalı, kendisine hedef tayin etmesine sadece yardımcı olmalıyız.
Onlara vereceğimiz eğitimle bugüne ve yarına ışık tutabilmeli, kendilerine güven kazanmalarına yardımcı olmalıyız. Hadis-i Şerifte ifadesini bulan büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermesini, insanlığın hayrına amel etmesini temin etmeli, yarınına güvenle bakmasını ve iç huzurunu sağlayabilmesine yardımcı olmalıyız. Çünkü bir genç için en büyük tehlike, amaçsız, umutsuz ve yarınından güvensiz kalmasıdır. Tüm umudunu yitirmiş, gücü kırılmış bir irfan ordusundan(!) başarı bekleye meyiz.
Bütün bu söylediklerimi ve diğer gerekli şeyleri gerçekleştirebilmek için, ilmî metodun bütün kuvveti elimizdedir. Bu metodu kullanabilecek, insanlığa ışık tutacak, gençlerimize yol gösterecek ilim adamlarımız da, bu yolda çalışmaya koyulabilecek azim ve kabiliyete sahip gençlerimiz de mevcuttur.
Bize düşen bu konuda elimizden geleni yapmak, halis bir niyetle çaba sarf etmektir. Zira eğitim konusunun ihmale tahammülü yoktur.